หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความหมายของ การปกครองแบบพ่อกับลูก
ประวัติศาสตร์ 5/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
การปกครองแบบพ่อปกครองลูก

     ลักษณะการปกครองของสมัยสุโขทัย เป็นการปกครองแบบบิดาปกครองบุตรหรือการปกครองคนในครอบครัว คือพระมหากษัตริย์เป็นเสมือนพ่อ  ข้าราชการและบริพารเปรียบเสมือนลูก


    การปกครองแบบบิดากับบุตรนี้ในปาฐกถาของ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่องลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ ได้อธิบายไว้ว่าวิธีการปกครองในสมัยสุโขทัยนั้น นับถือพระเจ้าแผ่นดินอย่างบิดาของประชาชนทั้งปวง วิธีการปกครองเอาลักษณะการปกครองสกุลมาเป็นคติ เป็นต้น บิดาปกครองครัวเรือนหลายครัวเรือนรวมกันเป็นบ้านอยู่ในปกครองของพ่อบ้าน ผู้อยู่ในปกครอง เรียกว่า ลูกบ้าน หลายบ้านรวมกันเป็นเมือง ถ้าเป็นเมืองขึ้นอยู่ในความปกครองของพ่อเมือง ถ้าเป็นประเทศราชเจ้าเมืองเป็นขุนหลายเมืองรวมกันเป็นประเทศที่อยู่ในความปกครองของพ่อขุน ข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ เรียกว่า ลูกขุน
5/1/55 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความจริงของการศึกษาไทย?2
คำพูดนี้สร้างความรู้สึกอย่างไร
พ่อบอกไม่ต้องมาหา คุณจะยอมทำตามไหม ?
สมสุติว่าพ่อแม่เราจะเลิกกันเราควรทำไงดี
เรื่องของพ่อ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู