หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พระเจ้าตากสินสวรรคตเพราะอะไร
การบัญชี | อีคิว 11/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 5
ดูเพิ่มที่ การสวรรคตของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ปลายรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้เกิดกบฏขึ้นที่เมืองอยุธยา พวกกบฎได้ปล้นจนพระยาอินทรอภัย ผู้รักษากรุงเก่า จนต้องหลบหนีมายังกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีรับสั่งให้พระยาสรรค์ขึ้นไปสืบสวนเอาตัวคนผิดมาลงโทษ แต่พระยาสรรค์กลับไปเข้ากับพวกกบฎ และยกพวกมาปล้นพระราชวังกรุงธนบุรีในวันแรม 11 ค่ำ เดือน 4 ตรงกับวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2324 บังคับให้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีออกผนวช และคุมพระองค์ไว้ที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม แล้วพระยาสรรค์ได้ตั้งตนเป็นพระเจ้าแผ่นดิน[79]

ส่วนเหตุการณ์สวรรคตของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีนั้นไม่แน่ชัด แต่ที่ปรากฏเป็นประวัติศาสตร์กระแสหลัก คือ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ทองด้วง) ยกทัพมายังกรุงธนบุรีในระหว่างยกทัพไปเขมร เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระองค์ได้ควบคุมตัวพระยาสรรค์และขุนนางที่คิดก่อการกบฏเอาไว้ และสืบสวนสาเหตุของความวุ่นวายที่เกิดขึ้น สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีถูกกล่าวโทษว่าพระองค์ทรงเสียพระสติทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน[80] สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงถูกสำเร็จโทษและเสด็จสวรรคต สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกก็ปราบดาภิเษกเป็น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี สืบต่อมา หลังจากนั้น พระองค์จึงสั่งให้นำตัวพระยาสรรค์และขุนนางที่คิดก่อการกบฏไปประหารชีวิตเสีย[81]

ต่อมา ภายหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 แนวคิดอื่น ๆ เกี่ยวกับการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ปรากฏขึ้น เช่น พระองค์ถูกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัฐประหาร, พระองค์มิได้เสียสติ หรือพระองค์ทรงหนีไปได้ก่อนถูกสำเร็จโทษ เป็นต้น[82]
อ้างอิง
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
11/9/53 โพสต์โดย Metal Man
2 จาก 5
พระเจ้าตากสินสวรรคต ด้วยโรคชรา มีอาการเจ็บป่วยธรรมดานี้แหละ ไม่ได้ถูกตีด้วยท่อนจันทร์ตามที่เขียนบอกไว้หรอกค่ะ มีการสับหลอกกันเล็กน้อย ระหว่าง พระยาพิชัยดาบหัก พระมหากษัตริย์ศึก และพระเจ้าตากสินมหาราช ในขณะที่ช่วงทำสงคราม พระองค์ใช้เงินค่าใช้จ่ายสูงมาก มีการกู้หนี้ยืมสินจาก เจ้าสัวคนหนึ่ง มาไว้ใช้จ่ายในการรบทัพจับศึก  และพระองค์ก็ทรงประสงค์จะออกบวช และให้พระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งก็คือ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร.1 นั่นเอง ขึ้นครองราชย์แทนพระองค์ โดยให้บุตรชายของพระเจ้าตากไปเป็นเจ้าเมืองอีกเมืองหนึ่งที่ไทยไปตีเอามาได้ จะได้ไม่มีการแก่งแย่งแข่งขันกัน โดย ร.1 ก็ไม่ได้ทราบการล่วงหน้าแต่อย่างใด ทั้งสามพระองค์ เป็นเพื่อนร่วมสาบานกัน ส่วนพระยาพิชัยดาบหัก ก็เมื่อทราบเรื่องทั้งหมดก็เข้าใจเป็นอย่างดี ลาออกจากราชการ แต่ก็กลับเข้ามารับใหม่ภายหลัง ในยุคของ ร.1 เหมือนเดิมจนสิ้นชีพ ส่วนพระเจ้าตากสินก็ออกผนวช ที่วัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้ จนสำเร็จบรรลุเป็นพระอรหันต์ และเป็นพระโพธิสัตว์ในลำดับต่อมา รอจุติเป็นพระพุทธเจ้าในลำดับที่ร้อยกว่าต่อไป เรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมานั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

*** และเมื่อ ร.1 เสด็จขึ้น ก็ต้องใช้คำว่าปราบดาภิเษก คือ ทำให้กษัตริย์องค์เก่าสวรรคต เพื่อสักหลอก เจ้าสัว เพราะคนที่ทำสัญญาเงินกู้คือพระเจ้าตากสิน เมื่อสิ้นพระเจ้าตากสินแล้ว ก็ไม่มีคู่สัญญา เอาหนี้กับใครไม่ได้ เพราะ ร.1 ไม่ได้เป็นคู่สัญญา สัญญาเงินกู้จึงเป็นโมฆะ และร.1 ท่านก็ทรงมีพระปรีชาสามารถในเชิงการรบและการบริหารที่ดี่เยี่ยม จึงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้เถลิงราชสมบัติได้สืบต่อมา
                                        จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่พิจารณานะค่ะ
ประเด็นหลักที่พระเจ้าตากสินทรงสละราชบัลลังก์มี 2 ข้อใหญ่
1. ท่านอยากผนวช เพื่อต้องการความสงบทางจิตใจ  และศึกษาพระพุทธศาสนา
2. เพื่อปลดหนี้สินให้ประเทศไทย

ส่วนที่ว่าพระองค์เสียสตินั้น เป็นเพียงกลลวงเท่านั้น
ที่ว่าพระองค์ทรงบอกว่า พระองค์คือพระพุทธเจ้า บังคับให้พระที่มีความผิดมากราบไหว้
จริงๆแล้ว นำพระที่มีความผิดพระวินัยเข้ามาในวังจริง แต่ไม่ได้บังคับให้กราบ นำพระที่มีความผิดเข้าไปไว้ในวัง
แต่เอานักโทษจริงๆมานุ่มผ้าเหลืองแล้วอ้างว่าเป็นพระที่ทำผิดพระวินัยมาบังคับกราบพระองค์ แต่เมื่อไม่ยอมกราบ ก็สั่งประหารชีวิต ซึ่งจริงๆแล้วนักโทษพวกนี้ก็เป็นนักโทษประหารจริงๆ
พระองค์ไม่ได้เสียสติ แต่ต้องหลอกว่าเสียสติ เพื่อที่จะได้สละราชบัลลังก์โดยไม่มีข้อกังขา และเจ้าสัวที่มาเก็บหนี้ที่ค้างจำนวนมหาศาลในวันนั้นจะได้ทวงหนี้ไม่ได้ ด้วยค่ะ พอเข้าใจแล้วนะค่ะ
   *** และก่อนออกผนวช ละทางโลก พระองค์ก็ได้เขียนบันทึกคล้ายพินัยกรรมสมัยนี้เตรียมไว้ทุกอย่าง ว่าสมบัติของ ร.1 จะได้อะไรบ้าง อยู่ที่ไหน บุตรของพระองค์จะไปอยู่ที่ใด ตำแหน่งไหน ดูแลเมืองหรือแคว้นใด ให้ปกครองไพร่ฟ้าเช่นไร พระองค์จะไปอยู่ไหน
*** ซึ่งเพื่อนเกลอทั้งสามคน พระเจ้าตาก พระยาพิชัยดาบหัก พระมหากษัตริย์ศึก ก็ยังคงพบปะกันเหมือนเช่นเดิมอยู่โดยตลอด จนพระองค์ได้สิ้นพระชนม์
11/9/53 โพสต์โดย จิรภิญญา
3 จาก 5
เข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้ว...
4/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 5
กรณีสวรรคต ของพระเจ้าตากสินนั้น เราต้องอ้างอิงจากประวัติศาตร์ จากชนชาติอื่นครับ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนในประเทศไทย
และผู้ชนะย่อมเขียนประวิติศาสตร์  
ขอย้อนกลับมีเรื่องเรามากมายเกี่ยวกับการสวรรคตของท่าน
เรื่องที่เข้าใจผิดต่อๆกันมาก็เช่น
ท่านไมไ่ด้สิ้นสวรรคต ท่านได้ออกบวชตลอดชีวิตของท่าน ล้วนแต่เป็นเรื่องเล่าของ แม่ชีท่านหนึ่ง ที่ทำหนังสืออกมาเมื่อ 30 ปีก่อน
และได้นั่งทางใน ถอดจิต และได้สนทนากับพระเจ้าตากสิน ... (ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ท่าน...แต่กระผมไม่เชื่อเพราะเลื่อนลอยไร้หลักฐาน)

เรื่องจริงควรอ้างอิงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พงศาวดารญวน
พระเจ้าตากสินนั้นได้เสด็จออกทรงผนวช จริง เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 4 แรม 12 ค่ำที่วัดแจ้ง เหตุที่ทรงผนวช ก็เพื่อเสริมดวงเมืองตามคำขอ
และการผนวชครั้งนี้ก็ไม่ได้ออกจากพระราชตำแหน่ง
เพราะมีการกำหนดว่าจะทรง ผนวชเพียง 3 เดือน แต่แล้วก็ถูกปลงพระชนม์ ทั้งที่ทรงเพศเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325
ส่วนข้าราชการที่จงรักภักดีในพระองค์ กระถูกประหารชีวิตไปหลายร้อย พระศพถูกนำไปฝังไว้ที่วัดอินทาราม หรือในชื่อเดิมวัดบางยี่เรือใต้
ในจำนวนนั้นมีข้าราชการที่เรารู้จักเป็นอย่างดี
คือพระยาพิชัยดาบหักรวมอยู่ด้วย   สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตามจริงได้ไว้ชีวิตพระยาพิชัยดาบหักไว้ เพราะพระยาพิชัยดาบหัก มีความสามารถในเชิงรบ
แต่พระยาพิชัยดาบหักก็ขอสั่งประหารชีวิตตนเอง เพราะต้องการจงรักภัคดีต่อพระเจ้าตากสินเพียงพระองค์เดียว ท่านจึงได้ถูกประหารชีวิตตนเอง ตามพระเจ้าตากสินไปด้วย สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จึงได้ปราบดาภิเษกตนเป็นพระมหากษัตริย์ จึงได้สิ้นสุดราชวงค์ธนบุรี

ซึ่งถ้าหากเป็นกลลวงเพื่อจะไม่ต้องใช้หนี้สินของทางจีน  ทำไมต้องประหารชีวิตข้าราชการที่พักดีต่อท่านไปมากมายเช่นนี้  รวมทั้งเชื้อสายของท่านเองด้วย
ทางพงศวดารจีนก็ไม่ได้มีการบันทึกถึงการกู้ยืมเงินมาด้วยเช่นกัน...

มาพูดถึงเรื่องพระเจ้าตากนั้นได้ทรงเสียสติหรือไม่
มีพงศวดารของชาวยุโรป ซึ่งน่าจะเป็นพระมิชชันนารีในสมัยนั้นได้บันทึกถึงเรื่องราวเหล่านี้
ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้ว่าท่าน ทรงเสียพระสติ แต่ไม่ถึงกับเป็นบ้า ไล่เฆี่ยนตี พระสงฆ์องค์เจ้า ด้วยตัวท่านเอง
แต่เนื่องมาจากท่านทรงรบทัพมานาน ผนวกกับช่วงนั้น มีศึกภายใน ทำให้ท่านต้องใช้กฎระเบียบที่เคร่งครัด
มีการลงโทษที่เหี้ยมโหด เืพื่อไม่ให้ผู้ต่อต้่านท่านกระด่างกระเดื่อง...

ถึงแม้หากท่านทรงเสียสติ ไปจริงเหตุไหน สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ซึ่งเป็นทหารเอก และเพื่อนร่วมสาบาน
จึงไม่เป็นผู้สำเร็จราชการแทน และรอให้พระโอรส เติบโต หรือเครือญาติของสมเด็จพระเจ้าตากสิน ขึ้นมาเป็นกษัตริย์
แต่กลับสั่งประหารเสียสิ้น เหลือรอดเพียงไม่กี่คน
ส่วนผู้ที่รอดชีวิตก็ถูกประหารชีวิตในรัชสมัยต่อมา...

การปราบดาภิเษก ตนเองขึ้นนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาสมัยนั้น ในทุกยุคทุกสมัย และทุกชนชาติ
เรื่องราวการสินพระชนม์ของพระเจ้าตากค่อนข้างอ่อนไหวเพราะเกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์ จึงทำให้มีการเสริมแต่ง ผิดเพี้ยนไป
หากจะหาเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทย ควรศึกษาจากต่างประเทศที่ได้รับการบันทึกไว้ และรวบรวม วิเคราะห์เองครับ....
4/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 5
ลองอ่านดูนะคะ

จากเรื่อง "เหตุใดรัชกาลที่๑ ไม่ให้พระเจ้าตากฯ เข้าเฝ้าเป็นครั้งสุดท้าย" ในวรรณกรรมพระราชประวัติพระเจ้าตากสิน


พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมคือเจ้าพระยาจักรีแม่ทัพคนสำคัญในสมัยกรุงธนบุรี เป็นขุนศึกที่ไว้พระทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถวายงานสร้างความชอบจนได้รับการเลื่อนยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกอันสูงกว่าขุนนางทั้งปวง พระราชทานเครื่องยศเหมือนอย่างเจ้าต่างกรม

ในช่วงปลายสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเกิดพระสติวิปลาสสร้างเกิดความเดือดร้อนต่ออาณาประชาราษฎร์ ในเวลานั้นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นผู้สำเร็จราชการ และชำระโทษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยอมรับผิดทุกประการ จึงลงโทษด้วยการประหารชีวิต และปราบดาภิเษกพระองค์เองเป็นพระมหากษัตริย์ต่อไป

รายละเอียด http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1334398543&grpid=01&catid=01
19/12/56 โพสต์โดย Boommagirl
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วันนี้วันอะไร
ทำไมไม่มีภาพยนตร์เรื่อง พระเจ้าตากสินมหาราช มีแต่พระนเรศวรมหาราช
รัชกาลที่ 8 สวรรคต อายุเท่าไร
สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรเสด็จสวรรคตด้วยไข้ทรพิษใช่ไหม
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพฯเสด็จสวรรคตกับหลวงตามหาบัวมรณภาพอันไหนเกิดก่อนหลัง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู