หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
"ระบบ" คืออะไร..? สำคัญอย่างไร..?
เราเคยได้ยินคนหลายๆคนบอกว่า 'ระบบ' สำคัญที่สุด..

แต่เราเองก็ยังไม่รู้เลยว่า "ระบบ" มันคืออะไร ?
ตอบซะ 31/1/52 โพสต์โดย tea
คำตอบ
1 จาก 7
อยู่ดีดี  มาถามว่า ระบบ  คือ อะไร ???
ไม่มีประโยคขึ้นต้น  ลงท้าย  งง ตาย เลย -*-
อาทิ  ระบบ3G  ระบบปฎิบัติการ  ระบบการศึกษา
31/1/52 โพสต์โดย เอส จัง
2 จาก 7
ระบบ  คือ  ระเบียบแบบแผนที่ได้มีการจัดวางไว้    ความสำคัญของระบบ คือ  เพื่อให้งานที่ทำหรือไม่ก็สิ่งที่มรชีการวางแผนกันไว้นำไปสู่เป้าหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่ะ
31/1/52 โพสต์โดย kungems
3 จาก 7
ระบบ หมายถึง ส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่มนุษย์กำหนด ส่วนหนึ่งของโลกแห่งความจริง
ระบบมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกัน มีหน้าที่และเป้าหมายเดียวกัน เช่น ร่างกายของมนุษย์
เป็นระบบที่มีส่วนประกอบภายในและภายนอก มีเป้าหมายเพื่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์
นาฬิกาเป็นระบบที่มีส่วนประกอบขนาดเล็กจำนวนมากมีหน้าที่ในการบอกเวลาที่ถูกต้อง

ระบบคือกลุ่มขององค์การต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อจุดประสงค์อันเดียวกัน ระบบอาจจะ
ประกอบด้วยบุคคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ พัสดุ วิธีการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีระบบจัดการ
อันหนึ่งเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์อันเดียวกัน ตัวอย่างเช่น

ในร่างกายคนเราจะมีระบบในตัวคือมีความสัมพันธ์ติดต่อกันระหว่างสอง เส้นประสาท
เซลล์รับรู้ความรู้สึก เพื่อบรรลุเป้าหมายในการรับรู้ความรู้สึกร้อนหนาว เป็นต้น

ในการใช้ภาษาก็ถือทำอย่างเป็นระบบนั่นระบบนั่นคือ ความสัมพันธ์ติดต่อกันระหว่าง
การใช้คำสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการตีความให้เข้าใจภาษานั้นๆ

ในธุรกิจก็เป็นระบบอย่างหนึ่ง ซึ่งมีส่วนประกอบคือ การตลาด โรงงาน การขาย การค้นคว้า
การขนส่ง การเงิน บุคคล การทำงาน โดยที่ทั้งหมดมีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายให้เกิด
31/1/52 โพสต์โดย Chya
4 จาก 7
ระบบ คือ System ไงง่ายนิดเดียว
1/2/52 โพสต์โดย ประเจิด แก่นมั่น
5 จาก 7
คือ การ ทำงานร่วมกัน ของหลายๆระบบครับ
1/2/52 โพสต์โดย อุยฟุน
6 จาก 7
มีคนบอกว่า(ผมไม่ได้คิดเอง)
คนเราเป็นผู้สร้างระบบ  และสุดท้ายระบบจะสร้างคน
(คนดี และผู้นำที่ดี เป็รผู้สร้างระบบ และได้ระบบที่ดี  จะสร้างคนที่เข้ามาใหม้เป็นคนดีตามระบบต้องการ) ประมาณนั้น

ระบบที่ผมหมายถึง โครงสร้าง ระเบียบที่ทำให้กลุ่มคนปฏิบัติตามที่เราหรือสังคมนั้นๆต้องการ(ปรับปรุงได้ แก้ไขได้)
(ก็กฏรัฐธรรมนูญไทย ก็เป็น ระบบ แบบหนึ่งครับ)
1/2/52 โพสต์โดย sam2551
7 จาก 7
ทฤษฎีระบบ ( System Theory )

- ระบบ เป็นธรรมชาติของสรรพสิ่ง  ทุกๆอย่างมีระบบของมัน
  เช่น ระบบสุริยะ ( Solar system )  ที่จะต้องมี ดวงอาทิตย์ และ ดาวบริวาร ที่ดวงอาทิตย์ดึงดูดดาวบริวาร
  และดาวเคราะห์เหล่านั้น ก็โคจรรอบดวงอาทิตย์   ดาวเคราะห์อาจมีดาวบริวาร หรือ ดวงจันทร์โคจรรอบดาวเคราะห์นั้นอีกที
- ระบบมีองค์ประกอบ หรือส่วนประกอบ.เช่น ระบบครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก หรือ สำหรับบางคนที่แยกทางกันก็จะเป็น พ่อ กับ ลูก
  หรือ แม่กับลูก  สมัยก่อนเป็นครอบครัวใหญ่ ระบบก็จะประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย ฯลฯ
- ในระบบใหญ่ มีระบบย่อย เช่น ระบบครอบครัวใหญ่ที่ว่ามา ก็มีระบบย่อย ลุงก็มีครอบครัวของเขา น้าก็มีครอบครัวของเขา  หรือ ระบบโลกก็มีดวงจันทร์ 1 ดวง
  ระบบของดาวพฤหัส มีบริวาร 14 ดวง  ทั้งโลก และดาวพฤหัส เป็นระบบย่อยของดวงอาทิตย์
- ทุกส่วนในระบบมีความสำคัญต่อกัน  มีความสัมพันธ์กัน เช่น ระบบนิเวศน์ ที่ประกอบด้วยผู้ล่า ถ้างูมีมาก ประชากรหนูจะน้อย  ถ้างูมีน้อย  หนูจะชุกชุม
- ระบบมีการปรับตัว มีการเปลี่ยนแปลงตาม องค์ประกอบแวดล้อมที่มากระทบ  เช่น  ระบบเศรษฐกิจ ทำมาค้าขายอยู่ดีๆ  น้ำมันขึ้นราคา  กระทบต้นทุน
  ค่าขนส่ง  ค่าเดินทาง  ค่าวัตถุดิบ  ราคาสินค้า  ผู้บริโภค ฯลฯ  ก็ต้องปรับตัวกันไป( ถ้าต้องดำรงอยู่ )
- ระบบมีการรักษาสมดุล ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ระบบจะปรับตัวให้สมดุล  เพื่อดำรง และดำเนินต่อไป  คนจีนรู้เรื่อง หยิน หยาง มาเป็นพันปี    
 ถ้าเป็นเรื่อง องค์กร เช่น องค์กร มีกำไรลดลง  ถ้าไม่ปรับตัวให้สมดุลก็อาจจะเจ๊ง  ซึ่งการปรับตัวอาจจะลดต้นทุน  หรือ  ขึ้นราคา  หรือ  ทำยอดขายให้มากขึ้น  หรือ  
 หยุดผลิตสินค้าที่ขายได้น้อย  หันมาผลิตสินค้าที่ขายได้มาก ฯลฯ
- ระบบ กับ องค์กร  การพัฒนาระบบงาน  ก็คือการพัฒนาองค์กร  สมมุติว่า  พัฒนาระบบการประมูลของราชการ โดย ผู้สื่อข่าว สามารถเข้าไปในห้อง
  ที่มีการเปิดซองประมูล  เพื่อทำข่าว เผยแพร่ สู่สาธารณะ ได้ ให้เห็นไปเลยว่า ใครเสนอราคายังไง  คณะกรรมการพิจารณายังไง  
   มีการแสดงความเห็น และโต้แย้งกันยังไง   ถามว่า  การทุจริตจะเกิดขึ้นได้มั้ย  
- ปัญหาคือ ระบบ ถูกสั่งลงมา จากส่วนยอดของปีรามิด  ดังนั้น ผู้บริหารที่อยู่ส่วนยอดปีรามิด ต้องมีคุณสมบัติที่ดี จึงนำองค์กร หรือ พัฒนาระบบ
  ให้สัมฤทธิ ผลอย่างแท้จริง
2/2/52 โพสต์โดย นายสติ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ระบบเศรษฐกิจของไทย ดีอย่างไร เพราะอะไร
System Analyst AS/400 คืออะไร
ทำไมระบบคอมพิวเตอร์จึงต้องมีหน่วยความจำทั้งสอง
รหัสเลขฐานสองมีประโยชน์อย่างไร
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมีความสำคัญอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู