หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
you have been < หมายถึงอะไรหรอครับ
อย่างเช่นคำว่า you've been watching
การบัญชี | ชุมชนออนไลน์ | การเงิน | ทักษะในการสื่อสาร 24/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 5
คุณเคย เฝ้า
24/11/53 โพสต์โดย chypZa
2 จาก 5
แปลตรงตัวเลยนะครับ

you've been watching......คุณได้เคยเฝ้ามอง.......(อะไรสักอย่าง)


you have been .....คุณได้เคย....(ทำอะไรสักอย่าง) + ing .....(ing>>>> หมายความว่าทำอะไรอย่างต่อเนื่อง)

have been > > > >  ได้เคย..ทำอะไร.............+ ing ......(  เคยทำอะไรอย่างต่อเนื่อง )

ในที่นี้ you've been watching......คุณได้เคยเฝ้ามอง.......แปลไปอย่างนั้น.....

เฝ้ามอง    หรือ เฝ้า...คอย...ก้ เป็นไ้ด้
ํี
24/11/53 โพสต์โดย Tanu
3 จาก 5
7. The present perfect continuous
กาลปัจจุบันสมบูรณ์ต่อเนื่อง

a. Use
การใช้

The Present Perfect Continuous tense is used to express continuous, ongoing actions which have already been completed at the time of speaking or writing.
กาลปัจจุบันสมบูรณ์ต่อเนื่องที่ใช้แสดงการกระทำต่อเนื่องซึ่งได้เสร็จสิ้นแล้วเวลาการพูดหรือการเขียน.

In the following example, the verb in the Present Perfect Continuous tense is underlined.
ในตัวอย่างต่อไปนี้, คำกริยาในกาลปัจจุบันสมบูรณ์ต่อเนื่องที่ขีดเส้นใต้ไว้.

e.g. The bus has been waiting for one hour.

The use of the Present Perfect Continuous tense in this example indicates that, at the time of speaking or writing, the bus has completed one hour of continuous waiting.
การใช้กาลปัจจุบันสมบูรณ์ต่อเนื่องในตัวอย่างนี้บ่งบอกนั้น, ที่เวลาการพูดหรือการเขียน, รถโดยสารประจำทางได้เสร็จแล้วหนึ่งชั่วโมงการรอคอย

b. Formation
โครงสร้าง

The Present Perfect Continuous tense of any English verb is formed from the Present Perfect of to be, followed by the present participle of the verb. For instance, the Present Perfect Continuous tense of the verb to work is conjugated as follows:
กาลปัจจุบันสมบูรณ์ต่อเนื่องของคำกริยาภาษาอังกฤษที่รูปแบบจากกาลปัจจุบันสมบูรณ์ของ to be, ตามหลังโดยรูปกริยาแสดงการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน (คำกริยาเติม -ing) ของคำกริยา. สำหรับตัวอย่าง, กาลปัจจุบันสมบูรณ์ต่อเนื่องของคำกริยา to work ที่ผันดังต่อไปนี้
I have been working
you have been working
he has been working
she has been working
it has been working
we have been working
they have been working

Thus, it can be seen that the Present Perfect Continuous tense has two auxiliaries. The first auxiliary is have or has, and the second auxiliary is been.
ดังนั้น,  สามารถเป็นเห็นนั้นกาลปัจจุบันสมบูรณ์ต่อเนื่องมีคำกริยานุเคราะห์สองคำ. คำกริยานุเคราะห์แรกคือ have หรือ has, และคำกริยานุเคราะห์ที่สองคือ been.

See Exercise 8.
ดูแบบฝึกหัด ๘
26/11/53 โพสต์โดย prasit_khorat
4 จาก 5
you've been เป็นการกระทำจากในอดีตมาจนถึงปัจจุบันก็ยังทำอยู่ เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่อง

ส่วนที่ยกมาถามนี้ you've been watching... ประโยคมันไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีกรรม คำแปลก็คือ...
แปลว่า --->เธอนั่งดูมาตั้งนาน หรือ เธอนั่งเฝ้าอยู่นั่นแหละ <--- (แต่ไม่รู้ว่าดูหรือเฝ้าอะไร)

แต่.. แต่อย่าใส่คำว่า "เคย" ลงไป เพราะมันจะกลายเป็นอดีตกาลที่จบสิ้นไปแล้วซึ่งเป็นการแปลที่ผิด

You have been watching tv for hours today.  วันนี้เธอนั่งดูทีวีมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะ

ยกตัวอย่างเพิ่มอีกหน่อยก็แล้วกัน เช่น.. พูดว่า

I have been waiting for you.  ฉันตั้งหน้าตั้งตารอเธออยู่ (และก็ยังรออยู่)
27/11/53 โพสต์โดย อาอ้อ
5 จาก 5
have +been+v.ing เป็น perfect continue หมายถึง ทำมาในอดีตปัจจุบันก้อทำและอาจจะต่อไปยังอนาคต ถ้าจำไม่ผิดนะ ฮ๋าๆ
20/7/55 โพสต์โดย Anupon Ton
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
Adrienne Pierce - Laundry And Dishes
Both the top and bottom หมายถึงอะไรอ่ะ??
Ingredient for Personal Care หมายถึงออะไรคะ
Scientific purposed Computer หมายถึงอะไร
'Left' ในที่นี้เขาหมายถึงอะไรครับ ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู