หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
IRR คืออะไร วิธีคำนวณอย่างไร
พาณิชย์ | Mac | ไดรฟ์เวอร์ 13/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
การวิเคราะห์การลงทุน (Capital Budgeting) ... อัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทุน (Internal rate of return = IRR) ...
13/2/54 โพสต์โดย คนพันลำ
2 จาก 3
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุน เป็นวิธีการประเมินการลงทุน อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (IRR=
Internal Rate of Return)  เป็นวิธีที่หาอัตราส่วนลด ที่ทำให้กระแสเงินสดสุทธิในอนาคต คิดมูลค่าปัจจุบันแล้ว มีค่าเท่ากับเงิน
ลงทุนในครั้งแรกพอดี
=> IRR คือ อัตราส่วนลดที่ทำให้NPV ของโครงการมีค่า = 0
=> IRR คือ อัตราส่วนลดที่ ให้P V รับ = PV จ่าย
=> โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนจากโครงการ IRR มากกว่า ต้นทุนของเงินทุน(WACC)
เกณฑ์ในการตัดสินใจ ตามวิธี IRR
1. IRR ของโครงการ คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนั้น
2. โครงการที่ให้IRR = ต้นทุนของเงินทุนโครงการนั้นให้อัตราผลตอบแทน เท่ากับ ต้นทุนของเงินทุนด้วย
3. โครงการที่ให้IRR > ต้นทุนของเงินทุน (เลือกลงทุน เพราะมีกำไร)โครงการนั้นให้อัตราผลตอบแทน มากกว่า ต้นทุนของเงินทุนด้วย
4. โครงการที่ให้IRR < ต้นทุนของเงินทุน (ปฏิเสธการลงทุน เพราะขาดทุน)โครงการนั้นให้อัตราผลตอบแทน น้อยกว่า ต้นทุนของเงินทุนด้วย
โครงการที่ทดแทนกันได้ Ø จะเลือกโครงการที่ให้IRR สูงกว่า ต้นทุนของเงินทุน (WACCโครงการที่เป็นอิสระต่อกัน
(เงินทุนไม่จำกัด)Ø จะเลือกโครงการที่ให้IRR ที่สูง
13/2/54 โพสต์โดย Rhododendron
3 จาก 3
IRR คืออะไร วิธีคำนวณอย่างไร ตอบ   ส่งอีเมลถึงฉันเมื่อได้รับคำตอบ
11/7/55 โพสต์โดย Penja Wisalchai
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีคำนวณมูลค่าขยายเวลา
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์อย่างไร
วิธีคำนวณ ค่าเช่าบ้าน
เราสามารถกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจได้อย่างไร
เศรษฐศาสตร์มีความสำคัญอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู