หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การขาย และการตลาด ต่างกันอย่างไร?
บางบริษัท มี ฝ่ายขาย แยกจากฝ่ายการตลาด

บางบริษัท ใช้ฝ่ายการตลาดทำหน้าที่ขายด้วย


แล้ว ...


การขาย และการตลาด  ต่างกันอย่างไร?
การศึกษา | ข้อมูล | ปัญหาคาใจ | การตลาด 16/11/54 โพสต์โดย kitplus
คำตอบ
1 จาก 4
การตราด คือวางแผนใน scope ให่ญ จะมี กลยุทต่างๆมากมาย ไม่ต้องเดินไปขายเอง แต่วางแผนให้คนไปขาย ซึ่งปกติ ก็ต้องไปขายเองอยู่ดี อิอิ
การขาย คือ กลยุททางการขาย การพูด การสื้อสาร
16/11/54 โพสต์โดย สวัดดีครับ
2 จาก 4
หน้าที่ทางการตลาด หมายถึง กิจกรรมที่เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังลูกค้าหรือผู้บริโภค เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

(๑)หน้าที่หลักก็คืองานขายให้มากที่สุด
(๒) สนับสนุนและให้คำแนะนำและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงานการขาย
(๓) ขายสินค้าแล้วต้องให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าที่ตนได้ขายไป
(๔) ติดตามและบริการหลังการขาย
(๕) ให้ความร่วมมือกับแผนกอื่นของหน่วยงาน เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดส่ง ฝ่ายพัสดุ ฯลฯ
16/11/54 โพสต์โดย ลุงเป็ด
3 จาก 4
การขาย คือ การเสนอขายสินค้า
การตลาด คือ การวางแผนด้านการตลาดจัดโปรโมชั่น
16/11/54 โพสต์โดย ต้อม30313
4 จาก 4
การตลาดมีกระบวนการดังนี้ครับ

R (Research) -->STP (Segmentation, Target, Positioning)-->  MM (Marketing Mix, ที่รู้จักกัน 4P นั่นแหละ)--> I (Implementation==> การขายจะอยู่ในขั้นตอนนี้ครับ) -->C (Control)

เพราะฉะนั้น "การตลาด" จึงมีขอบข่ายงานที่กว้างกว่า "ขาย" ครับ (ขายเป็นแค่ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการตลาด)


ผมอธิบายยากไปไหมเนี่ย?
17/11/54 โพสต์โดย นายกุญแจ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีขายของที่ตลาด
ใครอยากเปลี่ยนงานบ้าง (การตลาด มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปเท่านั้น)
ข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าใน etsy
แล้วต้องไปจองกี่โมง เราเคยแต่เอาไปขายที่ตลาดปัฐวิกร
วิธีการลงสินค้าขายใน ebay ครั้งแรก
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู