หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
FTP คือไรครับ
พอดีต้องทำงานส่งอ่าคับ
คอมพิวเตอร์ 24/7/51 โพสต์โดย anssadnok
คำตอบ
1 จาก 9
FTP ย่อมาจาก File Transfer Protocal เป็น Protocal ที่ใช้ ในการส่งไฟส์ครับ เวลาเข้าด้วย FTP เราจะเห็นเป็นลักษณะของ file
24/7/51 โพสต์โดย joeharry
2 จาก 9
FTP หรือ File Transfer Protocol เป็นบริการคัดลอกข้อมูลข้ามเครือข่าย โดย ใช้ในการส่งข้อมูลจากเครื่องลูกไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server)
ใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูล จากเครื่องแม่ข่าย มาไว้ที่เครื่องลูก การใช้บริการ FTP สามารถทำได้ทั้งผู้ที่เป็นสมาชิก FTP Server และบุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก โดยสามารถเข้าไปใช้บริการได้ (บางประเภท) ในนาม anonymous ปัจจุบันการใช้บริการ FTP สามารถทำได้ทั้งในรูปแบบ Text Mode ผ่าน Unix ด้วยคำสั่ง get, put หรือ Graphics Mode ผ่าน Microsoft Windows เช่น การใช้โปรแกรม WinFTP Light, CuteFTP
24/7/51 โพสต์โดย Boyspi
3 จาก 9
การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ FTP หมายถึง การดาวน์โหลด หรือย้ายไฟล์ในระบบอินเตอร์เน็ตมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกันก็สามารถนำไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลโดยผ่านโปรแกรม FTP สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้หลายประเภทแล้วแต่ว่าผู้ใช้จะต้องการใช้งานไฟล์ประเภทใด  จุดเด่นสามารถนำไปใช้รวมกับระบบการการทำเว็บไซต์ , เป็นช่องทางเก็บหรือส่งข้อมูลหาลูกค้าหรือภายในองค์กรได้
จุดด้อย เรื่องการเข้าไปใช้งานส่วนใหญ่จะเป็น 1User /1Password เลยเป็นการจำกัดวงของการเข้ามาใช้งานร่วมกัน
25/7/51 โพสต์โดย keng10
4 จาก 9
25/7/51 โพสต์โดย TuAPaB
5 จาก 9
เอฟทีพี (File Transfer Protocol:FTP) คือ รูปแบบการส่งไฟล์ (send file) หรือรับไฟล์ (receive file) ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่ายที่ส่วนใหญ่จะเรียกว่า Client กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นแม่ข่ายที่ส่วนใหญ่จะเรียกว่า โฮสติง หรือ เซิร์ฟเวอร์ โดยที่การติดต่อกันทาง FTP เราจะต้องติดต่อกันทาง Port 21 ซึ่งก่อนที่จะเข้าใช้งานได้นั้น จะต้องเป็นสมาชิกและมีชื่อผู้เข้าใช้ (User) และ รหัสผู้เข้าใช้ (password) ก่อน

โปรแกรมสำหรับติดต่อกับแม่ข่าย (server) ส่วนมากจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่นโปรแกรม Cute FTP หรือ WS FTP ในการติดต่อ เป็นต้น
28/7/51 โพสต์โดย Rainhawk
6 จาก 9
<CENTER><IMG SRC="h1.jpg" alt='FTP การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล'></CENTER>
<P>
<DD>FTP เป็น<wbr>คำ<wbr>ย่อ<wbr>มา<wbr>จาก<wbr>ภาษา<wbr>อังกฤษ<wbr>ว่า Flie Transfer Protocol เป็น<wbr>การ<wbr>ถ่าย<wbr>โอน<wbr>แฟ้ม<wbr>ข้อ<wbr>มูล<wbr>ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ซึ่ง<wbr>อยู่<wbr>บน<wbr>เครือ<wbr>ข่ายอินเทอร์เน็ต ใน<wbr>ระบบ<wbr>เครือ<wbr>ข่ายอินเตอร์เน็ต มีเครื่องคอมพิวเตอร์<wbr>ที่<wbr>ให้<wbr>บริการ<wbr>การ<wbr>ถ่าย<wbr>โอน<wbr>แฟ้ม<wbr>ข้อมูล<wbr>เป็น<wbr>สาธารณะ
มี<wbr>อยู่<wbr>เป็น<wbr>จำนวน<wbr>มาก เรียกเครื่องคอมพิวเตอร์<wbr>ที่<wbr>ให้<wbr>บริการ<wbr>ถ่าย<wbr>โอน<wbr>แฟ้ม<wbr>ข้อ<wbr>มูล<wbr>นี้<wbr>ว่า FTP Server
<P>
<CENTER><IMG SRC="h2.jpg" alt='คำจำกัดความที่ควรทราบ'></CENTER>
<P>
<CENTER><TABLE BORDER>
    <tr>
         <td>Host Computer</td>
         <td>เครื่องคอมพิวเตอร์<wbr>ที่<wbr>ให้<wbr>บริการ<wbr>เป็น<wbr>เครือ<wbr>ข่าย</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Local Host Computer</td>
        <td>เครื่องคอมพิวเตอร์<wbr>ต้น<wbr>ทางที่<wbr>เรียก<wbr>ใช้<wbr>คำ<wbr>สั่ง  ftp</td>    
    </tr>
<td>Remote Host Computer</td>
<td>เครื่องคอมพิวเตอร์<wbr>ปลาย<wbr>ทางที่<wbr>ถูก<wbr>เปิด (open) เรียก<wbr>ใช้<wbr>งาน<wbr>จาก<wbr>คำ<wbr>สั่ง ftp</td>
</TABLE></CENTER>
<P>
<CENTER><IMG SRC="h3.jpg" alt='เริ่มต้นการใช้ FTP'></CENTER>
<P>
    <DD>เมื่อ  login  เข้า<wbr>สู่<wbr>ระบบเครื่องนนทรี (nontri) ซึ่ง<wbr>มี<wbr>ระบบ<wbr>ปฏิบัติ<wbr>การ<wbr>เป็นยูนิกส์  (unix)  สามารถ<wbr>ทำ<wbr>การ<wbr>ถ่าย<wbr>โอน<wbr>แฟ้ม<wbr>ข้อ<wbr>มูล ได้<wbr>โดย<wbr>ใช้<wbr>คำ<wbr>สั่ง  ftp ตาม<wbr>ด้วย<wbr>ชื่อ<wbr>คอมพิวเตอร์<wbr>ที่<wbr>ต้อง<wbr>การ<wbr>ถ่าย<wbr>โอน
ย้าย<wbr>ข้อ<wbr>มูล ตัว<wbr>อย่าง<wbr>เช่น
<P>
<IMG SRC="pic1.jpg" border = 1>
<P>

<DD><IMG SRC="redsq.gif" hspace=10> ftp เป็น<wbr>คำ<wbr>สั่ง
<BR>
<DD><IMG SRC="redsq.gif" hspace=10> ftp.cpc.ku.ac.th เป็น<wbr>ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์  ที่<wbr>ให้<wbr>บริการ<wbr>โอน<wbr>ย้าย<wbr>ข้อ<wbr>มูล หรือ<wbr>ทำ<wbr>หน้า<wbr>ที่<wbr>เป็น FTP Server
<P>
<CENTER><B>หน้า<wbr>จอ<wbr>ก็<wbr>จะ<wbr>ปรากฎ<wbr>ข้อ<wbr>ความ<wbr><wbr></B></CENTER>
<CENTER><IMG SRC="pic2.jpg" border = 1></CENTER>
<P>
<CENTER><B>ให้<wbr>ใส่<wbr>ชื่อ<wbr>รหัส<wbr>บัญชี<wbr>ที่<wbr>ราย<wbr>การ Name: ถ้า<wbr>เป็น<wbr>การ<wbr>ติด<wbr>ต่อกับเครื่อง FTP Server ที่<wbr>ให้<wbr>บริการ<wbr>ถ่าย<wbr>โอน<wbr>แฟ้ม<wbr>ข้อ<wbr>มูล<wbr>เป็น<wbr>สาธารณะ (Public) ให้<wbr>ใส่<wbr>ชื่อ<wbr>บัญชี<wbr>ที่<wbr>ราย<wbr>การ Name นี้<wbr>ว่า  anonymous จาก<wbr>นั้น<wbr>ใส่<wbr>รหัส<wbr>ลับ (password) เป็น E-mail address ของ<wbr>ผู้<wbr>ใช้<wbr>เป้นการ<wbr>ขอ<wbr>เข้า<wbr>สู่<wbr>ระบบ FTP ได้<wbr>พรอมท์ (prompt) เป็น<wbr>ข้อ<wbr>ความ "FTP>" สำหรับ<wbr>ผู้<wbr>ใช้<wbr>ป้อน<wbr>คำ<wbr>สั่ง<wbr>ต่าง ๆ ต่อ<wbr>ไป</B></CENTER>
<BR>
<CENTER><IMG SRC="pic3.jpg" border = 1></CENTER>
<P>
<CENTER><IMG SRC="h4.jpg" alt='ทิศทางการโอนย้ายข้อมูล'></CENTER>
<BR>
<DD>การ<wbr>ใช้<wbr>คำ<wbr>สั่ง  ftp  จะ<wbr>ถือ<wbr>ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์<wbr>ที่<wbr>เรียก<wbr>ใช้  ftp เป็น เครื่องคอมพิวเตอร์<wbr>ต้น<wbr>ทาง (Local  Host Computer) และเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่<wbr>ถูก<wbr>เรียก<wbr>ด้วย<wbr>คำ<wbr>สั่ง  ftp  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์<wbr>ปลาย<wbr>ทาง
<P>
<CENTER><IMG SRC="h5.jpg" alt='คำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ใน FTP'></CENTER>
<P>
<IMG SRC="button~1.gif" align=center hspace=10><B><FONT color="blue violet"><FONT size=+1>คำ<wbr>สั่ง dir</FONT></FONT></B> (สำหรับ<wbr>โปรแกรม FTP ที่<wbr>เรียก<wbr>ใช้<wbr>จากดอส หรือ วินโดว์)
<BR>
<DD>dir  เป็นคำสั่ง<wbr>สำหรับ<wbr>ดู<wbr>ชื่อ<wbr>แฟ้ม<wbr>ข้อมูลและ<wbr>ชื่อไดเรคทอรี<wbr>ใน เครื่องคอมพิวเตอร์<wbr>ปลายทาง
<P>
<CENTER><IMG SRC="pic4.jpg" border = 1></CENTER>
<P>

<IMG SRC="button~1.gif" align=center hspace=10><B><FONT color="blue violet"><FONT size=+1>คำ<wbr>สั่ง cd  [ไดเรคทอรี]</FONT></FONT></B>
<BR>
<DD>cd  เป็น<wbr>คำ<wbr>สั่ง<wbr>ที่ใช้<wbr>เปลี่ยน<wbr>ไป<wbr>ยังไดเรคทอรี<wbr>ย่อย<wbr>ของเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง ที่ต้องการ
<P>
<CENTER><IMG SRC="pic5.jpg" border = 1></CENTER>
<P>
<IMG SRC="button~1.gif" align=center hspace=10><B><FONT color="blue violet"><FONT size=+1>คำ<wbr>สั่ง   cd ..   หรือ   cdup</FONT></FONT></B>
<BR>
      <DD> cd ..  หรือ   cdup   เป็น<wbr>คำ<wbr>สั่ง<wbr>ที่<wbr>ใช้<wbr>เปลี่ยนไดเรคทอ<wbr>รี<wbr>ขึ้น<wbr>ไป<wbr>อีก<wbr>หนึ่ง<wbr>ระดับ<wbr>ของ  เครื่องคอมพิวเตอร์<wbr>ปลาย<wbr>ทา<wbr>ง
<P>
<CENTER><IMG SRC="pic6.jpg" border = 1></CENTER>
<P>

<IMG SRC="button~1.gif" align=center hspace=10><B><FONT color="blue violet"><FONT size=+1>คำ<wbr>สั่ง get  [ชื่อ<wbr>แฟ้ม<wbr>ต้น<wbr>ทาง]   [ชื่อ<wbr>แฟ้ม<wbr>ปลาย<wbr>ทาง]</FONT></FONT></B>
<BR>
  <DD>get  เป็น<wbr>คำ<wbr>สั่ง<wbr>ที่<wbr>ใช้<wbr>คัด<wbr>ลอก<wbr>แฟ้ม<wbr>จาก<wbr>คอมพิวเตอร์<wbr>ปลาย<wbr>ทาง ไป<wbr>ยัง<wbr>คอมพิวเตอร์<wbr>ต้น<wbr>ทาง   ใน<wbr>กรณี<wbr>ที่<wbr>ไม่<wbr>พิมพ์<wbr>ชื่อ<wbr>แฟ้ม<wbr>ปลาย<wbr>ทาง เครื่องจะ<wbr>ตั้ง<wbr>ชื่อ<wbr>แฟ้ม<wbr>ปลาย<wbr>ทางเหมือนกับชื่อ<wbr>แฟ้ม<wbr>ต้นทาง
<P>
<CENTER><IMG SRC="pic7.jpg" border = 1></CENTER>
<P>
<IMG SRC="button~1.gif" align=center hspace=10><B><FONT color="blue violet"><FONT size=+1>คำสั่ง  mget    [ชื่อแฟ้ม]    [ชื่อแฟ้ม]</FONT></FONT></B>
<BR>
<DD>mget   เป็น<wbr>คำ<wbr>สั่ง<wbr>คัด<wbr>ลอก แฟ้ม<wbr>หลาย  ๆ  แฟ้ม<wbr>จาก   คอมพิวเตอร์<wbr>ปลาย<wbr>ทางตาม    รูป<wbr>แบบ<wbr>ที่<wbr>กำหนด<wbr>มา<wbr>ที่<wbr>คอมพิวเตอร์<wbr>ต้น<wbr>ทาง โดยเครื่องจะ<wbr>ถาม<wbr>ความ<wbr>ต้อง<wbr>การ<wbr>ที่<wbr>ละ<wbr>แฟ้ม<wbr>ข้อ<wbr>มูล  
<P>
<CENTER><IMG SRC="pic8.jpg" border = 1></CENTER>
<P>
<CENTER><B>ถ้า<wbr>ไม่<wbr>ต้อง<wbr>การ<wbr>ให้เครื่องถาม<wbr>ที่<wbr>ละ<wbr>ไฟล์ให้ใช้คำ<wbr>สั่ง prompt เข้า<wbr>ช่วย</B></CENTER>
<BR>
<CENTER><IMG SRC="pic9.jpg" border = 1></CENTER>
<P>  
<IMG SRC="button~1.gif" align=center hspace=10><B><FONT color="blue violet"><FONT size=+1>คำ<wbr>สั่ง quit หรือ bye</FONT></FONT></B>
<BR>
        <DD>quit หรือ bye เป็น<wbr>คำ<wbr>สั่ง<wbr>ที่<wbr>ใช้<wbr>ออก<wbr>จาก ftp
<P>
<CENTER><IMG SRC="pic10.jpg" border = 1></CENTER>
<P>

<CENTER><IMG SRC="h6.jpg" alt='สรุปคำสั่งใน FTP'></CENTER>
<P>
<CENTER><TABLE BORDER>
    <TR>
           <TD>? [คำสั่ง] / help [คำสั่ง]</TD>
           <TD>แสดง<wbr>ข้อ<wbr>ความ<wbr>ช่วย<wbr>เหลือ  อธิบาย<wbr>คำ<wbr>สั่ง<wbr>ใน ftp</TD>
    </TR>
    <TR>
           <TD>asscii</TD>            
           <TD>คัด<wbr>ลอก<wbr>แฟ้ม<wbr>ข้อ<wbr>มูล<wbr>แบบ<wbr>แอ<wbr>สกี<wbr><wbr></TD>
    </TR>
    <TR>
             <TD>binary</TD>                
             <TD>คัด<wbr>ลอก<wbr>แฟ้ม<wbr>ข้อ<wbr>มูล<wbr>แบบไบนา<wbr>รี<wbr><wbr></TD>
    </TR>
    <TR>
              <TD>bell</TD>              
              <TD>ให้<wbr>ส่ง<wbr>เสียง<wbr>เมื่อ<wbr>คัด<wbr>ลอก<wbr>แฟ้ม<wbr>ข้อ<wbr>มูล<wbr>เสร็จ<wbr><wbr></TD>
    </TR>
    <TR>
             <TD>bye</TD>              
             <TD>จบ<wbr>การ<wbr>ทำ<wbr>งาน<wbr>และ<wbr>ออก<wbr>จาก ftp</TD>
     </TR>
     <TR>
             <TD>cd [ไดเรกทอรี] </TD>                  
             <TD>เปลี่ยนไดเรคทอ<wbr>รี ของ<wbr>คอมพิวเตอร์<wbr>ปลาย<wbr>ทาง<wbr></TD>
     </TR>
     <TR>
              <TD>cd ..  หรือ  cdup</TD>      
              <TD>เปลี่ยนไดเรคทอ<wbr>รี<wbr>ของ<wbr>คอมพิวเตอร์<wbr>ปลาย<wbr>ทางขึ้น<wbr>ไป<wbr>หนึ่ง<wbr>ระดับ<wbr><wbr></TD>
     </TR>
     <TR>
              <TD>lcd [ไดเรคทอรี]</TD>        
              <TD>เปลี่ยนไดเรคทอ<wbr>รี<wbr>ของ<wbr>คอมพิวเตอร์<wbr>ปลาย<wbr>ทาง<wbr></TD>
     </TR>
     <TR>
              <TD>close หรือ disconnect</TD>      
              <TD>จบ<wbr>การ<wbr>เชื่อ<wbr>ต่อกับคอมพิวเตอร์<wbr>ปลาย<wbr>ทางแต่<wbr>ยัง<wbr>ไม่<wbr>ออก<wbr>จาก ftp</TD>
     </TR>
     <TR>
               <TD>dir [ชื่อแฟ้ม]</TD>      
               <TD>แสดง<wbr>ราย<wbr>ชื่อ<wbr>แฟ้ม<wbr>ของ<wbr>คอมพิวเตอร์<wbr>ปลาย<wbr>ทาง<wbr></TD>
     </TR>
     <TR>
               <TD>get  [ชื่อแฟ้ม]  [ชื่อแฟ้ม]</TD>  
               <TD>คัด<wbr>ลอก<wbr>แฟ้ม<wbr>จาก<wbr>คอมพิวเตอร์<wbr>ปลาย<wbr>ทางมา<wbr>ที่<wbr>คอมพิวเตอร์<wbr>ต้น<wbr>ทาง<wbr></TD>
     </TR>
     <TR>
            <TD>mget [ชื่อแฟ้ม] [ชื่อแฟ้ม]</TD>
          <TD>คัด<wbr>ลอก<wbr>แฟ้ม<wbr>จาก<wbr>คอมพิวเตอร์<wbr>ปลาย<wbr>ทางมา<wbr>ที่<wbr>คอมพิวเตอร์<wbr>ต้น<wbr>ทางแบบ<wbr>หลาย<wbr>แฟ้ม<wbr><wbr></TD>
     </TR>
     <TR>
              <TD>put [ชื่อแฟ้ม] [ชื่อแฟ้ม]</TD>                        <TD>คัด<wbr>ลอก<wbr>แฟ้ม<wbr>จาก<wbr>คอมพิวเตอร์<wbr>ต้น<wbr>ทางไป<wbr>ไว้<wbr>ที่คอมพิวเตอร์<wbr>ปลาย<wbr>ทาง<wbr></TD>
     </TR>
     <TR>
              <TD>mput [ชื่อแฟ้ม] [ชื่อแฟ้ม]</TD>  
              <TD>คัด<wbr>ลอก<wbr>แฟ้ม<wbr>จาก<wbr>คอมพิวเตอร์<wbr>ต้น<wbr>ทางไป<wbr>ไว้<wbr>ที่
     คอมพิวเตอร์<wbr>ปลาย<wbr>ทางแบบ<wbr>หลาย<wbr>แฟ้ม<wbr><wbr></TD>
     </TR>
     <TR>
              <TD>prompt [on]  [off]</TD>    
              <TD>กำหนด<wbr>ให้<wbr>มี<wbr>การ<wbr>โต้<wbr>ตอบกับผู้<wbr>ใช้<wbr>เพื่อ<wbr>เลือก<wbr>แฟ้ม<wbr>เมื่อ<wbr>ใช้ mget ,mput</TD>
    </TR>
    <TR>
             <TD>pwd</TD>    
             <TD>แสดงไดเรคทอ<wbr>รี<wbr>ของ<wbr>รีโมตโฮสต์<wbr></TD>
    </TR>
</TABLE></CENTER>
<br>
28/7/51 โพสต์โดย เจ้าชายชาเย็น
7 จาก 9
ง่ายๆเลยละกันนะ เปรียบเสมือนที่อยู่ของไฟล์ต่างๆในโลกไซเบอร์ค่ะ
28/7/51 โพสต์โดย ดอกไม้
8 จาก 9
File Transfer Protocal มาตรฐานที่ใช้ในการรับส่งแฟ้มข้อมูล อ่านของคุณ Rainhawk ผมว่าเจ๋งเลยครับ
29/7/51 โพสต์โดย poonpin
9 จาก 9
ไฟล์ชนิดนี้ ต้องใชโปรแกรมเสริมในการเปิด
30/7/51 โพสต์โดย mun2550
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
1 M ทำไมโหลด FTP วิ่งได้ 80 K
วิธี upload ขึ้น website
ไรท์หนังแล้ว ค้างตรงแปลงโค๊ดแผ่น2 ประมาน98% เป็นเฉพาะบางเรื่อง
วิธีใช้ ubercart
blackberry ใช้ os อะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู