หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ข้อดีและข้อเสียของ อาเซียน
วัฒนธรรม | ข้อมูล | เศรษฐกิจ 1/8/52 โพสต์โดย Nop S
คำตอบ
1 จาก 10
ข้อดีและข้อเสียของ Nop S
1/8/52 โพสต์โดย e-Thai
2 จาก 10
การรวมกลุ่มเพื่อร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันภายในกลุ่มอย่างยุติธรรม มันจะมีแต่ข้อดีค่ะ
แต่ถ้าไม่ใช่แบบนี้ ก็คงเหมือนหน่วยงานทั่วไปแหละค่ะ อาจมีพวกเรื่องผลประโยชน์แอบแผง บอกไม่ถูก จริง ๆ น่าจะระบุประเด็นให้ชัดกว่านี้
1/8/52 โพสต์โดย pranitee
3 จาก 10
1. เพิ่มอำนาจต่อรอง การรวมกลุ่มเป็นอันเหนึ่งอันเดียวกันย่อมเป็นการเพิ่มพลังทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก และเพิ่มอำนาจต่อรองกับประเทศคู่ค้าในอันที่จะติดต่อค้าขายให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศสมาชิก

2. เพิ่มปริมาณการค้า การที่ประเทศสมาชิกของกลุ่มผ่อนคลายกฎเกณฑ์ทางการค้า การลดกำแพงภาษีและด้านการตลาดให้แก่กันและกัน ย่อมเป็นการส่งเสริมให้ปริมาณการค้าของประเทศสมาชิกขยายตัว

3. เพิ่มการผลิตสินค้าเฉพาะอย่าง การตกลงให้ประเทศสมาชิกทำการผลิตสินค้าเฉพาะอย่างที่ตนถนัดและมีทรัพยากรที่เหมาะสม จะช่วยให้มีต้นทุนต่ำผู้ผลิตมีกำไรดีขึ้นจากการผลิตปริมาณมากอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพิ่มขนาดของตลาด การลดเงื่อนไขทางการค้าและการลดหย่อนภาษีให้แก่ประเทศสมาชิกในกลุ่มและนอกกลุ่ม ช่วยให้ประเทศต่าง ๆมีตลาดที่จะส่งสินค้าออกไปขายได้กว้างขวางมากขึ้น เช่น กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศเศรษฐกิจประกาศลดหรือยกเลิกภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากประเทศสมาชิกในกลุ่มและนอกกลุ่มบางประเทศ ทำให้สินค้าเกษตรของไทยมีตลาดกว้างขวางมากขึ้น
24/10/53 โพสต์โดย momok
4 จาก 10
แล้วข้อเสียละค่ะ คืออะไรหรอ
31/1/54 โพสต์โดย sui
5 จาก 10
ขอบคุณที่บอกคับ
3/3/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 10
ขอบคุณสำหรับข้อมูลคะ
26/3/54 โพสต์โดย tita-edu
7 จาก 10
น่าจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะถ้าขอเสียมากกว่าคงไม่มีอาเซียน
23/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 10
อยากได้เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะ
16/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 10
ข้อดีถมเถ
ข้อเสีย.....
-บางประเทศถูกทำลายกำไรจากการค้า
-อาจเกิดเหตุร้ายมากขึ้น
-เกิดความเข้าใจผิดมากขึ้น
-ต่างชาติลงทุนมากเกิน อาจเกิดผลต่อเศรษฐกิจ
14/9/55 โพสต์โดย ประจักษ์ เจมส์
10 จาก 10
ประโยชน์
1.ประชากรเพิ่มเป็น 600 ล้านคนโดยประมาณ ทำให้เพิ่มศักยภาพในการบริโภค เพิ่มอำนาจการต่อรองในระดับโลก
2.Economy Scale ยิ่งผลิตมาก ยิ่งต้นทุนต่ำ
3.มีแรงดึงดูดเงินลงทุนที่อยู่นอกอาเซียนสูงขึ้น
4.สิบเสียงย่อมดังกว่าเสียงเดียว

ผลกระทบ
1. การศึกษาในภาพใหญ่ของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ต้องไม่ให้การเปลี่ยนแปลงนี้มากระชากลากเราไปอย่างทุลักทุเล เราต้องเตรียมความพร้อมทันที ตลอดเวลาโดยเฉพาะบุคลากรต้องตามให้ทันและยืดหยุ่นปรับตัวให้รับสถานะการณ์ได้
2. ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางของ ASEAN บุคลากรและนักศึกษา ต้องเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ให้สามารถสื่อสารได้
3.ปรับปรุงความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ เพื่อลดข้อขัดแย้งในภูมิภาคอาเซียน (Conflict Management) จึงต้องคำนึงถึงการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ASEAN ให้มากขึ้น
4. สร้างบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ใน ASEAN เพิ่ม โอกาสในการทำงาน ไม่เช่นนั้น จะถูกแย่งงานเพราะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน/บริการอย่างเสรี คณะกรรมการวิชาชีพ สภาวิชาชีพ ต้องเตรียมการรองรับผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วน
5. โอกาสในการเป็น Education Hub โดยอาศัยความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ของประเทศไทย แต่ต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเป็นตัวนำ
6. เราต้องการเครื่องมือในการ Transform คน การเรียนแบบ PBL หรือ Project Based Learning น่า จะได้มีการวิจัยอย่างจริงจังและนำมาปรับใช้  ห้องเรียนไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆอีกต่อไป ต้องเพิ่มการเรียนจากชีวิตจริง ลงมือทำเป็นทีม อยู่คนละประเทศก็ทำร่วมกันได้ด้วยไม่มีข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ประเด็นนี้ อาจารย์จะสอนได้ยากขึ้น แต่เป็นผู้ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ แสดงว่า อาจารย์ต้องมีความพร้อมมากกว่าเดิมและเก่งจริงๆ
24/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เศรษฐกิจโลก มีผลกระทบต่ออาเซียนอย่างไร ??
อุปสรรคของประเทศสมาคมอาเซียนคืออะไร
ผลกระทบต่อประเทศไทยหลังจากสมาคมอาเซียนเปิดเป็นทางการ
เพื่อนๆคิดว่า ' ประเทศไทยเข้าสู่สังคมอาเซียนเป็นจริงหรือฝันค่ะ เพราะอะไรคะ '
ประชาคมอาเซียน +3 มี ประเทศญี่ปุ่นอยู่ด้วยคุณจะหาโดยการไปเรียนที่ญี่ปุ่นไหม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู