หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ทฤษฎีใหม่คืออะไร
มนุษยศาสตร์ | วัฒนธรรม 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 2
ทฤษฎีใหม่ คือ ทฤษฎีแห่งการใช้น้ำและการบริหารงานพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชดำริขึ้นและพระราชทานไว้แก่พสกนิกรชาวไทย
เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรรรมไม่ได้ผล ในเขตแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตรโดยเฉพาะ
การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก จะมีความเสี่ยงสูงมากในการขาด
แคลนน้ำ กรณีฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอในฤดูปลูก โดยเฉพาะการทำนา
จะทำให้ผลผลิตข้าว ไม่เพียงพอต่อการบริโภค
29/3/51 โพสต์โดย cookie
2 จาก 2
11/3/54 โพสต์โดย ภีชนิกา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
<<<<< ทฤษฎีและพฤติกรรม ความรัก >>>>>
อะตอม?
ทำไมช่วงนี้ผมมีความรู้สึกเหมือน.... หรือผมคิดไปเอง
แนววิธีคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พบดาวฤกษ์ดวงใหม่ สว่างกว่าดวงอาทิตย์ 10 ล้านเท่า
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู