หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คอมพิวเตอร์มีหลักการทํางานอย่างไร
คอมพิวเตอร์ 31/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
แปลงสัญญานไฟฟ้าเพื่อใช้โปรเซสและจำ ปิดกะเปิด แทนค่าด้วย 1 กะ 0
ที่เหลือก็ประยุกขึ้นมา
31/5/55 โพสต์โดย Kaewphiphop
2 จาก 2
คอมพิวเตอร์ คือ
         อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ที่ทำงานตามชุดคำสั่งอย่างอัตโนมัติและให้ผลลัพธ์ออกมาตามต้องการ  ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ รวมเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ 5 หน่วย คือ

หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
หน่วยความจำหลัก (Main Memory)
หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory)
หน่วยแสดงผล (Output Unit)
         กลไกการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆ  เริ่มด้วยเมื่อมีการกดปุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์  โปรแกรมหรือชุึดคำสั่งที่อยู่ในหน่วยความจำหลัก  จะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมที่จะทำงาน  เมื่อตรวจสอบเสร็จคอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะทำงาน  ก็จะมีการป้อนคำสั่งหรือโปรแกรมหรือข้อมูลโดยผ่านหน่วยรับข้อมูล  แล้วนำไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำหลัก  ต่อจากนั้น หน่วยประมวลผลกลางก็จะทำการตามคำสั่งของโปรแกรมซึ่งเรียกว่า  การประมวลผล  แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้เก็บไว้ที่ หน่วยความจำ  และจะแสดงผลลัพธ์ผ่านหน่วยแสดงผลเมื่อมีคำสั่งให้แสดงผลลัพธ์
31/5/55 โพสต์โดย Firstcut123
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักการทำงานคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ
คอมพิวเตอร์ใช้วิธีการใดในการทํางาน
ใบเกิดหายทําอย่างไร
ทําอย่างไรให้ปล่อยวาง
โทรศัพท์ตกน้ําทําอย่างไร จอขาว
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู