หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ลักษณะภูมิประเทศกัมพูชา
การบ้าน 30/1/55 โพสต์โดย ร็อคกี้
คำตอบ
1 จาก 1
ภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประกอบด้วยที่ราบรอบทะเลสาบเขมร และที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง
มีทิวเขาล้อมรอบทางเหนือ คือ เทือกเขาพนมดงรัก เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาอันนัม
กัมพูชา มีลักษณะภูมิประเทศคล้ายชามหรืออ่าง คือ ตรงกลางเป็นแอ่งทะเลสาบและลุ่มแม่น้ำโขงอันกว้างขวาง มีภูเขาล้อมรอบอยู่ 3 ด้าน ได้แก่

ด้านตะวันออกมีแนวเทือกเขาอันนัมที่เป็นพรมแดนกับประเทศเวียดนาม
ด้านเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือมีแนวเทือกเขาพนมดงรักที่เป็นพรมแดนกับประเทศไทย
ด้านใต้และตะวันตกใต้มีแนวเทือกเขาบรรทัดที่เป็นแนวพรมแดนกับประเทศไทย
เฉพาะด้านตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง
30/1/55 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ้าเลือกเกิดได้ อยากเกิดเป็นคนประเทศอะไร??
ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาทำให้ภาคเหนือมีทรัพยากรประเภทใดบ้าง
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียบและวัฒนธรรมของกัมพูชา
สภาพภูมิประเทศที่เป็นโอเอซิสมีลักษณะอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู