หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีการใช้อุปกรณ์ PPE แต่ละชิ้นและวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้อง
safety 18/12/52 โพสต์โดย lopbit
คำตอบ
1 จาก 6
อุปกรณ์ป้อนกันภัยส่วนบุคคล (Persona Protection Equipment) มีหลายชนิดมากครับ  ซึ่งขึ้นอยู่กับงานที่เราทำหรือจะเข้าไปทำว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง

    (ลองใช้ Google ค้นหาคำว่า "อุปกรณ์ PPE" ดูสิครับ)
18/12/52 โพสต์โดย Thanes
2 จาก 6
ใช่ค่ะ อุปกรณ์ PPE มีหลายอย่างมาก แล้วแต่ละงานก็ไม่เหมือนกัน อยากทราบตัวไหน ลองใช้ google เหมือนคุณ Thanes แนะนำนะคะ
18/12/52 โพสต์โดย ฝนตก
3 จาก 6
PPE มีหลายชนิดครับถ้าทุกตัวคงเยอะจริงๆ เช่น หน้ากาก แว่นตา รองเท้าหรืออื่นๆ แต่แบ่งได้ง่ายก็ลองดูว่า เป็นประเภทใช้แล้วทิ้ง (disposable) หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (reusable) ผมเลือกมาให้ 1 อย่างแล้วกันครับ เช่น หน้ากาก
1.พวกใช้แล้วทิ้งประเภทกรองอนุภาค(Particulate, Air-purifying respirator) ไม่ต้องล้างทำความสะอาด ให้ยึดหลัก 3D 1.Damage 2. Deform 3. Difficult to breath
2. พวกนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นกรองไอระเหย ก๊าซ (Gas,Vapor,Air-purifying respirator) ถอดเปลี่ยนตลับกรอง ทำความสะอาดชิ้นหน้ากากได้ แต่ตลับกรองไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้ อายุการใช้งานถ้าหายใจได้กลิ่นหรือเกิดอาการระคายเคืองใดๆ ให้เปลี่ยนตลับกรองใหม่ การทำความสะอาดให้ใช้น้ำอุ่นผสมกับสบู่อ่อนๆ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดครับ
4/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 6
อันดับแรกต้องเข้าใจประเภทของอุปกรณ์ก่อนนะครับ
1. อุปกรณ์ป้องกันศรีษะ
2. อุปกรณ์ป้องกันดวงตา
3. อุปกรณ์ป้องกันเสียง
4. อุปกรณ์ป้องกันกลิ่น
5. อุปกรณ์ป้องกันมือ
6. อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
7. อุปกรณ์ป้องกันตกจากที่สูง
8. อุปกรณ์ป้องกันเท้า
9. อุปกรณ์จราจร
10. อุปกรณ์ดับเพลิง
11. อุปกรณ์งานเชื่อม
12. ป้ายเซฟตี้

วิธีใช้งานคือ
ป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน ตาม พรบ. ปี 2554 (ออกใหม่)
ความปลอดภัยพื้นฐานที่ต้องมีคือ
1. หมวกเซฟตี้
2. แว่นตาเซฟตี้
3. ที่อุดหูลดเสียง
4. หน้ากากอนามัย
5. ถุงมือ
6. ชุดหมี หรือชุดทำงานที่รัดกุม
7. เข็มขัดกันตก (กรณีทำงานบนที่สูง)
8. รองเท้าเซฟตี้
9. เสื้อสะท้อนแสง (กรณีทำงานใกล้เส้นทางจราจร)
10. ถังดับเพลิง (กรณีทำงานที่มีประกายไฟ เช่น งานเชื่อม)
11. หน้ากากเชื่อม (กรณีเชื่อม มีแสงจากการเชื่อม)
12. ป้ายเซฟตี้ (บกชี้, เตือน, บังคับ แจ้งให้บุคลากรภายใน และภายนอกทราบ)

การเก็บรักษา
1. ทำความสะอาด
2. ผึ่งลมให้แห้ง
3. เก็บให้พ้นมือเด็ก

* หมายเหตุ : ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานรับรอง เช่น มอก. ANSI, CE เป็นต้น
14/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 6
1) หลักเกณฑ์ในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
              1.1 เลือกให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่เป็นอันตราย โดยจะทราบได้จากการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
              1.2 เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ผ่านการทดสอบหรือรับรองประสิทธิภาพ โดยมีใบรับรองคุณภาพจากสภาบันหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
              1.3 มีขนาดพอเหมาะกับผู้ใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จะถูกออกแบบให้มีขนาดต่างกัน เช่น ขนาดมาตรฐานที่เหมาะกับขนาดร่างกายของคนเอเชีย หรือคนยุโรป เป็นต้น
              1.4 มีประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูง จะสามารถป้องกันอันตรายได้ดีกว่าที่มีประสิทธิภาพต่ำ
              1.5 มีน้ำหนักเบาและสวมใส่สบาย จะช่วยทำให้ผู้ใช้งานไม่เกิดความรำคาญ สามารถสวมใส่ได้เป็นระยะเวลานาน และไม่มีอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
              1.6 ใช้ง่ายไม่ยุ่งยาก ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการอบรม ฝึกปฏิบัติให้กับผู้ใช้งาน ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว มีส่วนทำให้เกิดความพึงพอใจในการใช้งานได้
              1.7 บำรุงรักษาง่าย การบำรุงรักษาจะช่วยยืดอายุการใช้งานและคงประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกันเอาไว้ ควรสามารถกระทำได้โดยไม่ยุ่งยาก ไม่จำเป็นต้องเอาใจใส่มาก จะช่วยลดภาระการดูแลของผู้ใช้ลง
              1.8 ทนทานและหาอะไหล่ได้ง่าย ควรทำด้วยวัสดุที่ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน หากชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใดชำรุด/หมดอายุ สามารถหาอะไหล่มาเปลี่ยนได้โดยง่าย
              1.9 มีให้เลือกหลายสี หลายแบบ และหลายขนาด อาจเป็นปัจจัยที่มีส่วนต่อความพึงพอใจในการใช้งาน ดังนั้น การจัดหาควรให้มีให้เลือกหลายสี หลายแบบ หรือหลายขนาด ให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ จะจูงใจให้น่าใช้มากขึ้น

         2) หลักเกณฑ์ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
              อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแต่ละประเภทมีประโยชน์ในการใช้งานแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ใช้ควรใช้อย่างถูกวิธีเต็มตามประสิทธิภาพและทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาใช้งานดังต่อไปนี้
              2.1 ใช้ให้ถูกกับชนิดของอันตราย อุปกรณ์แต่ละประเภท ส่วนใหญ่จะออกแบบมาสำหรับการป้องกันอันตรายเฉพาะอย่าง จำเป็นต้องใช้ให้ตรงตามประสงค์ เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น หน้ากากป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์ เป็นต้น
              2.2 ต้องมีการสอนหรืออบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของการใช้และโทษของการไม่ใช้ มีการอบรมใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง
              2.3 มีแผนการใช้เพื่อให้เกิดความเคยชินในการใช้อุปกรณ์ป้องกันในระยะแรก ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เคยใช้อุปกรณ์เหล่านี้มาก่อน จะมีความรู้สึกต่อต้านกับสิ่งแปลกปลอมที่มาสวมใส่เข้าร่างกาย ดังนั้น ควรมีแผนการใช้เพื่อเกิดความเคยชินและปรับตัวในระยะแรก โดยสวมใส่ในระยะเวลาสั้นๆก่อน แล้วจึงค่อยเพิ่มระยะเวลาให้นานขึ้น จนสามารถใส่ได้ตลอดเวลา
              2.4 มีแผนชักจูงและส่งเสริมการใช้ โดยฝ่ายบริหาร เช่น การแข่งขันเพิ่มอัตราการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะทำงานระหว่างแผนก ติดโปสเตอร์ ป้ายเตือนให้ใช้
              2.5 มีการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดยยึดข้อกำหนดตามกฎหมายเป็นสำคัญ ควรมีรางวัลสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามและมีการลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน
              2.6 จัดให้มีปริมาณพอเพียงกับจำนวนผู้ใช้ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายทุกคน ควรมีการจัดเตรียมให้มีจำนวนที่เพียงพอกับจำนวนคนงาน ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ประจำตัว และอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้
              2.7 เมื่อชำรุดต้องรีบเปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ชำรุดจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายลดลง หรือหมดสภาพในการป้องกัน ควรพิจารณาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนของชิ้นใหม่แทน
              2.8 มีการทำความสะอาดเป็นประจำ ทั้งอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้เป็นการส่วนตัวหรือใช้ร่วมกัน ควรมีการทำความสะอาดเป็นประจำทั้งก่อนใช้งานและหลังจากใช้งานแล้ว บางประเภทอาจจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคก่อนใช้
              2.9 มีการตรวจสอบและเก็บรักษาอย่างถูกต้อง อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่มีการใช้งานแล้ว ควรนำมาตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพอยู่เป็นระยะ และจัดให้มีที่เก็บรักษาที่เหมาะสม ทั้งของใหม่สำหรับสำรองใช้ และของที่ต้องใช้เป็นประจำ
20/2/54 โพสต์โดย หนูปุ้ม
6 จาก 6
แจก Powerpoint ครับ http://www.jorpor.org/powerpoint-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5/
20/8/54 โพสต์โดย Natthanont
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครรู้วิธีทำกรอบลอยมั้ง ขอรู้เรื่องอุปกรณ์และวิธีทำด้วยนะครับ
วิธีรักษาเครื่องยนต์เครื่องบินบังคับ
ขอข้อมูลของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ครับ
วิธีการกำจัดตะกรันเกลือในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
ประวัติไฟเบอร์กลาส
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู