หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ของเสียหมายถึงอะไร
การสอบ | วิทยาศาสตร์ 4/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
ของเน่า
4/7/54 โพสต์โดย Jameเด็กใหม่
2 จาก 4
ของเสีย  หมายถึง  สารที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึม  (metabolism) ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่ไมมีประโยชน์ต่อร่างกาย  เช่น  น้ำ  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  ยูเรีย  เป็นต้น นอกจากนี้   สารที่มีประโยชน์แต่มีปริมาณมากเกินไปร่างกายก็จะกำจัดออก
              ของเสียคือ ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษรวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นมีทั้งที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ
               ของเสียอันตราย หมายถึง สารหรือวัตถุที่ไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้ที่มีส่วนประกอบหรือเจือปนด้วยสารไวไฟ สารกัดกร่อน สารพิษ สารที่สามารถชะล้างได้ สารกัมมันตรังสี และ/หรือสิ่งที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม ชุมชน เกษตรกรรม (การให้คำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินี้อาจอิงมาจากนิยามของสหรัฐอเมริกา)

มันของเสียแบบไหนล่ะ
8/8/54 โพสต์โดย Zomzalism
3 จาก 4
ของเสียหมายถึง
2/3/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 4
เมื่อผ่าไตตามยาวจะเห้นเนื้อไตแบ่งออกเป็น2ส่วนได้แก่
2/3/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความหมายของคำว่ามีคืออะไร
ความหมายขององค์ประกอบหมายถึงอะไร
ความหมายของคำว่าเพื่อนคืออะไร
ทรงเครื่องใหญ่ หมายถึงอะไร
เครื่องหมาย >> หมายถึงอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู