หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กราฟฟิกส์คืออะไร
18/11/51 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
คำตอบ
1 จาก 7
กราฟฟิก หมายถึง รูปภาพที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ ทุกๆที่ที่คุณเห็นวันนี้ ตัวอย่างเช่น นิตยาสาร และ โทรทัศน์ หรือแม้แต่ตัวอักขระที่คุณกำลังอ่านอยู่ในขณะนี้ ก็สร้างขึ้นโดยใช้คอมพิวเตอร์ หลายอย่างดูเป็นธรรมชาติมากจนคุณไม่อาจแยกแยะออกจากภาพถ่ายจริงๆ ได้ ซึ่งบางก็เป็นของเทียมหรือให้ความรู้สึกเหมือนจริง และภาพยนต์ทุกวันนี้บ่อยครั้งที่มีฉากซึ่งไม่มีอยู่จริง แต่ถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งผสานความจริงกับจินตนาการไว้ด้วยกันด้วยกัน


กราฟฟิกหมายถึงเครื่องมือที่ใช้สร้างภาพอีกด้วย ซึ่งมีทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้แก่ จอภาพ และเครื่องพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งแสดงภาพกราฟฟิก เช่นเดียว กันกับ อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล เช่น เม้าส์ หรือ แทร็กบอล ซึ่งยอมให้ผู้ใช้ใช้ชี้ไปยังวัตถุหรือวาดภาพ ซึ่งแน่นอนว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซึ่งประกอบด้วยวงจรพิเศษ เพื่ออำนวยภาพกราฟฟิกและจับภาพ


กราฟฟิกหมายถึง - ศิลปะอย่างหนึ่ง ที่แสดงออกด้วยความคิดอ่าน โดยใช้เส้น รูปภาพ ภาพเขียน ไดอะแกรม และอื่นๆ
- การสื่อความหมายด้วยการใช้ภาพวาด ภาพสเกต แผนภาพ ภาพถ่าย และอื่นๆ ที่ต้องอาศัยศิลปะ และศาสตร์ เข้ามาช่วย เพื่อให้ผู้ดูเกิดความคิด และตีความหมายได้ตรงตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อ เช่น แผนภูมิ แผนภาพโฆษณา การ์ตูน เป็นต้น

- โสตทัศนวัตถุที่ผลิตขึ้นเพื่อแสดงสัญลักษณ์ หรือความหมายของสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทำให้คนได้มองเห็นความจริง หรือความคิดอันถูกต้องชัดเจนจากวัสดุกราฟิกนั้นๆ

- การพิมพ์ การแกะสลัก การถ่ายภาพ และการจัดทำหนังสือ
18/11/51 โพสต์โดย Nate_1983
2 จาก 7
อ้างอิงจาก http://www.geocities.com/wimonrat555/maincom.html
ประวัติความเป็นมาของ Computer Graphics

                   ในปี ค.ศ. 1940 คอมพิวเตอร์จะแสดงภาพกราฟฟิกส์โดยใช้เครื่องพิมพ์ โดยรูปภาพที่ได้จะเป็นภาพที่เกิด
จากการใช้ตัวอักษรประกอบกันในปี ค.ศ.1950 สถาบันเทคโนโลยีแห่ง แมสซาซูเซสต์ (Massachusetts Institue Technology : MIT) ได้พัฒนาคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหลอดภาพ CRT (Cathode Ray Tube) เป็นส่วนแสดงผลแทนเครื่องพิมพ์ เนื่องจากมีความต้องการที่จะให้การติดต่อระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มีความเร็วยิ่งขึ้นในปี ค.ศ. 1950 ระบบ  SAGE (Semi – Automatic Ground Environment) ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาสามารถแปลงสัญญาณจากเรดาร์ให้เป็นภาพบนจอคอมพิวเตอร์ได้ ระบบนี้เป็นระบบกราฟฟิกส์เครื่องแรกที่ใช้ปากกาแสง   (Light Pen : เป็นอุปกรณ์สำหรับรับข้อมูล ชนิดหนึ่ง)    สำหรับการเลือกสัญญาณบนจอภาพได้ในปี ค.ศ.1950มีการทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมากซึ่งต่อมา ได้กลายเป็นต้นแบบของระบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์สมัยใหม่ ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ.1963
วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอกของ อีวาน ซูเธอร์แลนด์(Ivan Sutherland) เป็นการพัฒนาระบบการวาดเส้น  ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดจุดบนจอภาพได้โดยตรง โดยการใช้ปากกาแสงจากนั้นระบบ กราฟฟิกส์จะสามารถลากเส้นเชื่อมจุดต่าง ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกันกลายเป็นภาพโครงสร้างรูปหลายเหลี่ยม ระบบนี้ได้กลายเป็นหลักการพื้นฐานของโปรแกรมช่วยในการออกแบบระบบงานต่าง ๆ เช่น การออกแบบระบบไฟฟ้า และการออกแบบเครื่องจักร  เป็นต้น     ในระบบหลอดภาพ       CRT
สมัยแรกนั้น เราสามารถวาดเส้นตรงระหว่างจุดสองจุดบนจอภาพได้ แต่ภาพเส้นที่วาดจะจางหายไปจากจอภาพอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการวาดซ้ำลงที่เดิมหลาย ๆ ครั้ง ในหนึ่งวินาที เพื่อให้เราสามารถมองเห็นว่าเส้นไม่จางหายไป ซึ่งระบบแบบนี้มีราคาแพงมากในช่วงต้นปี ค.ศ. 1960
                 แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1965 จึงมีราคาถูกลงเนื่องจากบริษัท ไอบีเอ็ม  (IBM)  ได้ผลิตออกมาขายเป็นจำนวนมากในราคาเครื่องละ 100,000 ดอลลาร์ จากการที่ราคาของจอภาพถูกลงมากนี่เองทำให้สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์เริ่มเป็นที่สนใจของคนทั่วไปในปี ค.ศ.1968บริษัทแทคโทรนิกส์ (Tektronix) ได้ผลิตจอภาพแบบเก็บภาพไว้ได้จนกว่าต้องการจะลบ
( Storage–Tube CRT ) ซึ่งระบบนี้ไม่ต้องการหน่วยความจำและระบบการวาดซ้ำ จึงทำให้ราคาถูกลงมาก บริษัทตั้งราคาขายไว้เพียง 15,000 ดอลลาร์ เท่านั้น จอภาพแบบนี้จึงเป็นที่นิยมกันมากในช่วงเวลา 5 ปี ต่อมากลางปี ค.ศ. 1970 เป็นช่วงเวลาที่อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์เริ่มมีราคาลดลงมาก ทำให้ฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์มีราคาถูกลงตามไปด้วยผู้ใช้ทั่ว ไปจึงสามารถนำมาใช้ในงานของตนได้ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์เริ่มแพร่ หลายไปในงานด้านต่างๆ มากขึ้นสำหรับซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟฟิกส์ก็ได้มีการพัฒนาควบคู่กับฮาร์ดแวร์ เช่นกัน    ซึ่งมีการเริ่มต้นจาก อีวาน             ซูเธอร์แลนด์  ผู้ซึ่งได้ออกแบบวิธีการหลัก ๆ รวมทั้งโครงสร้างข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ ต่อมาก็มี    สตีเฟน คูน (Steven Coons, 1966) และ ปิแอร์  เบเซอร์ (Pierre Bazier, 1972) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเส้นโค้งและภาพพื้นผิว ทำให้ปัจจุบันเราสามารถสร้างภาพ 3 มิติได้  สมจริงสมจังมากขึ้น ในช่วง 10  ปีต่อมาได้มีการพัฒนาวิธีการสร้างภาพมากมาย สำหรับใช้ในระบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ และปัจจุบันเราก็ได้เห็นผลงานที่ส
ประเภทของภาพกราฟฟิกส์

การสร้างภาพกราฟฟิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ มีวิธีการสร้าง 2 แบบ คือ แบบบิตแมป
(Bit Mapped) และแบบเวกเตอร์ (Vector) หรือ สโตก (Stroked) แต่ละแบบวิธีการสร้างภาพดังต่อไปนี้

กราฟฟิกส์แบบบิตแมป

กราฟฟิกส์แบบบิตแมปความหมายที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมา คือมีลักษณะเป็นช่อง ๆ เหมือนตารางแต่ละบิตก็คือส่วนหนึ่งของข้อมูลคอมพิวเตอร์(ซึ่งก็คือสวิตซ์ปิดเปิดในหน่วยความจำ
“I” หมายถึง เปิด และ “O” หมายถึงปิด) และสวิตซ์ปิดเปิดนี้ก็ยังหมายถึงสีดำและขาวเหล่านี้ได้ กราฟฟิกส์แบบบิตแมปทุกชนิดมีลักษณะที่เหมือนกันอยู่บางประการ ถ้าทำความเข้าใจส่วนต่าง ๆ เหล่านี้เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

              พิกเซล (Pixel)

            พิกเซล (เป็นคำที่ใช้แทนองค์ประกอบของภาษา เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของภาพบิตแมป ซึ่งองค์ประกอบย่อย เหล่านี้ถูกรวมกันเข้าทำให้เกิดภาพ เราคงคุ้นเคยกับการที่ส่วนประกอบย่อย ๆ มารวมกันเพื่อประกอบเป็นรายการสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น ว่าเอาแต่ละชิ้นของบล็อกกระจกมาประกอบกันเป็นหน้าต่าง แต่ละเข็มของการเย็บปักถักร้อยประกอบกันเป็นผลงานทางด้านเย็บปักถักร้อย1 ชิ้นหรือแต่ละจุดของโลหะเงินประกอบกันเป็นรูปภาพ 1 รูป นั้นคือองค์ประกอบอาจจะเป็นแก้วชิ้นใหญ่บนหน้าต่าง หรือจุดโลหะเงินเล็ก ๆ บนแผ่นฟิล์มก็ได้ โดยแต่ละชิ้นเป็นองค์ประกอบที่แยกจากกันเปรียบเทียบได้กับพิกเซลซึ่งถือเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของรูปภาพ พิกเซลมีความสำคัญต่อการสร้างกราฟฟิกส์ของคอมพิวเตอร์มาก เพราะทุก ๆ ส่วนของกราฟฟิกส์ เช่น จุดเส้นแบบลายและสีของภาพ ล้วนเริ่มจากพิกเซลทั้งสิ้นพิกเซลหนึ่ง ๆ   อาจจะมีขนาดความเข้มและสีแตกต่างกันได้ ในโลกแห่งดิจิตอลของรูปภาพคอมพิวเตอร์
           พิกเซลได้ถูกใช้สำหรับสิ่งต่าง ๆ เป็นต้นว่าจุดแต่ละจุดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จุดแสดงความละเอียดของเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรืออุปกรณ์แสดงผลประเภทกราฟฟิกส์อื่น ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เราสับสนได้เพื่อให้เกิดความชัดเจน ขอให้คำจำกัดความดังต่อไปนี้ พิกเซลหมายถึง องค์ประกอบย่อยในไฟล์กราฟฟิกส์แบบบิตแมป   วิดีโอพิกเซล   หมายถึง องค์ประกอบย่อยของภาพในหน้าจอคอมพิวเตอร์ จุดหรือดอต หมายถึง ความละเอียดของภาพที่พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
              เอสเป็กเรโซของภาพ (Image Aspect Ratio)
              แอสเป็กเรโซของภาพ  คือ  อัตราส่วนระหว่างจำนวนพิกเซลทางแนวขวาง และจำนวนพิกเซลทางแนวดิ่งที่ใช้ในการสร้างภาพ หากจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับกระดาษกราฟ จะเห็นได้ว่าภาพบิตแมปใด ๆ ก็ตามจะมีจำนวนพิกเซลคงที่ในมิติแนวขวางและแนวดิ่ง ซึ่งอัตราส่วนมีไว้อ้างถึงขนาดของภาพและมักจะเขียนในรูปของ 800x600 (ซึ่งหมายถึงรูปภาพที่มี 800   พิก เซล ในแนวขวาง และ 600 บรรทัดของพิกเซลในแนวดิ่ง) เราสามารถคำนวณหาจำนวนพิกเซลทั้งหมดในรูปภาพได้โดยการคูณตัวเลขทั้งสองนี้ เข้าด้วยกัน นั่นคือรูปภาพที่มีแอสเป็กเรโซ 800x600 จะมีทั้งหมด 480,000 พิกเซล ซึ่งจำนวนดังกล่าวไม่ได้หมายถึงขนาดของไฟล์ของภาพนั้น ๆ
                 รีโซลูชัน (Resolution)
                รีโซลูชัน (Resolution) หมายถึง รายละเอียดที่อุปกรณ์แสดงกราฟฟิกส์ชนิดหนึ่งมีอยู่ ค่ารีโซลูชันมักระบุเป็นจำนวนพิกเซลแนวนอนคือแนวแกน  x  และจำนวนพิกเซลในแนวตั้งคือแกน Y ดังนั้น รีโซลูชั่น 720 x 348 จึงหมายความว่อุปกรณ์แสดงกราฟฟิกส์ชนิดนี้สามารถแสดงพิกเซลในแนวนอนได้ไม่เกิน  720  พิกเซล และแสดงพิกเซลในแนวตั้งได้ไม่เกิน 348  พิกเซล  ผู้ผลิตอุปกรณ์แสดงกราฟฟิกส์บางรายจะระบุค่ารีโซลูชันเป็นระดับสูง (High Resolution) ปานกลาง (Medium Resolution)  และระดับต่ำ(Low Resolution) โดยพิจารณาจากจำนวนพิกเซลในแนวนอนเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีหลักว่า ถ้าค่าน้อยกว่า 128 เป็นระดับต่ำ  ค่าระหว่าง 128 ถึง 512 เป็นระดับกลาง ค่าสูงกว่า 512 เป็นระดับสูง สำหรับจอภาพขนาดปกติ ถ้ามีค่ารีโซลูชันมากกว่า 1500 ตาจะมองไม่เห็นแต่ละพิกเซลคือ   จะมองเห็นเป็นภาพที่มีความ ละเอียดคมชัดสูงมาก    คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ที่ใช้กับฟิล์มถ่ายรูปในระดับมืออาชีพจะต้องใช้ค่ารีโซลูชันสูงถึง 3000
กราฟฟิกส์แบบเวกเตอร์
กราฟฟิกส์แบบเวกเตอร์ต่างจากบิตแมปตรงที่บิตแมปนั้นประกอบไปด้วย จุดต่าง ๆ มากมาย แต่กราฟฟิกส์แบบเวกเตอร์ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นตัวสร้างภาพ เช่น วงกลม หรือเส้นตรง เป็นต้น ถึงแม้ว่าอาจจะฟังดูซับซ้อนสักเล็กน้อยแต่ภาพบางชนิดก็ถูกสร้างได้ง่าย หลักที่จะนำไปสู่กราฟฟิกส์แบบเวกเตอร์ก็คือ การรวมเอาคำสั่งทางคอมพิวเตอร์และสูตรทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายเกี่ยวกับออบเจ็กต์ ซึ่งจะปล่อยให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ หรือเครื่องพิมพ์เป็นตัวกำหนดเองว่าจะวางจุดจริง ๆ ไว้ที่ตำแหน่งใดในการสร้างภาพ คุณลักษณะเด่นเหล่านี้ทำให้กราฟฟิกส์แบบเวกเตอร์มีข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบมากมายกับกราฟฟิกส์แบบบิตแมป
          ออบเจ็กต์ (Object)
           ออบเจ็กต์ง่าย ๆ (เช่น วงกลม ทรงกลม และอื่น ๆ เรียกว่า รูปทรงพื้นฐาน) สามารถใช้ในการสร้างออบเจ็กต์ที่ซับซ้อนขึ้น กราฟฟิกส์แบบเวกเตอร์สามารถสร้างรูปภาพโดยการรวมเอาออบเจ็กต์หลาย ๆ ชนิดมาผสมกันเราสามารถผสมออบเจ็กต์ต่างชนิดกัน(เช่น วงกลมและเส้นตรง) เพื่อสร้างภาพที่แตกต่างกัน กราฟิกแบบเวกเตอร์ใช้คำสั่งง่าย ๆ เพื่อสร้างออบเจ็กต์พื้นฐาน ถ้าเขียนเป็นภาษาคำพูดแบบธรรมดา คำสั่งอาจจะอ่านได้ว่า “ลากเส้นตรงจากจุด A ไปยังจุด B หรือ ลากวงกลมรัศมี R โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด P”เปรียบเทียบคุณสมบัติของกราฟฟิกส์แบบบิตแมปและภาพแบบเวกเตอร์ ในด้านความเร็วของการแสดงภาพที่จอภาพและความสามารถในการเปลี่ยนขนาดภาพจะได้ผลดังนี้
- กราฟฟิกส์แบบบิตแมปสามารถแสดงให้เห็นที่จอภาพได้เร็วกว่าภาพ แบบเวกเตอร์ เช่น การแสดงภาพแบบบิตแมป  ขนาด 1000 ไบต์ จะทำโดยการใช้คำสั่งย้ายข้อมูลขนาด 1000 ไบต์ จากหน่วยความจำที่เก็บภาพไปยังหน่วยความจำของจอภาพ ( คือ  Video Display Buffer) ภาพนั้นก็จะปรากฏบนจอภาพทันที การแสดงภาพแบบเวกเตอร์คอมพิวเตอร์จะใช้เวลามากกว่าเนื่องจากคอมพิวเตอร์ต้องทำตามคำสั่งที่มีจำนวนมากกว่า
- การเปลี่ยนแปลงขนาดภาพให้โตขึ้นหรือเล็กลงกว่าภาพเดิม กรณีภาพแบบบิตแมปจะทำได้ไม่มาก นอกจากนี้ยังอาจจะทำให้ลักษณะของภาพผิดเพี้ยนไปจากเดิมด้วย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขนาดภาพทำโดยวิธีการเพิ่มหรือลดพิกเซลจากที่มีอยู่เดิม ภาพที่ขยายโตขึ้นจะมองเห็นเป็นตารางสี่เหลี่ยมเรียงต่อกัน ทำให้ขาดความสวยงาม แต่ภาพแบบเวกเตอร์จะสามารถย่อและขยายขนาดได้มากกว่า โดยสัดส่วนและลักษณะของภาพยังคล้ายเดิม ยิ่งกว่านั้นเราสามารถขยายเฉพาะความกว้างหรือความสูง เพื่อให้มองเห็นเป็นภาพผอมหรืออ้วนกว่าภาพเดิมได้ด้วย                                                                                                                        
ประเภทของระบบกราฟฟิกส์
คอมพิวเตอร์ในกลุ่ม IBM PC XT AT หรือเครื่องที่ทำงานเหมือนกันจะแบ่งการแสดงผลที่จอภาพเป็น 2 แบบหรือ 2 โหมด (Mode) คือ เท็กซ์โหมด (Text Mode) และกราฟฟิกส์โหมด(Graphic Mode) แต่ละโหมดมีรายละเอียดดังนี้
เท็กซ์โหมด
(Text Mode)
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะแสดงผลในโหมดนี้ได้ โดยการนำตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์มาแสดงที่จอภาพตามคำสั่ง แต่เนื่องจากตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายที่มีอยู่ ถูกกำหนดรูปร่างไว้แน่นอนแล้ว และมีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถนำมาประกอบกันให้เกิดเป็นภาพต่าง ๆ ที่ถูกต้องสวยงามได้เท่าที่ควร โดยผลลัพธ์ที่แสดงออกมาทางจอภาพนั้น จะมีลักษณะเป็นแถวของตัวอักษร จำนวน 25 แถว แต่ละแถวมีข้อความไม่เกิน 80 ตัวอักษร
กราฟฟิกส์โหมด
(Graphic Mode)
เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลเป็นพิกเซลได้จำนวนมาก จึงได้มีการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้สำหรับควบคุมการแสดงผลที่จอภาพ ซึ่งนิยมเรียกกันว่า ระบบกราฟิกระบบกราฟฟิกส์มีหลายชนิด เช่น ซีจีเอ (CGA) อีจีเอ (EGA) วีจีเอ (VGA) เฮอร์คิวลิส (Hercules)ซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติในการแสดงพิกเซลได้แตกต่างกันคือตั้งแต่ขนาด 320x200 พิกเซลถึง 1024x786 พิกเซล ระบบกราฟิกสามารถแสดงสีได้ตั้งแต่ 2 สี จนถึง 256 สี สำหรับจอภาพที่แสดงได้ 2 สี จะประกอบด้วยสีพื้นซึ่งเป็นสีมืดและสีสว่าง ซึ่งเป็นสีเขียว สีขาว หรือสีเหลืองอำพันดังนั้นสีที่เรามองเห็นจากจอภาพชนิดนี้จึงมีเพียงสีเดียวเท่านั้น จึงนิยมเรียกชื่อจอภาพและระบบกราฟิกชนิดนี้ว่า จอภาพโมโนโครม (Monochrome) ส่วนจอภาพที่สามารถแสดงได้หลายสีเราเรียกว่า จอภาพสี (Color) ไม่ว่าคอมพิวเตอร์จะมีระบบกราฟิกเป็นชนิดใดก็ตาม ถ้าเปิดเครื่องด้วย DOS คอมพิวเตอร์จะเริ่มแสดงผลด้วยเท็กซ์โหมดเสมอ การเปลี่ยนโหมดให้เป็นกราฟฟิกส์จะทำได้ก็โดยการใช้คำสั่งเฉพาะสำหรับระบบกราฟฟิกส์ชนิดนั้น
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบกราฟฟิกส์
ซอฟต์แวร์กราฟฟิกส์เป็นส่วนสำคัญพื้นฐาน   ที่ระบบการแสดงภาพกราฟฟิกส์ทุก ๆ ระบบจะต้องมี  ในสมัยแรกเริ่มซอฟต์แวร์ทางกราฟฟิกส์จะมีราคาแพง ปัจจุบันราคาของซอฟต์แวร์กราฟฟิกส์ถูกลงมากจนใครๆ ก็หามาใช้ได้ในปี  ค.ศ. 1979    คณะกรรมการวางแผนมาตรฐานซอฟต์แวร์ทางกราฟฟิกส์  ( Graphic Standard Planing Committee : GSPC )  ได้พยายามจัดการให้เกิดมาตรฐานของซอฟต์แวร์ทางกราฟฟิกส์ขึ้นในอเมริกา ซึ่งระบบCORE (Core Graphic System)ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับระบบการแสดงภาพ 3 มิติ และในเวลาใกล้เคียงกัน สถาบันกำหนดมาตรฐานของประเทศเยอรมนี (West German National Standard : DIN) ก็ได้พัฒนามาตรฐานกราฟฟิกส์ของตัวเองขึ้นเรียกว่า GKS (Graphic Kernel System) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับระบบการแสดงภาพ 2 มิติเท่านั้นขาดส่วนที่เป็น 3 มิติ ในปี ค.ศ. 1982 ระบบ GKS ถูกใช้เป็นมาตรฐานนานาชาติของระบบกราฟฟิกส์ สมาคมกราฟฟิกส์นานาชาติ (International Graphics Community) ก็เลยพยายามรวมมาตรฐาน CORE กับ GKS เข้าเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ไม่สำเร็จเนื่องจากระบบมาตรฐานเดิมตัวอย่างเช่น GKS–3D, PHIGS (Programmer’s Hierarchical Interface Graphics System) PHIGS+ เป็นต้น
           สำหรับปัจจุบันนี้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ใช้ในการสั่งในคอมพิวเตอร์ดำเนินการเกี่ยวกับภาพ แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ
โปรแกรมสำเร็จรูป
(Package)

เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ดำเนินการเกี่ยวกับภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปัจจุบันมีผู้ผลิตโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านกราฟฟิกส์ออกจำหน่ายเป็นจำนวนมาก

โปรแกรมที่เราเขียนขึ้นเอง
เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่นเบสิก ฟอร์แทรน ปาสคาล และอื่น ๆ โดยเขียนด้วยคำและหลักการของภาษานั้น
เพื่อให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการเกี่ยวกับกราฟฟิกส์ตามที่เราต้องการเนื่องจากคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์เป็นงานที่สิ้นเปลืองเวลา ทั้งยังต้องใช้กำลังสมองและกำลังกายเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพิจารณาว่าโปรแกรม   กราฟฟิกส์ที่จะนำมาใช้งานควรจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป หรือ โปรแกรมที่เขียนขึ้นเอง หรือใช้โปรแกรมทั้งสองชนิดร่วมกันแนวทางการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมกราฟฟิกส์ อาจจะพิจารณาได้จากข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- โปรแกรมสำเร็จรูปสามารถใช้งานได้ทันที โดยเสียเวลาศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โปรแกรมสำเร็จรูปจึงเหมาะกับงานเร่งด่วน และใช้ในการศึกษาของผู้เริ่มต้น
- โปรแกรมสำเร็จรูปแต่ละโปรแกรม มีจุดมุ่งหมายของการใช้งานแตกต่างกัน เช่น บางโปรแกรมเน้นทางด้านการพิมพ์ภาพ บางโปรแกรมเน้นทางด้านการพิมพ์ตัวอักษร ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกโปรแกรมมาใช้งานจึงต้องทำการศึกษาและอาจจะต้องทดลองใช้โปรแกรมนั้นดูก่อน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สิ้นเปลืองเวลา และถ้าเลือกโปรแกรมไม่เหมาะสมก็จะยิ่งทำให้เสียทั้งเวลาและทรัพย์สินไปโดยเปล่าประโยชน์
- มีความเป็นไปได้สูงมาก ที่โปรแกรมสำเร็จรูปเพียงโปรแกรมเดียว จะสามารถทำงานให้ตรงกับความต้องการของเราได้ครบถ้วน เช่น โปรแกรมจากต่างประเทศใช้สร้างอักษรไทยไม่ได้ สร้างเสียงที่เราต้องการไม่ได้ จึงอาจจำเป็นจะต้องใช้โปรแกรมร่วมกันครั้งละหลายโปรแกรม กรณีมีปัญหาดังกล่าวนี้ การเขียนโปรแกรมขึ้นเองจึงเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพราะเราสามารถเขียนโปรแกรมให้ทำทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการ
- ในระยะยาว การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำให้สิ้นเปลืองมากกว่า เนื่องจากจะต้องหาซื้อโปรแกรมรุ่นใหม่มาใช้แทนโปรแกรมรุ่นเก่าอยู่เสมอ โปรแกรมที่เปลี่ยนรุ่นเร็วจะมีผลให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเร็วกว่าด้วย ต่างกับโปรแกรมที่เขียนขึ้นเองซึ่งเราสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับความต้องการ และสมัยนิยมด้วยค่าใช้จ่ายต่ำกว่า
- ผู้ผลิตโปรแกรมสำเร็จรูปมีฐานะเป็นผู้ขายหรือผู้รับเงิน ส่วนผู้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมีฐานะเป็นผู้ซื้อหรือผู้จ่ายเงิน ถ้าผู้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปไม่พยายามพัฒนาความรู้ความสามารถก็คงต้องเป็นผู้ซื้อตลอดไป วิธีการที่เหมาะสมสำหรับระยะยาวก็คือผู้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวันนี้ ควรจะพยายามศึกษาและสร้างโปรแกรมขึ้นใช้เองให้ได้ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในวันข้างหน้า และอาจจะเปลี่ยนเป็นผู้ขายโปรแกรมสำเร็จรูปในอนาคต
- การเขียนโปรแกรมขึ้นใช้เอง ทำให้เราเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานด้านกราฟิกได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลให้เรามีความมั่นใจและภูมิใจในความรู้ความสามารถของตนเอง
                                                                                                                               
องค์ประกอบระบบกราฟฟิกส์มีอะไรบ้าง
เมื่อเราพิมพ์ภาพกราฟฟิกส์ที่สร้างขึ้น มันไม่จำเป็นนักที่จะต้องให้ภาพนั้นปรากฏทันทีบนกระดาษ กราฟฟิกส์แบบนี้
    เรียกว่า กราฟฟิกส์แบบสถิต (Static Graphics) แต่ถ้าเป็นการเล่นวิดีโอเกม ถ้าเวลาในการตอบสนองมากกว่า 1/10 วินาที หลังจาก  การเคลื่อนที่ของจอยสติ๊กก็อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับได้ เนื่องจากในการเล่นนี้เราต้องการการตอบสนองแบบทันทีทันใด       ภาพกราฟฟิกส์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงได้เร็วพอ ที่ผู้ใช้จะสามารถควบคุมภาพระบบแบบนี้เรียกว่า ระบบกราฟฟิกส์แบบอินเตอร์แอกทีฟ (Interactive Graphics System) สำหรับระบบแบบนี้ต้องการฮาร์ดแวร์ที่พิเศษซึ่งจะจัดการเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการแสดงภาพและการตอบสนองผู้ใช้ ยิ่งภาพที่มีความซับซ้อนเหมือนจริงมากขึ้นเท่าใด การที่จะทำให้ภาพมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็ทำได้ยากยิ่งขึ้นเท่านั้น ระบบกราฟฟิกส์แบบอินเตอร์แอกทีฟโดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือ    คอมพิวเตอร์      จอภาพสำหรับการแสดงภาพ      อุปกรณ์รับคำสั่งและข้อมูลจากผู้ใช้ และ อุปกรณ์สำหรับการพิมพ์ภาพ ซึ่งต่อไปจะได้กล่าวถึงรายละเอียดของส่วนประกอบ  แต่ละส่วน
18/11/51 โพสต์โดย น้องวุฒิน่ารัก
3 จาก 7
graphic [ADJ] แสดงชัดเจน, See also: แสดงด้วยภาพ, Syn. descriptive, visible, illustrated, Ant. ambiguous; abstract
graphic [ADJ] เกี่ยวกับภาพ, See also: เกี่ยวกับเส้นกราฟ, เกี่ยวกับการเขียน
graphic arts [N] ศิลปะภาพพิมพ์, See also: เทคนิคภาพพิมพ์
graphics [N] ภาพพิมพ์, See also: ภาพกราฟฟิก

http://dict.longdo.com/search/GRAPHIC
18/11/51 โพสต์โดย yourueng
4 จาก 7
ดูตัวอย่างซอฟต์แวร์ได้ที่
http://comforu.com

<a href="http://comforu.com/default.aspx">บริษัทปัณศนุจำกัด ซอฟต์แวร์

ลิขสิทธิ์ โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ ราคาถูกที่สุด โปรโมชั่นคอมมาร์ต พันธ์

ทิพย์</a><br>
<a href="http://comforu.com/askme.aspx">ติดต่อ/ขอใบเสนอ

ราคา</a><br>
<a href="http://comforu.com/interesting.aspx">เรื่องน่ารู้</a><br>
<a href="http://comforu.com/microsoft.aspx">ไมโครซอฟท์  microsoft

ราคาถูกที่สุด โปรโมชั่นคอมมาร์ต พันธ์ทิพย์ </a><br>
<a href="http://comforu.com/Adobe.aspx">Adobe อะโดบี ซอฟต์แวร์

ลิขสิทธิ์ ราคาถูกที่สุด โดย บริษัท ปัณศนุ จำกัด</a><br>
<a href="http://comforu.com/Dell.aspx">DELL เดลล์ โน๊ตบุ๊ค ทุกรุ่น ถูกที่สุด

ที่ บริษัท ปัณศนุ จำกัด โปรโมชั่นคอมมาร์ต พันธ์ทิพย์ </a><br>
<a href="http://comforu.com/Toshiba.aspx">Toshiba ราคาถูกที่สุด โปรโม

ชั่นคอมมาร์ต พันธ์ทิพย์ โดย บริษัท ปัณศนุ จำกัด</a><br>
<a href="http://comforu.com/AutoCAD.aspx">AutoCAD ออโตแคด

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ราคาถูกที่สุด โดย บริษัท ปัณศนุ จำกัด </a><br>
<a href="http://comforu.com/Lenovo.aspx">Lenovo เลอโนโว โน๊ตบุ๊ค

ทุกรุ่น ถูกที่สุด ที่ บริษัท ปัณศนุ จำกัด โปรโมชั่นคอมมาร์ต พันธ์ทิพย์ </a><br>
<a href="http://comforu.com/Samsung_nb.aspx">Samsung โน๊ตบุ๊ค ทุกรุ่น

ถูกที่สุด ที่ บริษัท ปัณศนุ จำกัด โปรโมชั่นคอมมาร์ต พันธ์ทิพย์ </a><br>
<a href="http://comforu.com/Acer.aspx">Acer เอเซอร์ โน๊ตบุ๊ค ทุกรุ่น ถูกที่

สุด ที่ บริษัท ปัณศนุ จำกัด โปรโมชั่นคอมมาร์ต พันธ์ทิพย์ </a><br>
<a href="http://comforu.com/punishment.aspx">ระวางโทษละเมิดลิขสิทธิ์

ซอฟต์แวร์</a><br>
<a href="http://comforu.com/fakexp.aspx">ระวัง Windows XP ปลอม !!!

</a><br>
<a href="http://comforu.com/piracy_arrest.aspx">จับลิขสิทธิ์ เขาทำกัน

อย่างไร มาดูกัน</a><br>
<a href="http://comforu.com/ms_downgrade_right.aspx">สิทธิในการใช้

งานเวอร์ชั่นเก่าของไมโครซอฟท์ (Downgrade Rights of Microsoft Product)

</a><br>
<a href="http://comforu.com/downgrade_method.aspx">วิธี Downgrade

ผลิตภัณฑ์ ไมโครซอฟท์</a><br>
<a href="http://comforu.com/freesoftware.aspx">ฟรีซอฟต์แวร์</a><br>
<a href="http://comforu.com/AdobeCreativeSuite.aspx">Adobe Creative

Suite CS4 ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ราคาถูกที่สุด โดย บริษัท ปัณศนุ จำกัด</a><br>
<a href="http://comforu.com/Photoshop.aspx">Photoshop โปรแกรมแต่ง

ภาพระดับมืออาชีพ ราคาถูกทีสุด ที่ บริษัท ปัณศนุ จำกัด</a><br>
<a href="http://comforu.com/Illustrator.aspx">Adobe Illustrator

CS4</a><br>
<a href="http://comforu.com/autocad2010.aspx">AutoCAD 2010

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ราคาถูกที่สุด ถูกกฏหมาย ของแท้ โดย บริษัท ปัณศนุ จำกัด

</a><br>
23/1/53 โพสต์โดย pansanu
5 จาก 7
กราฟฟิกส์คืออะไร
8/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 7
คือเอฟเฟสชนิด
2/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 7
ศิลปะอย่างหนึ่ง ที่แสดงออกด้วยความคิดอ่าน โดยใช้เส้น รูปภาพ ภาพเขียน ไดอะแกรม และอื่นๆ
- การสื่อความหมายด้วยการใช้ภาพวาด ภาพสเกต แผนภาพ ภาพถ่าย และอื่นๆ ที่ต้องอาศัยศิลปะ และศาสตร์ เข้ามาช่วย เพื่อให้ผู้ดูเกิดความคิด และตีความหมายได้ตรงตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อ เช่น แผนภูมิ แผนภาพโฆษณา การ์ตูน เป็นต้น
7/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สอบถามผู้รู้เรื่องการ์ดจอ
i3 3225 กับ A10-5800k ตัวไหนเล่นเกมดีกว่ากันเล่นเกม ครับ
คนที่ใช้ samsung galaxy y เข้ามาดูหน่อยครับ
แจ่มอารมณ์เดวกัน
โน็ตบุคacer 4730z เล่นซิมส์3 ได้มั้ยคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู