หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
บทสวดบูชาเทพเทวาทุกพระองค์ทุกชั้นทั่วแสนโกฐจักรวาล พระไตรญาณชินบัญชร
บทสวดมนต์พระไตรญาณ ชินบัญชร

ยโส ภะคะวา อรหังสัมมา สัมพุทโธ
อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภควันตัง อภิปูชะยามิ

โยโส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ธ้มมัง อภิปูชะยามิ

โยโส สุปะฏิปันโน ภะคะวาโต สาวะกะสังโฆ
อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง สังฆัง อภิปูชะยามิ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ


ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ


ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ


ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ศาสนา | ธรรมะ | ปัญหาคาใจ | ประวัติศาสตร์ 21/3/55 โพสต์โดย ภูผา ทิพวารี
คำตอบ
1 จาก 1
ขอบคุณครับ
ผมกำลังหาพอดีเลย
22/3/55 โพสต์โดย ฐานา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กรรมที่ทำให้รวย
ศิล 5 ใครรักษาครบมีรางวัลชีวิตปลายทางจริงหรือเปล่า
สวดมนต์เป็น หรือสวดมนต์ได้ต่างกันหรือไม่ แล้วมีผลอย่างไร อยากรู้นะเนี่ย
ต้องการไหว้พระทุกวัน ต้องสวดบทไหนบ้าง
พระท่านตั้ง""นโม""ในตอนเทศนาธรรมกับ.ตอนสวด..และเจริญพระพุทธมนต์..เหมือนกันไหมหนอ !!!
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู