หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พระราชกรณียกิจของในหลวง
กาพย์กลอน | ข้อมูล 5/1/53 โพสต์โดย รักเพื่อนน...
คำตอบ
1 จาก 11
งานของพ่อ   มากจนพูดไม่หมด     ขอให้ทุกคนอยาได้ทำให้พ่อ  เหนือ่ยไปมากกว่านี้เลย   เห็นบางกลุ่มบอกว่ารักพ่อ  แต่ทำให้พ่อกลุ้มใจทุกที
5/1/53 โพสต์โดย ชาวกรุง
2 จาก 11
ถ้าจะให้เล่าตรงนี้จิงๆ เห็นทีต้อง ใช้พื้นที่บน server ประมาณ 1 เทราไบร์ ก็ยังไม่รู้จะพอมั้ย
รู้แต่ว่า คนไทย โชคดี ที่มี ท่าน เป็น พระเจ้าแผ่นดิน
5/1/53 โพสต์โดย rackter2006
3 จาก 11
http://www.royalvdo.com
ผมเคยช่วยพี่ๆที่บอร์ดเก่าส่งเสริมเรื่องนี้ ครับ เป็นไฟล์วีดีโอ แล้วก็มีคำอธิบายพร้อมในเรื่องพระราชกรณียกิจแรกๆ ลองไปดูนะครับ
รักในหลวงกันทุกคน แต่ห้ามทะเลาะกันครับ(^-^)\
6/1/53 โพสต์โดย เวลาและความหวัง
4 จาก 11
สำคัญหมดเลยครับ ผมเลยคิดว่าตามไปดูเลยจะดีกว่ามาเรียบเรียงใหม่
ตาม link ด้านล่างนี้ได้ครับ

"vdo อันแรกถ้าจะเสีย"
9/1/53 โพสต์โดย The-kings
5 จาก 11
ในหลวงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยเพราะในหลวงนั้นรักคนไทย และพระองค์ทรงคุณธรรมคือ
ทศพิธราชธรรมทั้ง 10 ประการ
1.ทาน (ทานํ) การให้ หมายถึงการให้ การเสียสละ นอกจากเสียสละทรัพย์สิ่งของแล้ว ยังหมายถึงการให้น้ำใจแก่ผู้อื่นด้วย
2.ศีล (ศีลํ) คือความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ ให้ปราศจากโทษ ทั้งในการปกครอง อันได้แก่ กฎหมายและนิติราชประเพณี และในทางศาสนา 3.
3.บริจาค (ปริจาคํ) คือ การเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อความสุขส่วนรวม
4.ความซื่อตรง (อาชชวํ) คือ ความซื่อตรงในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง ดำรงอยู่ในสัตย์สุจริต
5.ความอ่อนโยน (มัททวํ) คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน เคารพในเหตุผลที่ควร มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและอ่อนโยนต่อบุคคลที่ เสมอกันและต่ำกว่า
6.การข่มกิเลส (ตปํ) หรือความเพียร มีความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากความเกียจคร้าน
7.ความไม่โกรธ (อกฺโกธ) หรือความไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ไม่มุ่งร้ายผู้อื่นแม้จะลงโทษผู้ทำผิดก็ทำตามเหตุผล
8.ความไม่เบียดเบียน (อวีหึสา) การไม่เบียดเบียน หรือบีบคั้น ไม่ก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่น
9.ความอดทน (ขันติ) การมีความอดทนต่อสิ่งทั้งปวง รักษาอาการ กาย วาจา ใจให้เรียบร้อย
10.ความยุติธรรม (อวิโรธนํ) ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก ไม่เอนเอียงหวั่นไหวด้วยคำพูด อารมณ์ หรือลาภสักการะใดๆ
12/1/53 โพสต์โดย หยุบหนอ_พองหนอ
6 จาก 11
กลัวใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูก
เอาเป็นภาษาสามัญกะแล้วกันนะ เอาข้อเดียวสั้นๆ
เป็นที่รักของประชาชนชาวไทย ทุกคน ไม่มีคัยรักในหลวงมากกว่าคัย
และพระองค์ ก็ทรงรักประชาชนคนไทยเท่ากันทุกคน
15/1/53 โพสต์โดย Gu-Sam
7 จาก 11
80 พระชันษามิเคยว่าง
ธ ทรงวางรากฐานผลาญทุกข์เข็ญ
บำบัดทุกข์บำรุงสุขไทยร่มเย็น
ธ ทรงเป็นพ่อหลวงของปวงไทย
ทุกทุกหยาดพระเสโทที่รินหลั่ง
ก็เพื่อยังประโยชน์สุขปัดทุกข์เข็ญ
ให้ลูกๆได้อยู่อย่างร่มเย็น
ไม่เคยเว้นทรงงานทุกกาลมา
ธ คือพ่อผู้ยิ่งใหญ่ในใจลูก
ธ ทรงปลูกความรักสมัครสมาน
ขอ ธ ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน
เกษมศานพละสุขทุกกาลเทอญ.

....ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
31/3/53 โพสต์โดย ติกฺขปัญโญ
8 จาก 11
พระกรณียกิจของในหลวง
3/11/53 โพสต์โดย ploy_kem
9 จาก 11
โคนงการในพระราชดำริ
3/11/53 โพสต์โดย ploy_kem
10 จาก 11
สั้นๆนะคะ งานของในหลวง
3/11/53 โพสต์โดย ploy_kem
11 จาก 11
ทุนการศึกษาพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบดีว่าเด็กและเยาวชนของไทยมิได้ขาดสติปัญญา หากแต่ด้อยโอกาสและขาดทุนทรัพย์สำหรับการศึกษา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อตั้งกองทุนการศึกษาหลายขั้นหลายทุน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ดังนี้
ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แก่นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ ให้นิสิตนักศึกษาเหล่านั้นได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้วิชาการชั้นสูงในต่างประเทศ และนำความรู้นั้นกลับมาใช้พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนมูลนิธิภูมิพล
ทุนการศึกษาสงเคราะห์ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัย
ทุนนวฤกษ์
ทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนเฉพาะกรณี
17/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พระราชกรณียกิจรัชกาลที่1
พระราชกรณียกิจของพระนเรศวรมหาราช
เรื่องของในหลวงที่เรา(อาจ)ไม่เคยรู้ )
พระราชกรณียกิจ เกี่ยวกับการบันเทิง
*-*....แปลว่า....*-*
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู