หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การแบ่งตัวแบบไมโทซิส ?
ไมโทซิส  คือการแบ่งตัวแบบใด ? ลักษณะอย่างไร ? ปัจจัยคืออะไร ? แบ่งตัวเพื่ออะไร ?

การกระตุ้นใช้สารใด ?  บลาๆ ๆ
ชีวะวิทยา | วิทยาศาสตร์ 22/3/53 โพสต์โดย หยกจ้า
คำตอบ
1 จาก 3
เซลร่างกาย  แบบ 1เป็น 2  มี 4 ระยะ
22/3/53 โพสต์โดย เป็นสัตว์เป่า
2 จาก 3
เป็นการแบ่งเซลล์แบบแบ่งตัวโดยตรง คือ นิวเคลียสค่อยๆ ยาวออกและเกิดคอดลงแล้วแบ่งไซโตพลาสซึมเป็น 2 ส่วนกลายเป็น 2 เซลล์ โดยทั้ง 2 เซลล์ต่างมีคุณสมบัติเหมือนเซลล์เดิม จำนวนโครโมโซม หลังการแบ่งจะเท่าเดิม (2n) เพราะไม่มีการแยกคู่ ของโฮโมโลกัสโครโมโซม  การแบ่งเซลล์แบบนี้จะพบมากในสัตว์เซลล์เดียว

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA

การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เป็นการแบ่งเซลล์ เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ของร่างกาย ในการเจริญเติบโต ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ หรือในการแบ่งเซลล์ เพื่อการสืบพันธุ์ ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และหลายเซลล์บางชนิด เช่น พืช
http://student.nu.ac.th/phitsanu_edu/lesson/lesson_4.htm
22/3/53 โพสต์โดย PS_Hope
3 จาก 3
แบ่งตัวโดยโครโมโซมในเซลล์ใหม่จะเท่ากับเซลล์เดิม แบ่งตัวเพื่อใช้ในการสร้างเซลล์สืบพันธ์ของพืชครับ
22/3/53 โพสต์โดย BB. Before Biology
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เทสโทสเตอโรนแบบเจลมีขายที่ไหนบ้างครับ
มีคำถามค่ะ
อยากเรียนต่อปริญญาโท รบกวนแนะนำด้วยค่ะ
ขอโทดนะ
เรียนต่อปโทยากมั้ย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู