หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เงินพดด้วงของไทยมีลักษณะเป็นอย่างไร
ประวัติศาสตร์ | วัฒนธรรม 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 3
ลักษณะของเงินพดด้วง คือ มีสัณฐานกลม มี 6 ด้าน คือ ด้านบนใช้เป็นที่ตีตราประจำแผ่นดิน ด้านหน้าเป็นที่ตีตราประจำรัชกาล บริเวณปลายทั้งสองข้าง ที่เป็นรอยผ่าบาก หรือประทับรอยเม็ดข้าวสาร ด้านหลังมักปล่อยว่าง ด้านข้างทั้งขวาและซ้ายเป็นรอยค้อนที่ตีลงไป เพื่อให้โค้งงอ ด้านล่างมักใช้เป็นที่ประทับรอยเม็ดข้าวสาร
20/3/51 โพสต์โดย wow
2 จาก 3
เงินพดด้วงมีลักษณะกลมแต่ว่ามี 6 ด้านคือ
1.ด้านบน เป็นด้านที่มีตราประจำแผ่นดินตีประทับ ปรากฎแน่ชัดตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยาลงมาจนเลิกใช้
2.ด้านหน้า เป็นด้านที่มีตราประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่บรมราชาภิเษกแล้ว เพื่อแสดงว่าผลิตขึ้นใช้จ่ายในรัชสมัยนั้น ทั้งได้ยึดถือเป็นประเพณีแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สืบทอดมาจนเลิกผลิต ด้านหน้านี้ตรงบริเวณโคนขาทั้งสองข้าง มีรอยบากชัดเจนในสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาระยะต้น ต่อมามีรอยทีเรียกว่า " เมล็ดข้าวสาร " เพียงหนึ่งรอยขึ้นแทนรอยบากที่ขา และมีเพียงรอยเดียว การมีรอยบากและรอยเมล็ดข้าวสารนี้ เพื่อแสดงให้ผู้ใช้เห็นว่า เนื้อในของเงินพดด้วง เป็นเงินเหมือนผิวนอกมิได้ปลอมแปลง
3.ด้านหลัง ว่างเปล่าไม่มีตราตีประทับ เว้นแต่ในสมัยสุโขทัย บางอันมีตราที่ตีประทับด้านหลังแล้ว ตราด้านหลังจะไม่เหมือนกับตราด้านหน้า
4.และ 5. ด้านข้างทั้งซ้ายและขวา เป็นรูปรอยค้อนที่ตีให้เข้ารูป ไม่มีตราอย่างใดตีประทับ เว้นเงินพดด้วงสมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งมีบ้างแต่เป็นส่วนน้อย ถ้ามีตราเหมือนกันทั้งสองข้าง
6.ด้านล่าง ซึ่งเป็นปลายขาของเงินพดด้วง บางอันใช้เป็นที่ตีรอยเมล็ดข้าวสารแทนด้านหน้า
28/3/51 โพสต์โดย dfaf
3 จาก 3
กลมเป็นก้อน
23/10/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สังวาลมีลักษณะอย่างไร
ถ้ามีคนขอยืมเงินคุณไปเล่นเกมส์คุณจะติดสินอย่างไร
ประเทศไทยเสียดินแดนตรงไหนบ้างให้แก่ประเทศอะไรบ้าง แล้วรู้จักเงินถุงแดงกันป่าว รัชกาลที่เท่าไรถ่ายดินแดนจากฝรั่งเศส
ใครเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์
หน่วยเงินไทย เราคือ บาท ทำไม่หน่วยต้องเป็นบาท ที่มาที่ไป มีมาอย่างไรครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู