หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
มีสูตรแปลงแปลงค่าพิกัดองศาลองติจูดและละติจูดเป็นระบ utm ไม่ครับ
การศึกษา | ความรู้ | ดาราศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ 4/7/54 โพสต์โดย weaha
คำตอบ
1 จาก 3
เป็นโปรแกรม exce; ของกรมแผนที่ทหารนะครับ
ผมเคยดาวน์โหลดมา แต่ตอนนี้รู้สึกจะขัดข้อง
แนะนำให้ใช้ตัวใหม่ที่นี่ครับ
http://www.uwgb.edu/dutchs/UsefulData/UTMConversions1.xls

เว็บแปลงค่าพิกัดเป็น UTM
http://www.rcn.montana.edu/resources/tools/coordinates.aspx

ข้อมูล UTM
http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=144289
4/7/54 โพสต์โดย ไม่มีสมาชิกชื่อนี้
2 จาก 3
คุณอยากทราบวิธีคำนวณใช่ไหมครับ ผมก็เคยสงสัย
ผมเองก็ศึกษาจากสูตรที่อยู่ใน Excel ที่โหลดมาครับ แต่ว่าไฟล์นี้ไม่ใช่ของกรมแผนที่ทหารนะครับ ผมได้ข้อมูลมาจากเว็ปต่างประเทศครับ
แต่พอโหลดมาดูปรากฏว่าเป็นไฟล์เดียวกัน ตอนนี้ก็เอาสูตรมาเขียนเป็นโปรแกรมได้สำเร็จแล้วครับ

สำหรับสูตรทั้งหมด(ที่พยายามแกะมา)ก็มีดังนี้ครับ
Longdec             = เส้นแวงซึ่งมีหน่วยเป็นองศา
Latdec                 = เส้นรุ้งซึ่งมีหน่วยเป็นองศา
Pi (พาย)               = 3.141592654
Long                   = เส้นแวงซึ่งมีหน่วย   เรเดียน หาได้จาก (Longdec*pi)/180
Lat                      = เส้นรุ้งซึ่งมีหน่วยเป็น   เรเดียน หาได้จาก (Longdec*pi)/180

a                 = ดูค่าจากตาราง datum
b                        = ดูค่าจากตาราง datum


ถ้าใช้ค่า Datum WGS 84 เราจะต้องใช้ค่า
a = 6,378,137.0
b = 6356752.314

เมื่อทราบค่า ข้างบนแล้วก็หาต่อไปเรื่อยๆตามลำดับครับ(เรียงมาให้แล้ว)
k0            =             0.9996    ตัวนี้เป็นค่าคงที่ครับ
f = (a-b)/a
1/f = a/(a-b)
rm = (ab)^(1/2)
e = √(1- ( b/a  )^2 )
e'^2   = e^2/(1-e^2)
n = (a-b)/(a+b)
rho = a(1-e^2)/(1-e^2 sin^2 (lat))^(3/2)
nu = a/((1-(e×sin(lat))^2  )^(1/2) )
A’ = a(1-n+ ((5 n^2 (1-n) )/4)+((81n^4 )(1-n)/64))
B’ = ((3 a n)/2)(1-n-((7 n^2 (1-n))/8)+((55 n^4)/64))
C’ = (15*a*n*n/16)*(1 - n +(3*n*n/4)*(1-n))
D’ = (35*a*n^3/48)*(1 - n + 11*n*n/16)
E’ = (315*a*n^4/51)*(1-n)
S = A^' lat-B^' sin(2lat)+C^'  sin⁡(4lat)-D^'  sin⁡(6lat)+E'sin⁡(8lat)
Zone = INT((180+londec)/6)+1
Zone CM = 6* Zone-183
Delta-Long = londec- Zone CM
p (rad) = (Delta_Long)*PI()/180
K_1 = S*k0
K2 = nu*SIN(lat)*COS(lat)*k0/2
K3 = ((nu*SIN(lat)*COS(lat)^3)/24)*(5-TAN(lat)^2+9*e1sq*COS(lat)^2+4*e1sq^2*COS(lat)^4)*k0
K4 = nu*COS(lat)*k0
K5 = (COS(lat))^3*(nu/6)*(1-TAN(lat)^2+e1sq*COS(lat)^2)*k0

Northing = (K1+K2*p*p+K3*p^4)
Easting = 500000+(K4*p+K5*p^3)

ปล.พยายามจัดรูปแบบ สมการให้อ่านง่ายๆอยู่ครับ ทำยังไม่เสร็จเห็นคำถามของท่านซะก่อน
เว็ปอ้างอิงมีไฟล์ Excel ให้โหลดด้วยครับ แล้วแต่จะโหลดไปใช้หรือจะพิมพ์สูตรเองใน Excel
30/8/54 โพสต์โดย ameentp
3 จาก 3
เพิ่มเติมครับ อันนี้แปลงกลับ จาก UTM เป็น ลองติจูดและละติจูด
เรียงมาแล้วนะครับ หาไล่ไปเรื่อยๆจนถึงบรรทัดสุดท้าย(โดยที่ไม่จำเป็นต้องทราบว่าตัวแปรแต่ละตัวหมายถึงอะไร
ค่าที่ได้มาจาบรรทัดก่อนหน้าจะนำไปใช้ในบรรทัดต่อๆมา

ค่าที่จะได้มาจากโจทย์ครับ__________________________________________________
จากพิกัด UTM ได้ค่า X และ Y มานะครับ
X  คือ ระยะ  Easting
Y  คือ ระยะ  Northing
k0    =       0.9996    ตัวนี้เป็นค่าคงที่ครับ

ถ้าใช้ค่า Datum WGS 84 เราจะต้องใช้ค่า
a = 6,378,137.0
b = 6356752.314
_____________________________________________________________________

M      =       y/k0
e       =     √(1-(b/a)^2 )
mu    =     M/[a(1 - e2/4 - 3e4/64 - 5e6/256)
e1     =     [1 - (1 - e2)1/2]/[1 + (1 - e2)1/2]

J1      = (3e1/2 - 27e13/32)
J2      = (21e12/16 - 55e14/32)
J3      = (151e13/96)
J4     = (1097e14/512)
fp      =     mu + J1sin(2mu) + J2sin(4mu) + J3sin(6mu) + J4sin(8mu)

e'2    = (ea/b)2 = e2/(1-e2)
C1    = e'2cos2(fp)
T1    = tan2(fp)
R1    = a(1-e2)/(1-e2sin2(fp))3/2
N1    = a/(1-e2sin2(fp))1/2
D     = x/(N1k0)

Q1    = N1 tan(fp)/R1
Q2    = (D2/2)
Q3     = (5 + 3T1 + 10C1 - 4C12 -9e'2)D4/24
Q4    = (61 + 90T1 + 298C1 +45T12 - 3C12 -252e'2)D6/720

Q5   = D
Q6   = (1 + 2T1 + C1)D3/6
Q7   = (5 - 2C1 + 28T1 - 3C12 + 8e'2 + 24T12)D5/120

lat     = fp - Q1(Q2 - Q3 + Q4)
long   = long0 + (Q5 - Q6 + Q7)/cos(fp)


ปล.สูตรทั้งหมดนี้ก๊อปไปใส่ใน Excel ได้นะครับ
11/9/54 โพสต์โดย ameentp
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ละติจูดบอกอะไรได้บ้าง
ขอที่ตั้งของประเทศเยอรมนี แบบเป็นพิกัด(ละติจูด ลองจิจูด)
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่ ละติจูด ที่เท่าไร
วิธีคำนวณการแปลงองศาฟาเรนไฮน์ เป็น องศาเซลเซียสจากสูตรคำนวณ C = (F-32)*5/9
40 องศาเซลเซียสเป็นกี่องศาฟาเรนไฮต์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู