หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การตลาดค่ะ
STP คืออะไร มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร
               การส่งเสริมการขายคืออะไร ให้ท่านเขียนกลยุทธ์ ข้อเสนอแนะพร้อมเหตุผลประกอบสำหรับ
               กิจการต่อไปนี้ การบินไทย แมคโดนัล Central
การตลาด 11/3/52 โพสต์โดย angel24
คำตอบ
1 จาก 9
ชอบคำถาม  วันนี้ไม่มีเวลาตอบค่ะ
11/3/52 โพสต์โดย มาดามมก
2 จาก 9
มีเวลาเยอะแยะ...

แต่ไม่มีความรู้ครับ...
11/3/52 โพสต์โดย Winyu444
3 จาก 9
stp ก็ secment targeting positioning (เขียนถูกไหมนะ)
ก็ทำการตลาดโดยการเลือกและวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์
ว่าเราจะขายให้ใคร คนกลุ่มไหน จะเป็นตลาดบน กลาง ล่าง ดี
หรือมีของอยู่แล้ว จะขยายไปทางไหนดี

สำคัญมาก ทำให้รู้ว่าเรากำลังขายอะไร ให้กับใคร

การส่งเสริมการขายก็ตรงตัวเลยค่ะ ก็ช่วยให้ขายดีขึ้น

ส่วนกิจการที่เหลือก็ต้องอ่านรายละเอียดธุรกิจมากหน่อย
หาคนทำงานที่นั่นมาตอบแล้วกันนะคะ
11/3/52 โพสต์โดย arika
4 จาก 9
STP-Segmentation,Targrting,Positioning การแบ่งส่วนตลาด
11/3/52 โพสต์โดย okaka 18
5 จาก 9
การบ้านแล้วมั่งน่ะ
11/3/52 โพสต์โดย Tanu
6 จาก 9
ผมจำได้ว่าเป็น คำถามของ ม.หอการคานะนั่น หึๆ เด็หการตลาดหอการค้าเหรอ
ปล.ผมเด็กหอการค้าเหมือนกัน T_T ข้อสอบอยากมาก
11/3/52 โพสต์โดย กินน้ำ
7 จาก 9
เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งความชอบ ความต้องการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความหลากหลาย กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย (Target marketing) จึงถูกนำมาใช้ ซึ่งหมายถึง การจัดผลิตภัณฑ์และส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันเพื่อสนองความต้องการของตลาด ที่มีลักษณะความชอบ ความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ในการจัดส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายนั้นจำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ โดยอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้บริโภคหรือตลาดเป็นพื้นฐานในการแบ่ง หลังจากนั้นจึงกำหนดตลาดเป้าหมาย และกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับความชอบ ความต้องการ และพฤติติกรรมของตลาดที่เลือกเป็นเป้าหมายนั้น ซึ่งกลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมายนี้ บริษัทต้องพิจารณา 3 ประการคือ
ประการที่หนึ่ง การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation หรือ Segmenting) เป็นการแบ่งตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งออกเป็นตลาดย่อยๆ ที่แตกต่างกันทางด้านความมชอบ ความต้องการ และพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละตลาดย่อยๆ นั้น โดยอาศัยคุณสมบัติของผู้บริโภคหรือตลาดเป็นปัจจัยในการแบ่ง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถแยกตลาดออกเป็นส่วนๆ (Market Segments) และทำให้เห็นความเด่นชัดที่แตกต่างกันของคุณสมบัติ ความชอบ ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อยู่ในแต่ละส่วนของตลาด เพื่อจะได้วางแผนและใช้ความพยายามทางการตลาดได้เหมาะสมกับแต่ละส่วนตลาด ตัวอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบ่งส่วนตลาดโดยยึดเกณฑ์เพศ วัย รายได้ และรสนิยม เป็นพื้นฐานในการแบ่งตลาดกระเป่าออกเป็นส่วนๆ (Market Segment)
ประการที่สอง คือการกำหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting หรือ Targeting) ซึ่งเป็นกิจกรรมในการประเมินผลและการเลือกส่วนตลาด (Market Segments) ที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมกับทรัพยากรและความชำนาญของบริษัท ตลอดจนเป็นส่วนตลาดที่มีโอกาสทางการตลาด มีศักยภาพในการสร้างยอดขายและทำกำไรให้กับบริษัท ตัวอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋าของบริษัท เลือกตลาดเป้าหมายเป็นผู้หญิง อายุ 30 - 60 ปี รายได้สูง และรสนิยมดี
ประการที่สาม เป็นการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด (Market positioning หรือ Positioning) เป็นการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคในเชิงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเป็นเครื่องมือในกระบวนการสร้างตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋าของบริษัท จะกำหนดตำแหน่งทางการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยเน้นความเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานการส่งออก
    เครื่องมือ 3 ประการนี้ เราเรียกว่า STP marketing ซึ่งคำว่า STP ย่อมาจาก Segmenting, Targeting และ           Positioning
11/3/52 โพสต์โดย laohanan
8 จาก 9
เมื่อต้องการที่จะทำสินค้าตัวหนึ่งเข้ามาขายในตลาด ต้องมีการวิเดราะห์เพื่อกำหนดลักษณะ และกลยุทธ์ของสินค้าเราไม่ว่าจะเป็น รูปลักษณ์ อรรถประโยชน์ ราคาร      รายละเอียดส่งไปจาก Mail manatchi_c@advanceagro.com  ไม่ถูกบอกนะครับ
11/3/52 โพสต์โดย อุ๊ดดี้
9 จาก 9
เรื่อง "การตลาด" ทั้งหมด ท่านสามารถค้นหา ความรู้การตลาด ได้ที่

เว็บความรู้การตลาดแห่งแรกของไทย

้http://www.WiseKnow.Com

ลองค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine ที่อยู่มุมขวาบนของเว็บ
21/7/52 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กลยุทธ์การตลาดของแอร์เอเชียมีอะไรบ้าง
Social Network Marketing กับ Viral Markrting กับ Electronic Marketing แตกต่างและเหมือนกันอย่างไร
ตลาดรอง คืออะไร
เราควรนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้กับฝ่ายการตลาดได้บ้าง
ตลาดอุตสาหกรรมมีลักษณะอย่างไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู