หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
บรรณานุกรมกับภาคผนวกต่างกันอย่างไร
รายงาน 10/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
บรรณานุกรม เป็นข้อความที่แนบไว้ท้ายหนังสือ เป็นพวกเอกสารอ้างอิงถึงแหล่งที่มาว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด และเผื่อไว้ให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมจากในหนังสือหรือบทความครับ ส่วนภาคผนวกนั้น เป็นส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง เป้นสาระความรู้เพิ่มเติมอะไรทำนองนี้ อาจใส่รูปภาพแนบมาประกอบความเข้าใจด้วยครับ
18/9/54 โพสต์โดย ม้านิลมังกร
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
บรรณานุกรม ภาคผนวก ส่วนอ้างอิง นวัตกรรมปรากฏในส่วนไหนคับ
ดรรชนี เหมือนกันหรือ แตกต่าง บรรณานุกรม อย่างไร
เทศบาลลำพูดเปิดสอบภาค ข 230 อัตรา
ยุทธศาสตร์ภาครัฐกับภาคเอกชนแตกต่างกันอย่างไร
ใครเป็นผู้ผนวกอณาจักรสุโขทัย เข้ากับ อยุธยาอ่ะครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู