หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ลักษณะสำคัญของรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้าง
ประเทศตะวันตก | สังคมศาสตร์ | แชท 18/12/53 โพสต์โดย แพร ฮ่ะ
คำตอบ
1 จาก 1
ลักษณะสำคัญของรัฐธรรมนูญ

         การใช้รัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองทำให้รัฐธรรมนูญมีลักษณะสำคัญเฉพาะดังนี้
    1.เป็นกฎหมายของรัฐ
    2.เป็นหลักการการเมือง การปกครองประเทศ และการบริหารประเทศ
    3.แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
    4.มีศักดิ์ทางกฎหมายสูงกว่ากฎหมายอื่นของรัฐ
    5.มีวิธีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพิเศษจากกฎหมายอื่นๆ ของรัฐ
    6.การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นการตรงกันข้ามกับระบอบการปกครองเดิมถือเป็นการล้มล้างการปกครองเดิม
    7.เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงการออกกฎหมายต่างๆ เพื่อใช้ในการปกครอง
    8.องค์กรต่างๆที่จะดำเนินการทางการเมืองการปกครองเกิดได้โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
    9.การแสดงประชามติของประชาชนจะถูกกำหนดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในระบบการเมือง
    10.การกำหนดให้ผู้มีอำนาจทางการเมืองใช้อำนาจแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียว และเป็นการใช้อำนาจที่เป็นการกดขี่ประชาชนจะไม่นับว่าเป็นรัฐธรรมนูญ
    11.รัฐสภาจะถูกกำหนดให้เป็นสถาบันหลักในระบบการเมืองการปกครองโดยศูนย์อำนาจการปกครองจะอยู่ที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
    12.เป็นกฎหมายของรัฐที่บัญญัติเรื่องอำนาจรัฐเพื่อจำกัดอำนาจรัฐ ซึ่งก็คือจำกัดอำนาจของผู้มีอำนาจและองค์กรต่างๆ ในรัฐธรรมนูญ
18/12/53 โพสต์โดย บูริน จอมแก่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เหตุของการยุบพรรค???
คิดอย่างไรกับการทำผิดของส.ส.แล้วพรรคต้องรับผิดชอบรับโทษด้วย
มารตราที่2 ในรัฐธรรมนูญฉบับใดๆระบุไว้ว่าอะไร
รัฐธรรมนูญ
การยึดทรัพย์ของทักษิน คุณมีความคิดเห็นอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู