หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การต่ออายุ passport
1/4/52 โพสต์โดย lungpong
คำตอบ
1 จาก 2
ขั้นตอนการขอต่ออายุหนังสือเดินทาง

                      ขั้นตอนที่ 1 แสดงเอกสารประกอบคำร้องขอต่ออายุหนังสือเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หากเอกสารประกอบครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะมอบคำร้องให้ผู้ร้องกรอก

                      ขั้นตอนที่ 2 กรอกคำร้อง (Download แบบฟอร์ม)

                      ขั้นตอนที่ 3 ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบ และชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนังสือเดินทาง 1,005 บาท (รวมอากร)

                      ขั้นตอนที่ 4 ยื่นคำร้องช่วงเช้าของวันทำการ หรือรับได้ในวันทำการถัดไป ในกรณีที่ยื่นคำร้องบ่าย

     การรับใบรับเล่ม     การต่ออายุหนังสือเดินทาง หากยื่นคำร้องช่วงเช้า สามารถรับเล่มหนังสือเดินทางภายในวันเดียวกัน หากยื่นคำร้องบ่าย รับได้เช้าวันรุ่งขึ้น

          อนึ่ง ผู้ที่มาติดต่อขอต่ออายุหนังสือเดินทาง หรือแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆในหนังสือเดินทาง กรุณาติดต่อที่ชั้น 2
   
หมายเหตุ: ขั้นตอนในการขอ/ขอต่ออายุหนังสือเดินทาง ณ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวทุกแห่ง
1/4/52 โพสต์โดย BABORCLUB
2 จาก 2
รูปถ่าย ๒ รูป ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (ถ่ายสำเนาไปด้วยครับ ไม่เสียเวลา...)

ที่สำคัญนำ passport เล่มเก่าไปด้วย...

ถ้าเล่มเต็มแล้ว ตอนทำบอกเจ้าหน้าที่เขาเลยว่าอยากได้หน้าไหนเก็บไว้บ้าง...

"เงิน" 1,005 บาท...
1/4/52 โพสต์โดย Winyu444
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อายุ 20 ปีพอดี ทำ passport ต้องใช้หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองหรือเปล่า
อยากทราบว่าเราทำหนังสือเดินทาง(Passport)แล้วยังไม่เดินทางจะได้ไหม(ทำไว้เผื่อเวลาฉุกเฉินที่จะต้องเดินทางอะ)
ต่ออายุ...ความรัก ^_^‏
ปว่ย ต่ออายุบัตรประชาชน ได้อยางไร
จริงหรือไม่ การทำบุญไถ่ชีวิต โคกระบือ เหมือนเป็นการต่ออายุของเราเอง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู