หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เนื้อดิน หมายถึงอะไร
วิทยาศาสตร์ 10/5/55 โพสต์โดย Linkin park
คำตอบ
1 จาก 4
เนื้อดิน เป็นสมบัติที่บอกถึงความหยาบหรือละเอียดของชิ้นส่วนเล็กๆ ของดิน มีสามชนิคือ ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย
10/5/55 โพสต์โดย Natathumkiki
2 จาก 4
เนื้อดิน (texture). เป็นสมบัติที่บอกถึงความหยาบหรือละเอียดของชิ้นส่วนเล็กๆ ของดิน ที่เราเรียกว่า “อนุภาคของดิน” ครับ
17/5/55 โพสต์โดย องก์อินทร์
3 จาก 4
องค์ประกอบเชิงกายภาพของดิน ดินประกอบขึ้นจากอนุภาคตะกอนของทราย (Sand) ทรายแป้ง (Silt) และดินเหนียว (Clay) ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันดังนี้ อนุภาคทรายจะมีขนาดใหญ่ที่สุด คือ มีเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคระหว่าง 0.02-2 มิลลิเมตร รองลงมาคือ อนุภาคทรายแป้ง มีเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคระหว่าง 0.002-0.02 มิลลิเมตร อนุภาคดินเหนียวจะมีขนาดเล็กที่สุด มีเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคน้อยกว่า 0.002 มิลลิเตร ดินในแต่ละสถานที่ก็จะมีปริมาณของทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวแตกต่างกัน นักปฐพีวิทยาจึงได้แบ่งเนื้อดินออกเป็น 12 ชนิด ตามสัดส่วนกระจายตัวของอนุภาคดิน
27/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 4
..
27/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ้าเราดินขนมแล้วผุ้ชายที่เราชอบมากินต่อหมายถึง
ดินน้ำมัน
พริกไทยชอบดินแบบไหน
วิธีการปลูกบวบ
การเดือดหมายถึงอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู