หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เทศโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร
เทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 3
เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบสารสนเทศสร้างขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายหลายประการจุดมุ่งหมายพื้นฐานประการหนึ่ง คือ การประมวลข้อมูล (Data) ให้เป็นสารสนเทศ (Information) และนำไปสู่ความรู้ (Knowledge) ที่ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงาน
31/3/51 โพสต์โดย Somsak
2 จาก 3
http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Knowledge/Technology%20Information/Technology%20Information.htm ยาวมากคับ
8/6/51 โพสต์โดย Riking
3 จาก 3
เทคโนโลยีสารสนเทศ    หมายถึง การนำความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ มาใช้แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ เทคโนโลยีถูกนำมา
ใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว สม่ำเสมอ แม่นยำ และเชื่อถือได้
1/9/53 โพสต์โดย visisne
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ้าลงทางอยู่ในป่าเทคโนโรยีสารสนเทศชนิดใดจะช่วยได้
เทโนโลยีกับเทคโนโลยีสาระสนเทศต่างกันยังไง
เทคโนโลยีและสารเทศคืออะไร
เทคดนโลยีมีกี่กลุ่ม
วท.บ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ม.อืนๆ กับ อส.บ เทคโนสารสนเทศ มจพ ปราจีน จบมาแล้ว ต่างกันไหม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู