หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เกี่ยวกับ 3 จังหวัดชายแดนใต้
เหตุการณ์ 3 ชายแดนใต้นั้นนับเป็นตัวอย่างอันดีที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอนทั้งใน การปกครอง ความเข้าใจ ทหาร และประวัติศาสตร์
- ในด้านการปกครอง เราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเราจะมีการปกครองที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วค่อยกระจายอำนาจไปจังหวัดต่างๆโดยเริ่มจากจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งในด้านนี้เองที่เป็นจุดอ่อน เพราะจังหวัด 3 ชายแดนใต้เป็นจังหวัดที่มีความแตกต่างในทุกๆด้าน มีอย่างเดียวที่เหมือนค คือ พวกเขาเป็นคนไทย แต่ทางด้านภาษา วัฒนธรรม และศาสนานี้กับแตกต่างกับเราทั้งสิ้น และประกอบกับ ใน 3ชายแดนเป็นจังหวัดที่ห่างใกลซึ่งทำให้การปกครองของไทยนั้นอ่อนหัดจึงส่งผลให้เกิดเหตการณ์ดังที่เห็นในปัจจุบัน
- ในด้านความเข้าใจ คนใน 3 ชายแดนนั้นมีทุกอย่างที่แตกต่างจากไทยมาก ทำให้เวลาเราส่งคนไปแก้ไขปัญหา ทำให้คนๆนั้นไม่มีความเข้าใจที่แท้จริง ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร คนในพื้นที่ต้องการอะไร และควรทำอะไรต่อไป เราะพวกเขาใช้ความคิดแบบคนไทยทั่วไป แต่คนในพื้นที่นั้นมีความคิดเห็นในเรื่องต่างๆที่แตกต่างกับคนทั่วไป
- ในด้านการทหาร ทหารที่ส่งไปแก้ปัญหานั้นไม่มีความเข้าใจ และไม่มีความสามารถมากพอที่จะแก้ปัญหา ทหารไม่รู้ว่าสิ่งที่เิกดขึ้นเป็นอย่างไรแน่ชัด และทหารขาดความสามารถในการที่จะปกป้องแม้แต่ตนเอง
- ในด้านประวัติศาสตร์ จังหวัด 3 ชายแดน เิดมทีคือรัฐปัตตานี อันเป็นประเทศหนึ่งที่ไม่ใช่ไทย รัฐปัตตานีเป็นเช่นนั้นมาจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐปัตตานีอยู่ในฐานะที่อยู่ในภาวะกึ่งเมืองขึ้นของไทย แต่เมื่ิอสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณ5-10ปี ประเทศไทยมีอาวุธจากสงครามโลกที่ สหรัฐมอบให้เป็นจำนวนมาก ไทยจึงได้ทำการยึดรัฐปัตตานีโดยการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดใส่รัฐปัตตานีแล้วใช้ทหารยึดครอง จากเหตุการร์ส่งผลให้บรรดาลูก หลาน หรือ เครือญาติหรือ ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการร์นี้ได้เจ็บแค้นไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้โดยการสืบทอดทางความคิด
ประวัติศาสตร์ 17/8/51 โพสต์โดย Mikhail
คำตอบ
1 จาก 13
อืม.. มันก็ใช่นะคะ แต่พยายามสื่ออะไรพิเศษหรือเปล่าคะ เพราะไม่เห็นคำถาม
18/8/51 โพสต์โดย moui
2 จาก 13
ไม่เข้าใจว่า  จุดประสงค์ เพื่อไห้เข้าใจ หรือว่าต้องการจะบอกอะไรหรือเปล่า
แต่ก็ดีนะเป็นความรู้สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจ  แต่ตอนนนี้เมื่ออยู่ร่วมกันก็ต้องช้วยกัน รักกันเมื่ออยู่แผ่นดินเดี่ยวกัน
18/8/51 โพสต์โดย ช่างกล้องวงจรปิด
3 จาก 13
เป็นบทความ ไม่ใช่คำถาม ที่นี่ไม่ใช่เว็บบอร์ด คุณโพสต์ผิดที่แล้ว

ขอแสดง ความคิดเห็นส่วนตัว ในทางกลับกัน
ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสมสามารถ แจ้งการละเมิด
ได้จากปุ่มสีเทา ทางขวาของ คำตอบ นี้ ...

- ที่อ่อนแอที่สุด ไม่ใช่ การปกครอง ความเข้าใจ ทหารและประวัติศาสตร์เลย
> เป็นคนบางคนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เอง ที่อ่อนแอ พึ่งตัวเองไม่ได้
แย้งชิงอำนาจกันเองทะเลาะกันฆ่ากันเอง เพื่อแย้งชิงอำนาจปลุกระดม
ทางความคิดเพื่อเงินกับอำนาจเท่านั่นเอง

(จะใช้ 3ชายแดน แทน คนบางคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

เหตุผลประกอบ
- การปกครองที่เข้าสู่ศูนย์กลางแล้วกระจายอำนาจออกเป็นความจริง
แต่ไม่ได้เริ่มจากจังหวัดใกล้เคียงกันที่กล่าวว่าเป็นจุดอ่อน แต่ก็ได้
เริ่มจากหลายจังหวัดพร้อม ๆ กันมากมาย และเน้นความร่วมมือกับ
ส่วนกลางเป็นหลักเสียมากกว่า
- ไร้สาระมากที่อ้างว่า 3 ชายแดนนั้นมีทุกอย่างแตกต่างจากคนไทย
เป็นเหตุผลที่ปลุกระดมตามหนังสือการ์ตูนพม่า เพราะแต่ละภาคส่วนของ
ประเทศไทยก็มีทั้งภาษา วัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน ภายในภาคกลางเอง
ก็มีส่วนที่เหมือน ที่แตกต่าง เหมือนกับ 3 ชายแดนใต้ด้วยกันทั้งนั้น
แต่ปัญหานั้นไม่รุนแรง หรือเรียกว่า ความเห็นแก่ตัวทางอำนาจเงินทอง
ไม่เท่า 3 ชายแดนที่ฆ่าคนที่แตกต่าง ปลุกระดมคนที่เหมือนมาฆ่ากันเอง
- การแก้ปัญหาภายในท้องถิ่นด้วยการฆ่ากันเอง เพื่อให้ส่วนกลางออก
มาให้ความสนใจ รับฟังข้อเรียกร้องทางการปกครอง ที่เป็นไปไม่ได้
พอคนนอกแก้ปัญหาที่ตัวเองสร้างขึ้นเองไม่ได้ก็เป็นเครื่องมือทางการเมือง
- ทหารนับว่าต้องเสียสละที่สุด ที่ต้องมาสู้รบกับการก่อการร้ายในพื้นที่
ของพวกสติไม่ดีของ 3 ชายแดนใต้ ความรู้ความเข้าใจของคนในพื้นที่
> ถ้ามันมีกันแล้ว จะเอาทหารไปทำไม ?
ก็ทหารไม่มีความเข้าใจ และความสามาถพอที่จะแก้ปัญหา
> ก็ให้คนในพื้นที่ ที่มันเข้าใจ (อย่างคุณ?)
และมีความสามารถ(พอ?)


ที่จะแก้ปัญหาได้ ไม่ใช่เพียงตำหนิว่าไม่ดีอ่อนแอ

สิ่งนี้มันแย่ แกมันไม่เก่งไม่รู้จริง "แต่ข้าเองก็ไม่รู้"

ถ้าจะพูดว่าแกนั้นแย่ ทำไมไม่พูดอะไรที่ดีกว่า ..

สิ่งแย่ ๆ เหล่านั้นแทนล่ะ

ทำอย่างไร มันถึงจะดี
ความเข้าใจของคนในพื้นที่คืออะไร
ปัญหาคืออะไร
ความคิดเห็นไม่ตรงกันอย่างไร
ควรแก้ปัญหาอย่างไร

สิ่งที่ควรจะนำเสนอก็ทำเข้าไป
ไม่ใช่ออกมาแต่เพียง

เนี้ยแกมันอ่อนแอ ไม่รู้จริง
ไม่มีความสามารถพอ
ก็ข้าจะแยกประเทศ
ถ้าแกไม่ยอมจะฆ่าให้หมด
เหลือแต่พวกของข้าที่ยอม
บ้าย บาย มาบอกแค่เนี้ยละไปล่ะ
(-____________-)


....
...
..
.

ส่วนเรื่องประวัติศาสตร์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่ขอพาดพิงถึงเพราะไม่รู้อันไหน น่าเชื่อถืออย่างไร

จากที่ได้รับฟอร์เวิร์ดเมล์รัฐปัตตานี ความเชื่อทางศาสนา
ความต้องการของ(คนสติไม่ดีส่วนน้อย)จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทำไมไม่ย้อนไปสักยุคไดโนเสาร์เผ่าพันธุ์มนุษย์โดนรุกราน
ก่อนแผ่นทวีปจะแยกออกจากกันมาเป็นเหตุผลเลยล่ะ
เอาที่มันปัจจุบัน ตอนนี้เป็นยังไง เราอยู่รวมกัน ทำยังไงถึงจะสันติสุข
สงบสุข ไม่ต้องระแวง ไม่ต้องฆ่ากัน ไม่ต้องแบ่งแยกทำลายล้างกัน


แต่จริง ๆ แล้วถ้าปล่อยมันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันให้หมด
ไปเลยก็ดีน่ะ จะได้มีข่าวดี ๆ นำเสนอบ้าง ว่ามั๊ย ?
18/8/51 โพสต์โดย RYUTAZA
4 จาก 13
เหอๆ มาผิดงาน กะว่าจะมาตอบคำถามซะหน่อย แต่มะมีคำถามให้ตอบค่ะ
25/8/51 โพสต์โดย เนยหวาน
5 จาก 13
เห็นด้วยครับ
5/9/51 โพสต์โดย Unknow
6 จาก 13
เห็นด้วยนะครับ
5/9/51 โพสต์โดย stone2482
7 จาก 13
ประวัติหลายอย่างที่จะของกระทู้เขียนมากค้านกับหนังสือของอังกฤษนะครับ ลองค้นใน google ดู(แต่มีจริงบ้างผสมอยู่) ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณหยิบอันนี้มาเพื่อรับใช้ฝ่ายไหนครับ
7/9/51 โพสต์โดย hero
8 จาก 13
คนไทยจำนวนมากไปอยู่ที่นั่น
เจ้านายไทยหลายท่านก็อยู่ที่นั่น
จะแบ่งแยกกันให้ได้อะไรอีก
ดูติมอร์เป็นตัวอย่าง  
แยกมาแล้วผลประโยชน์มันก็ตกอยุ่แก่คนกลุ่มหนึ่ง
ความยากลำบากตกแก่คนส่วนใหญ่
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  กว่าจะลงตัว
กว่าจะราบรื่น  
ถ้าเห็นแก่ประชาชนมาพัฒนาประเทศร่วมกันไม่ดีกว่าหรือ
12/9/51 โพสต์โดย chada
9 จาก 13
ลองดูที่นี่ มีความเป็นกลางสูง
http://www.isranews.org/isranews/
คำ ว่าอิศรา มาจากชื่อ อิศรา อมันตกุล นักข่าวที่ดีที่สุดคนหนึ่งของคนไทย และเป็นมุสลิม เป็นอาของ อ.กิติมา อมรทัต ที่มีผลงานแปลมากมายจากปราชญ์อินเดียและตะวันออกกลาง

การจะไป รื้อฟื้นประวัติศาสตร์ ต้องถามว่าแล้วจะกำหนดที่จุดไหน บางยุคสมัย เจ้าผู้ครองนครมาขอสวามิภักดิ์เอง เพราะมีการแก่งแย่งอำนาจในหมู่พวกเดียวกันเอง
แม้แต่ปัจจุบันนี้ ขบวนการที่อ้างว่าต้องการปกครองตัวเอง ก็ยังแย่งอำนาจ ไม่ลงให้แก่กันเลย

และคนไทยก็ต้องเข้าใจว่า ข้าราชการที่นั่นก็ยังห่วยแตกอยู่เยอะ ทีวีไทยทำข่าวเรื่องการเสียค่าผ่านแดนเข้ามาเลย์ที่ อ.ตากใบ อัตราราชการ คนละ ๓๐ บาท มันเก็บ ๖๐ ไม่มีใบเสร็จอีกต่างหาก พอเป็นข่าว นายอำเภอออกมาบอกว่าจะสอบสวน กท.มหาดไทยบอกว่าจะสอบสวนนายอำเภอ เป็นข่าว ๒ วัน เงียบหายจ้อย ไม่รู้คุณผู้หญิงชาวบ้านที่ให้สัมภาษณ์ยังอยู่ดีหรือเปล่า
นี่แหละ ประเทศไทย

ลองไปดูประวัติศาสตร์ลาว ประเทศเล็กแค่นั้น ภาษาศาสนาเดียวกัน ยังแบ่งเป็น ๓ ฝ่ายรบราฆ่าฟันกันเอง เป็นเหตุให้ทุกวันนี้มีพลเมืองน้อยนิดเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านรายรอบ ต้องเจ็บหนักถึงจะเลิกรบกันเองหันมาร่วมมือประคองชาติหรืออย่างไร

จีนถึงบอกว่า ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=13085c19fc93ddbd&fid=13085c19fc93ddbd00048b6dacfef492
16/7/53 โพสต์โดย ว่างแวะ
10 จาก 13
น่าคิด
30/7/53 โพสต์โดย noomink
11 จาก 13
ใครอยู่ฝ่ายเราก็ว่าฝ่ายเราถูกกเพราะฉะนั้นจึงเกิดสงคราม
11/10/53 โพสต์โดย หรือฉัน
12 จาก 13
สงครามไม่มีวันหมดไปจากโลก
11/10/53 โพสต์โดย หรือฉัน
13 จาก 13
เมื่อมีการรวมศูนย์อำนาจ สยามก็ได้ส่งข้าราชการ-จากส่วนกลาง- ลงไปยังพื้นที่ภาคใต้ ความที่มีวัฒนธรรมและอะไรหลายๆอย่างต่างกัน เกิดความไม่เข้าใจ รวมไปถึงพวกข้าราชการจากสยามก็มีการดูถูกรังเกียจเหยียดหยามชาวใต้เหล่านี้  ชาวใต้จึงไม่ได้รับความธรรม และถูกกดขี่เรื่อยมา ความรู้สึกของชนชั้นที่โดนกดขี่มากเข้าก็จะเกิดการลุกฮือต้อสู้ อย่างที่เป็นการประท้วงที่ปัตนานี นานมาละล่ะ จากรณีนั้นทำให้เหตุการณ์บานปลายมาจนถึงปัจจุบันโดยมีปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดปัญหาอย่างที่เป็นทุกวันนี้ การแบ่งแยกดินแดน เป็น วาทกรรมที่เพิ่งสร้างขึ้นมาในยุคสมัยใหม่นี้และได้รับการตอกย้ำจากทรรศนะของทางการ ตลอดมา จนมันกลายเป็นความจริงไปในความรู้สึกของเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ และยังรวมไปถึงชาวบ้านทั่วประเทศ กล่าวคือกลายเป็นการเข้าใจว่า คนมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นไว้ใจไม่ได้ เนื่องจากมีพฤติกรรมที่มักเป็นกบฏหรือไม่ก็ต่อต้านการปกครองของทางการสยามหรือไทยมาโดยตลอด อย่างน้อยก็นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา ยิ่งในไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานี้ คนไทยภาคอื่นๆยิ่งเห็นความพยายามของพวกเขาในการแบ่งแยกดินแดนออกจากอาณาจักรไทยหรือประเทศไทยด้วยกำลังอาวุธ  เพื่อที่จะแยก ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ออก  จะเห็นได้ว่าแทบไม่มีคนไทยภาคอื่นๆ ตั้งคำถามว่า เกี่ยวกับความรับรู้ดังกล่าวนั้นว่าเป็นความจริงแค่ไหน หรือตั้งคำถามว่า ทำไมพวกเขาจึงต้องการที่จะแยกตัวเองออกจากการปกครองของไทย การที่คนทั่วไปไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องถามก็เพราะว่าเชื่อข่าวคราวและปรากฎการณ์ที่ได้ฟังมานั้น ว่าเป็นความจริง

เห็นกระทู้ข้างบนคำก็ไม่รู้จริงสองคำก็ไม่รู้จริง ให้ย้อนไปดูยุคไดโนเสาบลาๆๆ คู้ณณณณ ปัญหาเกือบทุกอย่างมันก็ต้องดูจากรากเหง้าหมดน่ะแหละ ส่วนการแย่งชิงต่อสู้เพื่อเงินน่ะคงจะเริ่มตอนสมัยใหม่นี่แหละ และคงมีไม่กี่พวกหรอก ที่แน่ๆไม่ใช่ชาวใต้หรอก คนที่ก่อปัญหารุนแรงแบบนี้เพื่อกำไรล่ะก็ เปนพวกมีอิทธิพล ที่มาจากส่วนกะรางๆๆๆๆๆๆ น่ะสิ อุดมการณ์ชาตินิยม ทุกวันนี้ยังมีอยู่นะ แรงกล้ามากด้วยการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์คนที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่เคยศึกษาไม่รู้หรอกว่ามันจะก่อให้พลังที่มากมายแค่ไหนอะ  

เฮ้อ
18/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คิดอย่างกับการเหตุการณ์(3จังหวัดชายแดนภาคใต้และตามแนวตระเขบชายแดน)
จะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรให้มีความสุขในจังหวัดชายแดนใต้
รักและคิดถึงทหารที่ปฏิบัติงานที่3ชายแดนภาคใต้(มีแฟนเราด้วย)เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ
ทหารใหม่ ทบ.2/ปัตตานี ส่งฝึกประจวบ
กัมพูชาลวงโลก ฮุนเซน ถอนทหารตบตา UN (ไทยโพสต์)
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู