หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
e-banking คืออะไร
อินเตอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 2
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีแบงก์กิ้ง  คือ การให้บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น การชำระค่าสินค้า การโอนเงิน เป็นต้น  บางครั้งอาจเรียกอีแบงก์กิ้งว่า ธนาคารอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) หรือ ธนาคารออนไลน์ (Online Banking)
27/3/51 โพสต์โดย lagom
2 จาก 2
E-Banking คือ Electronics Banking  คำว่า Banking คือ การทำธุระกรรมต่าง ๆ     ที่ต้องทำที่ธนาคาร เช่นโอนเงิน ตรวจสอบยอด เป็นต้น ส่วน E-Banking หรือ ธนาคารอิเล็คทรอนิกส์ คือ การให้บริการทำธุระกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านอุปกรณ์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ อินเตอร์เนต  ในปัจจุบันธนาคารต่างๆมีบริการให้ลูกค้าของธนาคารเลือกใช้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้เอทีเอ็ม, บัตรเครดิต,อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง, ธนาคาร ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่ เอ็มแบงกิ้ง ธนาคารในมือถือ ซึ่งจะเลือกใช้แบบไหนนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกและความพึงพอใจในแต่ละบุคคล

ธนาคารออนไลน์ (Online Banking)

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking)

ธนาคารไซเบอร์ (Cyber Banking)

รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน

ลักษณะบริการ

กรุงไทยอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง เป็นบริการเพื่อการทำรายการทางการเงินของลูกค้าทาง

อินเทอร์เน็ต โดยลูกค้าสามารถทำรายการได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง บริการที่ทาง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เปิดให้บริการมีดังนี้คือ

1.สอบถามยอดคงเหลือในบัญชี (Account Balance Inquiry)

2.สอบถามรายการเคลื่อนไหวในบัญชี (Account Statement Inquiry)

3.โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองหรือไปยังบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ (Inter-Account Funds Transfer to owner or other account)

รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน

ลักษณะบริการ

4. สอบถามสถานะเช็ค (Cheque Status Inquiry)

5. สอบถามการอายัดเช็ค (Stop-Payment Cheque Inquiry)

6. อายัดเช็ค (Stop-Payment of Cheque)

7. การโอนเงินเพื่อชำระเป็นค่าเงินกู้ธนาคาร

8. บริการสินเชื่อบุคคล

รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน

ลักษณะบริการ

ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการต่างๆได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. โดยไม่ต้องเดินทาง เช่น ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าเพจเจอร์ ค่าบัตรเครดิต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต การผ่อนชำระค่าบ้าน ค่าบริการเคเบิลทีวี ค่าเช่าซื้อรถยนต์    และค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ บางธนาคารยังอำนวยความสะดวก ให้โดยการมีระบบตั้งเวลาชำระเงินอัตโนมัติที่ลูกค้าสามารถตั้งเวลาชำระเงิน ไว้ล่วงหน้าเพื่อตัดบัญชีให้ตรงกับวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน

ธนาคารที่ให้บริการ

   * "ASIA CyberBanking" ของธนาคารเอเชีย
   * "Citibank Online" ของธนาคาร ซิตี้แบงก์
   * "SCB Easy” ของธนาคารไทยพาณิชย์
   * "KTB Internet Banking"ของธนาคารกรุงไทย
   * "TFB e-Internet Banking“ ของธนาคาร กสิกรไทย
   * "Krungsri Online"ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   * "Bualuang iBanking" ของธนาคารกรุงเทพ
   * "TMB Direct Internet Banking" ของธนาคารทหารไทย


ขั้นตอนการสมัคร

บริการ Self Service Banking

ลูกค้าใหม่

ลูกค้าที่ใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันหรือมีบัตรกรุงไทยเอทีเอ็มแต่ยังไม่ได้สมัครบริการ Self Service Banking และบริการ อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ท่านสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้

1.สมัครบริการ Self Service Banking ณ สาขาที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก แล้วท่านจะได้รับรหัส (PIN) และเลขที่บัญชีหลัก (กรณีมีหลายบัญชี) เพื่อให้ท่านนำไปสมัครบริการ อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ต่อไป

2.สมัครใช้บริการ อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ณ สาขาธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ หรือ สมัครผ่านทาง Website ของธนาคาร

3.เข้าไปที่ Website www.ktb.co.th แล้วกำหนด User ID และ Password เข้าสู่ระบบเพื่อทำรายการต่างๆ ได้ทันที

ลูกค้าเดิม  

ท่านที่ใช้บริการ Self Service Banking อยู่แล้ว และต้องการใช้บริการ อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ท่านสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้

1สมัครขอใช้บริการ อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ หรือ สมัครผ่านทาง Website ของธนาคาร

2.เข้าไปที่ Website www.ktb.co.th แล้วกำหนด User ID และ Password เข้าสู่ระบบเพื่อทำรายการต่างๆ ได้ทันที

ข้อดีในการใช้บริการ E-Banking  

   * ความสะดวก
   * ความรวดเร็ว
   * ความถูกต้อง
   * ความประหยัด


ปัญหาที่พบจากการให้บริการ E-Banking ในปัจจุบัน

   * ความปลอดภัย
   * ลูกค้าไม่เข้าใจระบบ
   * แพร่หลายของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยยังมีน้อย
   * ขั้นตอนการสมัครขอใช้บริการยังยุ่งยากและเสียเวลา
   * ลูกค้ายังไม่คุ้นเคยต่อการใช้เทคโนโลยีในการใช้บริการ


แนวโน้มของ E-Banking ในอนาคต  

อนาคต  
อันที่จริงความสามารถของเน็ตแบงกิ้งยังมีอีกมากที่ยังไม่ได้กล่าวถึง แต่สำหรับอนาคตความสามารถใหม่ๆ จะถูกเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ อย่างแน่นอน ส่วนความเห็นของผมนั้นคิดว่าเราน่าจะได้เห็นเช็คของขวัญแบบอิเล็กทรอนิกส์ Gift Cheque) หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ในเร็ววันนี้เพียงแต่ต้องอดใจรอกันหน่อยนะครับ


E-Banking คือ Electronics Banking  คำว่า Banking คือ การทำธุระกรรมต่าง ๆ     ที่ต้องทำที่ธนาคาร เช่นโอนเงิน ตรวจสอบยอด เป็นต้น ส่วน E-Banking หรือ ธนาคารอิเล็คทรอนิกส์ คือ การให้บริการทำธุระกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านอุปกรณ์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ อินเตอร์เนต  ในปัจจุบันธนาคารต่างๆมีบริการให้ลูกค้าของธนาคารเลือกใช้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้เอทีเอ็ม, บัตรเครดิต,อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง, ธนาคาร ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่ เอ็มแบงกิ้ง ธนาคารในมือถือ ซึ่งจะเลือกใช้แบบไหนนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกและความพึงพอใจในแต่ละบุคคล
15/7/52 โพสต์โดย Atosuwan
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หวยงวดที่จะถึงเธอว่าออกอะไร
วงเงินซื้อสินค้าเหลือเราสามารถซื้ออะไรได้บ้าง
real gdp คืออะไร
ความยากจนคือ
pch.com คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู