หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
www.คือ อะไร
www.คือ
5 15/11/51 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
คำตอบ
1 จาก 14
คำถามนี้สมาชิกตอบหลายครั้งแล้วครับ ลองค้นคำถามดูครับ คำตอบดีๆเยอะเลยครับ
15/11/51 โพสต์โดย jekung
2 จาก 14
โวยวายเว็บครับ
world wide web
15/11/51 โพสต์โดย maddog
3 จาก 14
โลก กว้าง ตะขาย
16/11/51 โพสต์โดย Ju
4 จาก 14
ก่อนมาเป็น       W.W.W    ดูที่มาพอสังเขป

ความสัมพันธ์ระหว่าง TCP/IP      IP  ADDRESS ----ตัวช่วยให้จำง่ายคือ   DNS --------->  WWW

ทิม เบอร์เนิร์ส-ลี ผู้คิดและพัฒนาระบบ เวิลด์ไวด์เว็บ (WorldWideWeb หรือ www) เป็นคนแรกของโลก  
.
"ผมเพียงเอาความคิดเรื่องข้อความหลายมิตินี้เชื่อมต่อเข้ากับความคิด "TCP" และ "DNS" และเท่านั้นก็จะได้ "W.W..W (เวิลด์ไวด์เว็บ..)"

 URL = โปรโตคอล + ชื่อโดเมน + ชื่อไฟล์ในเครื่อง

พ.ศ.2526 เป็นต้นมา คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่จะต่อ internet ได้จะต้องมี TCP/IP(Transmission Control Protocal/Internet Protocal)  เพราะ TCP/IP คือข้อกำหนดที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทั่วโลก ทุก platform คุยกันรู้เรื่องสื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง
โครงสร้างแบบ ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP model) เป็นมาตรฐานที่ทำให้คอมพิวเตอร์ภายในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเชื่อมต่อเข้าหากัน และติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยการกำหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ โดยใช้แนวคิดของการแบ่งลำดับชั้นโปรโตโคล

หมายเลขไอพี หรือ ไอพีแอดเดรส (Internet Protocol Address) คือหมายเลขที่ใช้ในระบบเครือข่ายที่ใช้โพรโทคอล Internet Protocol คล้ายกับหมายเลขโทรศัพท์ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเราท์เตอร์ เครื่องแฟกซ์ จะมีหมายเลขเฉพาะตัวโดยใช้เลขฐานสอง จำนวน 32 บิต โดยการเขียนจะเขียนเป็นชุด 4 ชุด โดยแต่ละชุดจะใช้เลขฐานสองจำนวน 8 บิต ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ผู้คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับระบบเลขฐานสิบ จึงมักแสดงผลโดยการใช้เลขฐานสิบ จำนวน 4 ชุด ซึ่งแสดงถึงหมายเลขเฉพาะของเครื่องนั้น สำหรับการส่งข้อมูลภายในเครือข่ายแลน แวนหรือ อินเทอร์เน็ต โดยหมายเลขไอพีมีไว้เพื่อให้ผู้ส่งรู้ว่าเครื่องของผู้รับคือใคร และผู้รับสามารถรู้ได้ว่าผู้ส่งคือใคร

ระบบการตั้งชื่อโดเมน (อังกฤษ: Domain Name System: DNS) เป็นระบบที่ใช้เก็บข้อมูลของชื่อโดเมน (โดเมนเนม) ซึ่งใช้ในเครือข่ายขนาดใหญ่อย่างอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลที่เก็บมีหลายอย่าง แต่สิ่งสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างชื่อโดเมนนั้นๆ กับหมายเลขไอพีที่ใช้งานอยู่ คำว่า DNS สามารถแทนความหมายได้ทั้ง Domain Name Service (บริการชื่อโดเมน) และ Domain Name Server (เครื่องบริการชื่อโดเมน) อีกด้วย

ประโยชน์ที่สำคัญของ DNS คือช่วยแปลงหมายเลขไอพีซึ่งเป็นชุดตัวเลขที่จดจำได้ยาก (เช่น 207.142.131.206) มาเป็นชื่อที่สามารถจดจำได้ง่ายแทน (เช่น wikipedia.org)
ตัวอย่างของหมายเลขไอพี ได้แก่ 207.142.131.236 ซึ่งเมื่อแปลงกลับมาในรูปแบบที่อ่านได้จะเรียกว่า โดเมนแอดเดรส ผ่านทาง โดเมนเนมซีสเทม (Domain Name System) ซึ่งหมายเลขนั้นหมายถึง www.wikipedia.org
16/11/51 โพสต์โดย Miscellanous
5 จาก 14
World Wide Web คือ
World Wide Web หรือที่เรามักเรียกสั้นๆว่า Web หรือ W3 (WWW) คือ คอมพิวเตอร์ส่วนหนึ่งบนอินเตอร์เน็ต ที่ถูกเชื่อมต่อกันในแบบพิเศษที่ทำให้คอมพิวเตอร์เหล่านั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาที่เก็บไว้ภายในของแต่ละเครื่องได้ (กลายเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่) โดยผ่านทาง บราวเซอร์ (Browser) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้อ่านและตอบโต้ข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ใน World Wide Web โดยเฉพาะ บราวเซอร์ที่พบเห็นได้มากที่สุดในปัจจุบัน ได้แก่ Internet Explorer ของ และ Netscape

ที่มาของ World Wide Web

เวิร์ลไวด์เว็บถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีโครงการทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ในทวีปยุโรป โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ CERN ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์
ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ที่ได้รับเกียรติเป็นบิดาของเวิร์ลไวด์เว็บได้แก่ Tim Berners-Lee
ทิมได้คิดโครงการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารขึ้้นมา โดยใช้ระบบไฮเปอร์เท็กซ์ และโครงการ
ของเขาก็ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยจนเขากลายเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ไป ปัจจุบันนี้ทิมทำงานอยู่ที่
World Wide Web Consortium หรือชื่อย่อว่า W3C ซึ่งเป็นองค์กรศูนย์กลางของเครือข่าย
ใยแมงมุมทำหน้าที่รับรอบมาตรฐานต่างๆของระบบทั้งหมด
16/11/51 โพสต์โดย อ้วน
6 จาก 14
อ้อ ลืมบอกว่า เอามาจาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuptim&month=19-02-2008&group=1&gblog=13 ค่ะ
16/11/51 โพสต์โดย อ้วน
7 จาก 14
ละไว้ในฐานที่เข้าใจ
16/11/51 โพสต์โดย Pnoz
8 จาก 14
เกิดจาก หลายเว็บไซด์มารวมกัน เวบไซค์ ก็เกิดจากเว็บเพจหลายๆหน้ามารวมกัน
16/11/51 โพสต์โดย Raksit
9 จาก 14
Wold Wide Web ( WWW ) หมายถึง เน็ตเวิร์คที่มีการเชื่อมต่อกันไปทั่วโลก เรียกย่อ ว่า “ เว็บ “ ( Web ) ในเว็บมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจเก็บรวบรวม ...
6/8/52 โพสต์โดย mindlovesj
10 จาก 14
www.คือ
World Wide Web - ชุดสมบูรณ์ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยรวบรวมเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ทรัพยากร มีข้อความ และ กราฟิก และ เสียง และ ภาพเคลื่อนไหว ที่เชื่อม ต่อผ่านอินเตอร์เน็ต และ ให้บริการโดยโปรโตคอลที่เรียก ว่า HTTP.
6/1/53 โพสต์โดย Chinny
11 จาก 14
เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web, WWW, W3) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า "เว็บ" คือพื้นที่เก็บข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงกันทางอินเทอร์เน็ตเป็นแบบเครือข่ายคล้ายใยแมงมุมโดยใช้การกำหนด URL ซึ่งผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เก็บไว้ภายในของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องได้ผ่านทางบราวเซอร์ (Browser)
10/3/53 โพสต์โดย maxlayer
12 จาก 14
โลก+กว้าง+web คือ เครือข่ายที่กว้างขวาง ที่เราจะสามารถหาข้อมูลที่มีอยู่ในอินเตอเนต การแชร์ข้อมูล
17/5/53 โพสต์โดย eclass
13 จาก 14
งงหาป่อมึนดินเอ้วตูกๆๆงงอิดมันแตกแล้วๆงงงงงงชิบเป้ง
10/9/53 โพสต์โดย oรักเธอo
14 จาก 14
งงม้ายย:)จิจิ55555+
10/9/53 โพสต์โดย oรักเธอo
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ศาลอาร์เจนติน่า ยอม เกย์ จดทะเบียนแต่งคู่แรกในละติน
discuz_request มีไว้ทำอะไร
net 1000m คืออะไร
ชีวิตเป็นจองเรา
ยิ่งรู้ ยิ่งไม่เข้าใจ..
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู