หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เทคโนโลยีมีประโยชน์และโทษอย่างไร
เทคโนโลยี 12/11/51 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
คำตอบ
1 จาก 10
ประโยชน์ ถ้าใช้เป็นก็รู้โลกกว้างไกล จัดสรรข้อมูลได้เป็นระบบ ติดต่อกันได้สะดวกรวดเร็ว ความผิดพลาดในการสื่อสารน้อย

โทษ ถ้านำไปใช้ในทางทุจริต จะสร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่น เพราะการเข้าถึงมันง่ายทำให้กลั่นกรองข้อมูลกันได้ลำบาก เช่นกรณีถ่ายคลิปเผยแพร่ เป็นต้น
12/11/51 โพสต์โดย คิ้ม
2 จาก 10
Pro.
-สะดวก
-ลดขั้นตอนยุ่งยากลง
-ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสในหลายๆ เรื่อง

Con.
-ต้องหาวิธีปราบปรามกับสิ่งไม่ดีแบบใหม่ๆ ให้ทันเทคโนโลยี
-เทคโนโลยีบางอย่างพัฒนาไปในทางเสื่อมและเลวร้าย
-ทำให้คนเราขี้เกียจมากขึ้น
12/11/51 โพสต์โดย jackz08
3 จาก 10
เพิ่มความสะดวกและสบาย
13/11/51 โพสต์โดย ิblackcat
4 จาก 10
คำว่าเทคโนโลยีมีความหมายกว้างมาก
เช่น ฝายทดน้ำ คูน้ำ คลองส่งน้ำ ที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีมีหลายระดับ เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น
ยานอวกาศ เครื่องมือทางการแพทย์ การผลิตสารเคมีและอนุภาคระดับนาโน
------------------------------------------------------------------------------
การใช้เทคโนโลยีเพื่อบำบัดทุกข์และบำรุงสุขของมนุษย์ ยังผลให้เกิดการถูกทำลาย
สมดุลของสภาวะแวดล้อมโลก และการเจริญขึ้นของเทคโนโลยีก็คือตัวเร่งที่รุนแรง
จะเรียกว่า เป็นเงาตามตัวไม่ได้ เพราะความเสียหายจะเกิดขึ้นในอนาคตเสมอ
13/11/51 โพสต์โดย Numthon
5 จาก 10
ช่วยให้งานมีความแน่นอน
ช่วยให้ประหยัดค่าแรงงาน

โทษทำให้คนขี้เกียจ
13/11/51 โพสต์โดย MYHAILAND
6 จาก 10
ว่ากันว่า ยิ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปมากขึ้นเท่าไหร่
โลกก็จะร้อนขึ้นตามไปด้วย
13/11/52 โพสต์โดย vanhelsing
7 จาก 10
มีประโยชน์มากมายเกินกว่าจาเอ่ยถึง
แต่โทษของมันหลักๆเลยคือทำลายสมดุลของสิ่งแวดล้อม
1/1/53 โพสต์โดย stx_Guru
8 จาก 10
เทคโนโลยียิ่งมียิ่งสะดวกสะบาย
แต่ถ้ามีมากเกินไปก็ให้โทษ
เพื่อเราเพื่อโลก ใช้เทคโนโลยีเท่าที่จำเป็นก็พอครับ
12/6/53 โพสต์โดย คนรักIT
9 จาก 10
โทษ มีเวลาให้ครอบครัวน้อยลง ค่ะ
17/5/54 โพสต์โดย rirumu
10 จาก 10
ประโยชน์ของเทคโนโลยี
-ทำให้ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น
-ให้ความบันเทิง
-ทำให้รวดเร็วในการทำงาน
โทษของเทคโนโลยี
-ทำให้สายตาเสีย
-เกิดความเครียด
-ถูกล่อลวง
30/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ้าโลกนี้ไม่มีเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไร
โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลดีต่อมนุษย์อย่างไร
ธรรมชาติกับเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์อย่างไร
ข้อมูลสารสนเทศมีประโยชน์ความรู้อย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู