หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากเข้าใจ Stative Verb
ว่าใช้อย่างไร แล้วรู้ไปทำไม ข้อสอบถ้าจะออกจะออกประมาณไหนครับ คืออ่านแล้วอ่านอีกก็ยังไม่เข้าใจ ประเด็นจริงๆ คือจะสอบในวันจันทร์นี้แล้ว
ภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ | การสอบ 17/7/53 โพสต์โดย zepznutt
คำตอบ
1 จาก 7
Stative verbs are verbs that show a state and not an action.

You can group verbs that show a state in the following ways:-

Verbs that show thought - know, believe, undertand etc.
Verbs that show possession - have, own, want, contain etc.
Verbs that show senses - hear, see, smell etc.
Verbs that show emotion - love, hate, want, need etc.

There are regular and irregular stative verbs. But when they are used to show a state they do not take the -ing form.

For Example:

•I like ice cream. (Never "I am liking...")
•I know a lot of English words. (Never "I am knowing...")
However, some verbs can be used to show an action or a state.

For Example:

•I think English is easy. = It is my opinion.
•I'm thinking of joining a new course. = I am considering it.
17/7/53 โพสต์โดย prasit_khorat
2 จาก 7
STATE OF BEING ACTIVITY

STATE OF BEING
Stative verbs relate existence or equivalence.  They do not indicate activity. They use nonprogressive verb forms.

STATE OF BEING ACTIVITY
Active verbs relate activities that we take action to do or perform. They use progressive and nonprogressive verb forms.  

Alberto is twenty-five.  (age equals)  is = Stative Verb
 

Alberto is good.  (Alberto is good, his character)  is = Stative Verb
Alberto is being good.  (is behaving well, temporarily)

Alberto is quiet.  (Alberto is quiet, his character)   is = Stative Verb
Alberto is being quiet.  (is behaving in a quiet manner, temporarily)

Alberto is difficult.  (Alberto is difficult, his character)   is = Stative Verb
Alberto is being difficult.  (is acting uncooperatively, temporarily)

Alberto looks tired. (Albert is tired, temporarily)  looks  = Stative Verb
Alberto is looking at you.  (to see with eyes focused)*

Alberto seems upset. (Albert is upset, temporarily)  seems = Stative Verb
 

Alberto appears pleased. (Albert is pleased, temporarily)  appears = Stative Verb
Alberto Benigni is appearing on stage tonight.  (is performing)

Alberto resembles his father. (Albert = father)  resembles = Stative Verb
 

Alberto becomes excited when he wins. becomes = Stative Verb
Alberto is becoming a good technician. (is working to become, self-actualizing)**

Alberto gets angry easily. (Alberto becomes angry.)  gets = Stative Verb
You are getting better each day. (are improving in health or are taking action to improve)

Alberto acts strange. (Alberto behaves strangely.) acts = Stative Verb
 
Robert DeNiro is acting in this movie. (is performing)
17/7/53 โพสต์โดย prasit_khorat
3 จาก 7
ผมหาตัวอย่างก่อนแล้วอธิบายให้ครับ
17/7/53 โพสต์โดย prasit_khorat
4 จาก 7
ลองทำแบบฝึกหัดจากเว็ปและตรวจคำตอบจากเว็ปครับ

http://www.perfect-english-grammar.com/stative-verbs.html

http://www.eclecticenglish.com/grammar/PresentContinuous1H.html

http://www.englishw.com/SamplePage2.php


http://www.perfect-english-grammar.com/stative-verbs-exercise.html
17/7/53 โพสต์โดย prasit_khorat
5 จาก 7
คำกริยาแสดงสภาวะ (Stative Verbs).
แสดงความคิดเห็น
แสดงความเป็นเจ้าของ
แสดงความสัมผัส
แสดงความรู้สึก

และไม่อยู่ในรูปแบบของกาลต่อเนื่อง continuous tenses
( the present continuous,  the future continuous).


States of "being"  สภาวะคงอยู่, เป็นอยู่

•are conditions or situations that exist  สถาพหรือสถานะการณ์คงอยู่
•do not involve actions  ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำ
•are followed by adjectives  ตามด้วยคำคำคุณศัพท์
•cannot be progressive (with few exceptions). ไม่สามารถเป็นอยู่ในรูปแบบ

http://leo.stcloudstate.edu/grammar/tenses.html  

ให้ดูรูปแบบของ progressive forms ในเว้ป
17/7/53 โพสต์โดย prasit_khorat
6 จาก 7
จ๊ากกก เจ้าของกระทู้ยังไม่รู้จัก Stative Verb แล้วคุณ prasit เอามากระหน่ำแปะ เชื่อขนมแป๊ะกินได้ว่าเค้าไม่รู้เรื่องเลย

เพิ่งจะเห็น ป่านนี้คงจะกำลังสอบ ขั้นนี้ก็คงต้องบอกว่ามั่ว ๆ ไปเถอะ Stative Verb ไม่เด่นเท่าไร

เป็นพวกคำกิริยาที่ไม่มีท่าทางหรืออาการ เช่นเราบอกว่าเรา"ชอบ" ไม่มีใครมองเห็นความชอบว่ามันเป็นตัวตนอย่างไร

หรือเราบอกว่าเรากำลังใช้ความคิดอยู่ ความคิดมันไม่ออกท่าทาง
เมื่อเราพูดว่า เรามีสุนัขสองตัว คำว่า "มี" ในที่นี้เป็นกริยา
หรือพูดว่า ผมหิว หรือผมอยากกิน am, want เป็น Stative Verb
19/7/53 โพสต์โดย น้าอ้อ
7 จาก 7
ประเภทของคำกริยาแสดงสภาวะ
         คำกริยาแสดงสภาวะแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท หรือ 6 กลุ่ม ตามความหมายของมัน ดังนี้
1.คำกริยาที่แสดงประสาทสัมผัสและการรับรู้ (Verbs of the senses and perception)
                 เป็นคำกริยาที่แสดงถึงการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการรับรู้สิ่งรอบตัวนั่นเอง ได้แก่คำต่อไปนี้
                        Feel              see               sound
                       Hear             smell             taste
เช่น
Did you hear the explosion? คุณได้ยินเสียงระเบิดไหม
The coffee smells so good.           กาแฟกลิ่นหอมจัง
The soup tastes delicious.           ซุปอร่อย
I see someone coming.       ฉันเห็นใครบางคนกำลังมา
She felt so sad.                         เธอรู้สึกเศร้าเหลือเกิน
The music sounds wonderful.       ดนตรีเพราะ

คำขยาย stative verbs ในกลุ่มนี้ ต้องใช้ adjectives เท่านั้น ไม่สามารถใช้ adverbs เหมือนคำกริยาโดยทั่วไปได้ มีการขยายคำกริยากลุ่มนี้ด้วย adverbs เป็นข้อผิดพลาดที่พบเห็นเป็นประจำ
2.      คำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิด (Verbs of Mental State)
    เป็นคำกริยาที่แสดงถึงการทำงานของสมอง ระบบความจำ และระบบความคิด ซึ่งการ ทำงานเหล่านี้เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่ หรือมีอยู่หรือไม่ ได้แก่คำต่อไปนี้
believe          know             recognize       think
doubt            mean            remember      understand
forget            realize           suppose      
เช่น
                  She believes that he loves her.
                  เธอเชื่อว่าเขารักเธอ
                   I doubt that the money will arrive in time.
                  ฉันสงสัยว่าเงินคงมาไม่ทันเวลา
                   I forgot to turn off the light.
                  ฉันลืมปิดไฟ
                   I know he hates my cat.
                  ฉันรู้ว่าเขาเกลียดแมวของฉัน
                   Does this name mean anything to you?
                  ชื่อนี้มีความหมายอะไรกับคุณบ้างใหม
                   I didn’t realize you were so unhappy.
                  ฉันนึกไม่ถึงจริงๆนะว่าเธอไม่มีความสุขมากขนาดนี้

3.  คำกริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ (Verbs of Possession)
         คน หรือสัตว์สามารถเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆได้โดยไม่จำเป็นต้องประกาศความเป็นเจ้าของนั้นๆให้สาธารณชนรับรู้เสมอไป แต่สภาวะความเป็นเจ้าของก็ยังคงมีอยู่ คำกริยาแสดงความเป็นเจ้าของได้แก่คำต่อไปนี้
                   belong           own              have             possess
เช่น
                  My grandfather owns this farm.
                  คุณปู่ผมเป็นเจ้าของฟาร์มนี้
                  That bone belongs to Bobby.
                  กระดูกท่อนนั้นเป็นของเจ้าบ๊อบบี้
                  I have two dogs.
                  ผมมีสุนัขสองตัว
                   This is the only suit I possess.
                  นี่เป็นสูทชุดเดียวที่ฉันมีอยู่
4.  คำกริยาแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ (Verbs of Feeling or Emotion)
    ความรู้สึกและอารมณ์อาจเกิดขึ้นแล้วหายไป แต่ความรู้สึกและอารมณ์บางอย่างอาจเกิดขึ้นแล้วและคงอยู่ต่อไปเป็นเวลานานก็ได้ ดังนั้นความรู้สึกและอารมณ์จึงมีลักษณะเป็นสภาวะที่เก็บอยู่ในใจคนโดยที่ผู้อื่นอาจไม่รับรู้ก็เป็นได้ คำกริยาที่แสดงความรู้สึกและอารมณ์ได้แก่คำกริยาต่อไปนี้
              Adore            fear              love              prefer              astonish         hate
            Mind             surprise          enjoy            like               please           wish              envy
เช่น
          Wilbur adores charlotte.
            วิลเบอร์ชื่นชมชาร์ลอตต์    
The news astonished us.
ข่าวนี้ทำให้เราประหลาดใจ
We enjoyed our holidays so much.
              เราสนุกสนานกับวันหยุดของเราอย่างมาก
            He envied her because she seemed to have everything she could possibly want.
          เราอิจฉาเธอเพราะเธอดูจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องการ
            All his employees fear him.
            ลูกน้องทุกคนกลัวเขา
            You can’t please everybody.
          เธอคงไม่สามารถทำให้ทุกคนถูกใจได้หรอก
        5.  คำกริยาแสดงการวัดหรือประมาณค่า (Verbs of Measurement)
              หลายๆคนอาจสงสัยว่าเพราะเหตุใดจึงจัดคำกริยาแสดงการวัดหรือประมาณอยู่ในกลุ่มของคำกริยาที่แสดงสภาวะ เพราะการวัดปริมาณน่าจะต้องมีการใช้เครื่องมือบางอย่างมาทำการวัด และคงมีกริยาท่าทางบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่ามีการวัด แต่ขอให้พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้
                  Sally picked up a bag of sugar.  She read the label and said Only 500 grams.  One bag might not be enough.
                  แซลลี่หยิบน้ำตาลขึ้นมาหนึ่งถุง เธออ่านฉลากแล้วพูดว่า “แค่ 500 กรัมเท่านั้น ถุงเดียวเห็นจะไม่พอ”
จากตัวอย่างนี้ จะเห็นได้ว่าแซลลี่ไม่ได้นำตาชั่งมาชั่งถุงน้ำตาลเลย เพียงแค่อ่านจากฉลากเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีกริยาที่แสดงการชั่ง ตวง วัดให้เราเห็นเลย กริยาในกลุ่มนี้ได้แก่คำต่อไปนี้
                  contain      equal            weigh                   cost                        measure      
เช่น
                  The ring is nice, but it costs too much.
                  แหวนวงนี้สวยดี แต่มันแพงไปหน่อย
                  The whole package contains four books.
                  ทั้งห่อมีหนังสือ 4 เล่ม
                  Two plus two equals four.
                  สองบวกสองเท่ากับสี่
                  This device measures the amount of radiation in the air.
                  เครื่องมือนี้วัดปริมาณรังสีในอากาศ
                  It seems this sack of rice weighs more than that one.
                  ข้าวถุงนี้ดูเหมือนจะหนักกว่าถุงนั้น
6.  คำกริยาแสดงสภาวะอื่นๆ (Verbs that express states)
                  นอกเหนือจากกลุ่มคำแสดงสภาวะทั้ง 5  กลุ่มที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีคำแสดงสภาวะอื่นๆอีก ดังนี้
                  be                owe              seem                   exist             require
เช่น
      The town is three miles away.
      ตัวเมืองอยู่ห่างออกไป 3 ไมล์
        The problem exists only in your mind.
          ปัญหามันอยู่แค่ในความคิดของคุณเท่านั้น
          (ในความเป็นจริง ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย)              
You seem sad today.
วันนี้เธอดูเศร้าๆนะ
การใช้คำกริยาแสดงสภาวะ
           ใช้คำกริยาแสดงสภาวะในกรณีต่อไปนี้
1. เมื่อต้องการแสดงให้เห็นสภาวะใดสภาวะหนึ่ง โดยสิ่งๆนั้นจะยังคงสภาพนั้นต่อๆไปโดยไม่เปลี่ยนแปลง อย่างน้อยชั่วระยะเวลาหนึ่ง เช่น
             The theatre is small.              โรงละครเล็ก
        She has a cat. เธอมีแมวหนึ่งตัว
              We own a factory.              เราเป็นเจ้าของโรงงานหนึ่งโรง
ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้คำกริยาแสดงสภาวะในรูปของ progressive ได้
             We have two cars.  (ใช้ได้)
             We are having two cars. (ใช้ไม่ได้)
1.มี stative verbs อยู่จำนวนหนึ่งที่มีทั้งความหมายที่แสดงสภาวะ (stative meaning) และความหมายที่แสดง
อาการ (active meaning) เวลาใช้จึงควรระวัง เพราะถ้าใช้ในความหมายที่แสดงสภาวะ จะเป็น progressive
ไม่ได้ แต่ถ้าใช้ในความหมายที่แสดงอาการ จะเป็น progressive ได้ ผู้เรียนที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงนี้มักจะจำเป็น
กฎตายตัวว่าห้ามเปลี่ยนรูป stative verb เป็น progressive form ซึ่งกฎข้อนี้ใช้ไม่ได้กับ verb กลุ่มนี้
เช่น            
Julie appears happy. (stative)               จูลี่ดูมีความสุข
Julie is appearing in a new show. (active)              จูลี่จะปรากฏตัวในการแสดงชุดใหม่
  The pie smells strange.  (stative)              ขนมพายมีกลิ่นแปลก
Mom is smelling the pie.  (active)              แม่กำลังดมกลิ่นขนมพาย
            The chef is tasting the food.  (active)              พ่อครัวกำลังชิมอาหาร
              I think it is a good idea.  (stative)              ฉันคิด(เชื่อ)ว่ามันเป็นความคิดที่ดี
              I am thinking about the problem.  (active)              ฉันกำลังคิดตรึกตรองเกี่ยวกับปัญหาอยู่
           
1.เมื่อใช้ verb to be + adjective ความหมายมักจะเป็นการแสดงสภาวะมากกว่าการกระทำ เช่น
              He is tall.
             The mango is sweet.
             The bacons are crispy.
อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ verb to be + adjective ใน progressive form ประโยคนั้นจะหมายถึงสิ่งซึ่งมีสภาวะชั่วคราว และ adjective ซึ่งตามหลัง verb to be จะต้องกล่าวถึงพฤติกรรมที่ประธานของประโยคสามารถควบคุมได้ เช่น
            He is polite. (แสดงลักษณะนิสัยซึ่งเป็นนิสัยแท้ๆของเขา)              
เขาเป็นคนสุภาพ.
              He is being polite because his father is in the room. (แสดงพฤติกรรมชั่วคราว)
             เขาทำเป็นสุภาพ เพราะคุณพ่อเขาอยู่ในห้องด้วย


http://www.vivquarry.com/wkshts/stativex.html
13/6/55 โพสต์โดย poppy-24
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
recommended เป็น adj หรือ verb ช่อง 2
*-*....แถม....*-*
คำกริยาช่วยในภาษาอังกฤษมีกี่คำครับ?
โครงสร้างประโยค
verb ตัวไหนใช้ ing ไม่ได้
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู