หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วัฒนธรรมไทยหมายถึงอะไร
วัฒนธรรม 24/2/52 โพสต์โดย Mulletron
คำตอบ
1 จาก 5
อ๊ะ ... เอาเฉพาะคำว่า "วัฒนธรรม" มาให้ ... ที่เหลือเติมคำว่า "ไทย" ก็ไม่น่าจะยากแล้ว ...

 v
 v
 v
24/2/52 โพสต์โดย mrsavebook
2 จาก 5
วัฒนธรรมไทย การกระทำเป็นวิธีการที่ดีๆเราทำสืบทอดต่อๆๆกันมา เช่น การใหว้
24/2/52 โพสต์โดย sam2551
3 จาก 5
มนุษย์สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อประโยชน์แห่งการดำรงชีวิตและการสืบทอดเผ่าพันธุ์ ในเมื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นเรื่องที่กว้างใหญ่และมีแง่มุมต่างๆ ให้พิจารณาอย่างซับซ้อน เรื่องของวัฒนธรรมจึงสามารถมองได้หลายแง่มุมไปด้วย มีผู้ให้ความหมายคำว่า "วัฒนธรรม" ต่างๆ กัน(ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้นิยามความหมายของวัฒนธรรม ไว้ ๔ นัย)ดังนี้คือ
..........๑. สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ
..........๒. วิถีชีวิตของหมู่คณะ
..........๓. ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน
24/2/52 โพสต์โดย hs3ppm
4 จาก 5
วัฒนธรรมไทยหมายถึงสิ่งที่คนเราทำต่อเนื่องสืบต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมไทย อย่างเช่น
1 พูดภาษาไทย
2 ประเพณี วันลอยกระทง
3 ประเพณีตักบาตรทำบุญพระ
4 ประเพณี วันสงกรานต์
5 พิธีบวชนาค บวชพระ
6 รำไทย
7 ประเพณีแต่งงานแบบไทยๆ
8 ประเพณีสงน้ำพระ
9 ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรณษา
10 ประเพณีชักพระ
11 การแต่งตัวประจำชาติไทย การแต่งชุดไทย
12 การขับร้องลิเก
13 การละเล่นแบบไทย
14 อาหารไทย
12 การปลูกบ้านทรงไทย บ้านทรงไทย
13 การกราบ การไหว้
14 ประเพณีการทำบุญวันขึ้นบ้านใหม่
15 ประเพณีการแข่งเรือยาว
3/1/54 โพสต์โดย วรรณรดา
5 จาก 5
ประเพณีไทยและวัฒนธรรมประเพณีไทย 4 ภาค
28/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความเป็นไทยคืออะไร
ทำไมบางคนถึงไม่รักชาติ
กัมพูชาหวังจะยึดเอาวัฒนธรรมไทยไว้แก่ตนเอง
หากไม่มีวัฒนธรรมจะเกิดอะไร
ขนบธรรมเนียบและวัฒนธรรมของกัมพูชา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู