หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ตัวแปรต้น ตัวแปรตามคืออันไหน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของนักเรียนชั้นม.5 / 4 ของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียน | การศึกษา | ตัวแปรต้น | การบ้าน | วิทยาศาสตร์ 29/7/55 โพสต์โดย jjunijoon
คำตอบ
1 จาก 1
ตัวแปรต้น
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของนักเรียนชั้นม.5 / 4 ของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ตัวแปรตาม
ผลลัพธ์ที่ได้
16/10/55 โพสต์โดย Doctor_kim
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ในสมการMutiple Regression การตั้งตัวแปรต้นและตัวแปรควบคุมต่างกันอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม ช่วยด้วย
ช่วยคิดตัวแปรต้นและตัวแปรตามให้หน่อยน่ะค่ะ
ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้นวิชาคณิตศาสตร์
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม ช่วยหาหน่อยคับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู