หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สัมพันธ์กันอย่างไร
การศึกษา | ข้อมูล | ปัญหาคาใจ | สังคม | วิทยาศาสตร์ 25/4/55 โพสต์โดย Diie'Z'LookMhee''KoRAt'ลูกหมี'
คำตอบ
1 จาก 1
สัมพันธ์กันที่กลุ่มตัวอย่างเป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่สนใจศึกษา
ในการวิจัยในรอบนั้นๆ ครับ
27/4/55 โพสต์โดย ฐานา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
งานวิจัยถ้าประชากรมีจำนวนไม่ถึง 100 คน จำเป็นไหมว่าต้องมีกลุ่มตัวอย่าง
t-test ใช้วัดกับประชากรได้หรือไม่ครับ
โครงสร้างประชากรประกอบด้วยอะไร
ใครว่าง ๆ เข้ามาช่วยกันคิด ช่วนกันทำ เราก้อไทยด้วยกัน
ประเทศใดบ้างเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบเป็นสินค้าส่งออกและประชากรของประเทศนั้นมีความเป็นอยู่อย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู