หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การพูดจาส่อเสียด ด่ากัน นินทา ผิดศิลข้อ 4 หรือไม่?
ศาสนา 17/5/53 โพสต์โดย PANDA10
คำตอบ
1 จาก 6
ผิดซิครับ...
17/5/53 โพสต์โดย Guru People
2 จาก 6
เรียกว่า ศีล ด่างพร้อย  ค่ะ


ศีลข้อ 4 มุสาวาท เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
ศึกษาสมาทานเพื่อการลด งด เว้นขาด จากความเท็จ ความไม่แท้
เจตนารมณ์ศีลข้อ 4 เพื่อลดมุสา พัฒนาสัจจวาจา

ศีลขาด
คือ เจตนากล่าวคำเท็จ โกหก หลอกลวง บิดเบือนไปจากความจริง หรือสัจจะ

ศีลทะลุ
คือ เจตนากล่าววาจา ระบายโทสะ บำเรอโลภะ บำรุงราคะ เป็นคำหยาบ

ศีลด่าง
คือ มีวาจาส่อไปในทางเสียด เสียดสีเชิงโทสะบ้าง เสียดสีเชิงโลภะบ้าง เสียดสีเชิงราคะบ้าง เสียดสีเชิงมานะทิฏฐิบ้าง เสียดสีเชิงมานะอัตตาบ้าง แม้จางบางเบา หรือพูดกบคนโน้นทีคนนี้ที เพื่อให้เกิดวิวาทบาดหมาง แยกก๊ก แบ่งเหล่า ก็จัดเข้าอยู่นัยนี้ เป็นวาจาส่อเสียด

ศีลพร้อย
คือ มีวาจาเรื่อยเปื่อยเฉื่อยฉ่ำไป เพ้อไป พล่อยไป พล่ามไป จะโดยแรงเร้าจากโทสะที่จากบางเบา โลภะที่จางบางเบา ราคะที่จางบางเบา หรือมานะทิฏฐิที่จางบางเบา มานะอัตตาที่จางบางเบา ก็จัดเข้าอยู่นัยนี้ เป็นวาจาเพ้อเจ้อ

เป็นไทโดยศีล
ขัดเกลาตนจนอิสระเสรี มีวาจาประชาสัมพันธ์ เป็นไปโดยสามารถของตนไร้อิทธิพลจากโทสะ โลภะ ราคะ มานะทิฏฐิ มานะอัตตามาครอบงำ หรือไม่มีความพร้อย ความด่าง ความทะลุ หรือขาดทางศีลธรรม โดยเฉพาะเรื่องราว ลดมิจฉาสู่สัมมา หรือลดมุสา (วาจาอันเป็นเท็จจากสัจจะ) พัฒนาสัจจวาจา

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=pat-naja&month=07-2008&date=03&group=8&gblog=5
17/5/53 โพสต์โดย PS_Hope
3 จาก 6
ผิดในกรรมบถ ๑๐ ครับ
17/5/53 โพสต์โดย ชัย2510
4 จาก 6
ผิดคะ
เราบวกให้ผิดข้อ1ไปด้วย เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น คำพูดบางครั้งมันก็ทำให้คนตายได้นะ
17/5/53 โพสต์โดย หวาน หวานจ้า
5 จาก 6
ตอบแก้อีหวานๆ
ไม่รู้แล้วเสือกตอบ ถ้ามึงยืนด่าจนคนตายได้กูให้เตะ สุดท้ายก็ต้องลงมือฆ่าทางกายนั่นแหละ จึงจะผิดศีลข้อปาณาติบาต
19/5/53 โพสต์โดย คนกำลังมีความรักจึงไอ เลิฟ ย
6 จาก 6
ผิดศีลสิครับ
    ศีลข้อเนี่ย4 จะเกี่ยวโยงกับการพูดทั้งหมดเลย
หรือแม้แต่เราคิดอะไรไม่ดีกับคนอื่น ก็ผิดศีลข้อนี้แล้วครับ นินทา ด่า ดูถูกในใจ
ศีลข้อนี้จะแบ่งเป็น2อย่างครับ คือ การแสดงออกภายใน และภายนอก
ก็คือ กาย วาจา ใจนั่นแหละครับ กายก็คือปากของเรา วาจาคือเสียงที่พูดออกมา ใจก็คือ....
..... แบบว่า ทุกครั้งที่เราจะพูดจะทำอะไรเราก็ต้องนึกก่อน ไม่งั้นก็พูดออกมาไม่ได้ เพราะไม่ได้นึก ไม่ได้คิด

สรุปแล้วก็คือ ศีลข้อนี้จะเริ่มจากความคิดก่อนเสมอ(เรี่ยกว่าใจก็ได้) ศีลข้ออื่นก็เช่นกัน กิจกรรมประจำวันก็เหมือนกัน
19/5/53 โพสต์โดย บุคคลใกล้ๆตัว
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กูรู คิดว่าตัวเองผิดศิลข้อไหนบ้าง ใน 5 ข้อ
ทำไมถึงไม่มีความรู้สึก เช่น รัก โมโหยาก โดนพูดจาส่อเสียดก็ไม่โกรธ
คิดอย่างไรกับคนที่ชอบเอาเรื่องคนอื่นมานินทา???????
พูดไม่ดี ผิดศีลนะรู้ไหม?
ชอบนินทา...
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู