หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พฤติกรรมผู้บริโภคคืออะไร
การตลาด | ธุรกิจ 31/1/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 1
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการแสดงออกของกระบวนการการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามจุด
มุ่งหมาย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มาครอบครอง หรือเกิดความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
29/3/51 โพสต์โดย kullachartyo
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พฤติกรรมผู้บริโภคของคนในปัจจุบันเป็นอย่างไร
ผู้บริโภคมีกี่ลักษะ
สร้างพฤติกรรมการกินที่ดี
ตัวอย่างโครงการพฤติกรรมสร้างเสริมสังคมที่ทำเพื่อผู้อื่นมีอะไรบ้างคะ
การคุ้มครองผู้บริโภค มีกี่ด้านอะครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู