หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
บุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ไทย
วัฒนธรรม | ประวัติศาสตร์ 9/1/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
พระยาดํารงราชานุภาพ   บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย
10/1/53 โพสต์โดย TLE GuRu
2 จาก 4
พระนเรศวรมหาราช ผู้กอบกู้เอกราชประเทศไทย  พระเจ้าตากสินมหาราช  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
27/10/53 โพสต์โดย ลดา จร้า
3 จาก 4
พระเจ้าตากสินมหาราช
6/2/54 โพสต์โดย Ukiizme
4 จาก 4
บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์

1.พ่อขุนศรีอินทราทืตย์

2.พ่อขุนรามคำแหง        

3.พระเจ้าอู่ทอง

4.พระนเรศวรมหาราช

5.พระนารายณ์

6.รัชกาลที่1

7.รัชกาลที่5

8.รัชกาลที่9

10. ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร

11.ท้าวสุรนารี

12.พระยาพิชัยดาบหัก

13.พระเจ้าตากสิน
21/2/54 โพสต์โดย ภีชนิกา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ศาสนามีความสําคัญต่อมนุษย์อย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง
เงินไม่สําคัญเพราะเรารักกันที่ใจ
เทคโนโลยีที่สําคัญมีอะไรบ้าง
พลังงานทดแทนในอนาคตที่สําคัญมีอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู