หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อาเมน แปลว่า ?
ภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ | การแปล | ปัญหาคาใจ 16/10/54 โพสต์โดย Judas'
คำตอบ
1 จาก 3
อาเมน
คำนี้ได้ยินกันบ่อยในเวลาจบคำอธิษฐาน โดยมีความหมายว่า “ขอให้เป็นดังนั้นเถิด” คำว่า “อาเมน”เป็นคำทับศัพท์ภาษาฮีบรูและภาษากรีกมีความหมายว่า “จริงแท้ แน่นอน เชื่อถือได้” นี่คือคำที่ผู้ฟังเปล่งออกมาเพื่อตอบสนองสิ่งที่พวกเขาได้ยินโดยต้องการยืนยันว่า เขาเห็นด้วยและพร้อมที่จะแบกรับผลที่เกิดขึ้นจากการยอมรับนั้น ไม่ว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นจะเป็นคำสาบาน (เนหะมีย์ 5:11-13) คำอวยพร (เยเรมีย์ 11:5) คำสาปแช่ง (เฉลยธรรมบัญญัติ 27:15-26) คำอธิษฐาน (มัทธิว 6:13) หรือ คำสรรเสริญพระเจ้า (1พงศาวดาร 16:36, เนหะมีย์ 8:6, สดุดี 89:52)

ตามธรรมเนียมปฏิบัติของคนยิวที่ตกทอดมาถึงคริสตชนก็คือ เมื่อผู้อ่านพระคัมภีร์หรือผู้เทศนาอธิษฐานต่อพระเจ้า คนอื่น ๆ ในที่ประชุมจะร้องตอบสนองว่า อาเมน เพื่อให้คำอธิษฐานนั้นเป็นของพวกเขาเอง ดู 1โครินธ์ 14:16 ประกอบด้วย

อนึ่งในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาไทย มีทั้งการแปลทับศัพท์คำ “อาเมน” และการแปลความหมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบท หากเป็นคำตอบสนองสิ่งที่ได้ยินหรือการจบคำอธิษฐาน เราก็แปลทับศัพท์ หรือหากเป็นพระนามหนึ่งของพระเจ้าคือ พระอาเมน (วิวรณ์ 3:14) เราก็ทับศัพท์เช่นกัน แต่ในบางกรณีเช่น เยเรมีย์ 11:5 แม้จะเป็นการตอบสนองพระดำรัสของพระเจ้า ก็ไม่อาจทับศัพท์ได้ ขอพิจารณาความดังต่อไปนี้ (พระเจ้าตรัสกับคนยูดาห์ผ่านทางเยเรมีย์ว่า) “...จงฟังเสียงของเรา และจงกระทำทุกอย่างที่เราบัญชาเจ้าไว้...เพื่อเราจะกระทำให้สำเร็จตามคำสาบาน...ว่าจะประทานแผ่นดิน...” แล้วข้าพเจ้าทูลตอบว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอให้เป็นดังนั้นเถิด” (เยเรมีย์ 11:4, 5) ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ “อาเมน” ซึ่งการแปลความหมายจะดีกว่าการแปลแบบทับศัพท์

นอกจากนี้พระเยซูคริสต์ก็นิยมขึ้นต้นคำสอนของพระองค์ว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า...” (มัทธิว 5:18, 26) ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า “อาเมน เลโก ฮูมิน” หากเราแปลทับศัพท์ว่า “เราบอกอาเมนแก่ท่านทั้งหลายว่า...” ก็จะทำให้ผู้อ่านสับสนได้
16/10/54 โพสต์โดย moonday
2 จาก 3
แปลว่าข้าพเจ้าเชื่อ ค่ะ
16/10/54 โพสต์โดย Peachgirlgal
3 จาก 3
อาจจะคล้ายๆ กับชาวพุธ ที่บอกว่า  สาธุ
16/10/54 โพสต์โดย RKO_VICTORY
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อธิษฐานรุ่งอรุณ
อัลกุรอาน แปลไทย
พี่ครับช่วยแปลคำว่า สัตว์โลกย่อมทิ้งร่างตนเองไว้ในโลก หน่อยครับ
ดาบกับกระบี่ต่างกันยังไงครับ?
+++ ช่วยแปลข้อความเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียอีกหน่อยนะคะ +++
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู