หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ทำไมปิดเพสบุคไม่ได้ ช่วยด้วยยย
คอมพิวเตอร์ | ซอฟท์แวร์ | อินเทอร์เน็ต 28/9/54 โพสต์โดย หนึ่ง สอง สาม 123
คำตอบ
1 จาก 2
ปิดคอมไปเลย
ดึงปลั๊ก ดึงปลั๊ก
28/9/54 โพสต์โดย it's burning
2 จาก 2
โหลด Google Chrome มาใช้สิ  

หรือตั้งไอพีไหม่

windows 7
1. กด start menu เลือก Control Panel
2. ดูในส่วนของ Network and Internet แลว้ click ท ี View network status and tasks
3. กรณีใชส้ าย Lan ให้ click ท ี Local Area Connectionแต่ถา้ ใช ้wireless ใหเ้ ลือกท ี Wireless
Network Connection
4. หลังจากเลือก Local Area Connection หรือ Wireless Network Connection แลว้ จะมีหนา้ ต่างขน0ึ มา
ใหเ้ ลือกท ี Properties
5. ให้ click ท ี Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) แลว้ กดเลือก Properties อีกครัง
6. เลือก Use the following DNS server addresses: แลว้ ใส่ค่า Preferred DNS server เป็น
110.164.252.222 และค่า Alternate DNS server เป็น 110.164.252.223 เสร็จแลว้ กด OK
7. กด Close
8. กด Close อีกครั้งเป็นอันเสร็จขั ้นตอนครับ

windows XP
1. กด start menu เลือก Control Panel
2. เลือก Network Connections
3. กรณีใชส้ าย Lan ให้ click ขวาท ี Local Area Connection แลว้ เลือก Properties แต่ถา้ ใช ้
wireless ให้ click ขวาท ี Wireless Network Connection แลว้ เลือก Properties
4. ให้ click ท ี Internet Protocol (TCP/IP) แลว้ กดเลือก Properties อีกครัง
5. เลือก Use the following DNS server addresses: แลว้ ใส่ค่า Preferred DNS server เป็น
110.164.252.222 และค่า Alternate DNS server เป็น 110.164.252.223 เสร็จแลว้ กด OK
6. กด Close เป็นอันเสร็จขั0นตอนครับ
17/10/54 โพสต์โดย เจ ณ.โลกใบนี้
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อแฟนคุณโพสรูปคู่กับเพื่อนต่างเพศบนเพสบุค แล้วมีคนเม้นท์ว่า แฟนเหรอ น่าอิจฉาจัง
เคยคิด สมเพส ตัวเอง บ้างปะ
ผมเป็นเพสไหนกันแน่ ตู๊ด เกย์ ชาย งงหมดแล้วครับ
▬ คุณรู้สึก สมเพส และ สงสารตัวคุณเองในเรื่องอะไรมั่ง ??
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู