หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน
ข้อมูล 5/12/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์สำคัญ 7 ประการ ของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่

1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี่ วิทยาศาสตร์ และการบริหาร
2. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม
7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ
5/12/54 โพสต์โดย nan1985
2 จาก 2
ขอบคุณมากนค่ะ ช่วยได้เยอะเลย^^
15/3/55 โพสต์โดย VanillaMaiden
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีผลกระทบอะไรบ้างต่อตัวเรา ทั้ง ด้านบวก ด้านลบ
ประเทศคิดก่อตั้งอาเซียนคือใด
อาเซียนกับประเทศไทย
ปฏิญญากรุงเทพคืออะไร
ปฏิญญากรุงเทพ คือ ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู