หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
นิยามเชิงปฏิบัติการ คืออะไร
วิทยาศาสตร์ 30/6/54 โพสต์โดย bunraku
คำตอบ
1 จาก 6
นิยามที่ผู้ทำการทดลองกำหนดความหมายและขอบเขตของคำหรือข้อความ
ต่าง ๆ หรือตัวแปรต้นกับตัวแปรตามที่อยู่ในสมมติฐานให้เข้าใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได้ โดยการบรรยายในเชิงรูปธรรม
30/6/54 โพสต์โดย แชมครับ
2 จาก 6
เช่น ? (ผมก็ยังไม่เข้าใจครับ)
19/6/55 โพสต์โดย นพวิชญ์ สุขพันธุ์ เก้า
3 จาก 6
ตัวอย่าง การให้นิยามของก๊าซออกซิเจน
       นิยามทั่ว ๆ ไป : ออกซิเจนเป็นก๊าซที่มีเลขอะตอมเท่ากับ 8 และมวลอะตอมเท่ากับ 16 ( ทุกคนเข้าใจตรงกันแต่สังเกตและวัดไม่ได้ )
       
นิยามเชิงปฏิบัติการ : ออกซิเจนเป็นก๊าซที่ช่วยในการติดไฟ เมื่อนำก้อนถ่านที่คุแดงแหย่ลงไปในก๊าซนั้นแล้ว ก้อนถ่านจะลุกเป็นเปลวไฟ ( ทุกคนเข้าใจตรงกัน สังเกตและวัดได้ )
24/6/55 โพสต์โดย New Krittapath
4 จาก 6
อ่า ไม่ทราบว่าพอหาตัวอย่างให้ผมเข้าใจซัก4ตัวอย่างหน่อยได้ไหมฮะ
6/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 6
ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

    นิยามทั่ว ๆ ไป เป็นการให้ความหมายของคำหรือข้อความอย่างกว้าง ๆ
    นิยามเชิงปฏิบัติการเป็นนิยามที่ผู้ทำการทดลองกำหนดความหมายและขอบเขตของคำหรือข้อความ
ต่าง ๆ หรือตัวแปรต้นกับตัวแปรตามที่อยู่ในสมมติฐานให้เข้าใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได้ โดยการบรรยายในเชิงรูปธรรม

หลักสำคัญในการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ คือ จะต้องกำหนดนิยามให้ครอบคลุมว่า

       •  ต้องทำความสามารถอะไร

       •  ต้องปฏิบัติอย่างไร

       •  จะสังเกตอะไรจากการทดลองหรือสำรวจ

ตัวอย่าง การให้นิยามของก๊าซออกซิเจน
       นิยามทั่ว ๆ ไป : ออกซิเจนเป็นก๊าซที่มีเลขอะตอมเท่ากับ 8 และมวลอะตอมเท่ากับ 16 ( ทุกคนเข้าใจตรงกันแต่สังเกตและวัดไม่ได้ )
       นิยามเชิงปฏิบัติการ : ออกซิเจนเป็นก๊าซที่ช่วยในการติดไฟ เมื่อนำก้อนถ่านที่คุแดงแหย่ลงไปในก๊าซนั้นแล้ว ก้อนถ่านจะลุกเป็นเปลวไฟ ( ทุกคนเข้าใจตรงกัน สังเกตและวัดได้ )
22/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 6
ผมก้ออยากรู้คับ
26/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
นิยามเชิงปฏิบัติการ
นิยาม ‘ความไม่รัก’ ของคุณ คืออะไรครับ
นักวิชาการการศึกษาคืออะไรครับ เป็นคำนิยามสั้นๆเข้าใจง่ายๆ
นิยามคืออะไร
การสัมมนา มีกี่ประเภท
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู