หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เกี่ยวข้องกับการยื่นภาษีบคคลธรรมดาตอนสิ้นปีอย่างไรค่ะ
ปัญหาคาใจ 1/4/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
สมมุตินะครับ

ว่านาย A มีการรับงานตลอดปี 55 ในการรับงาน ผู้ว่าจ้างจะมีการหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีรับจ้างทำของ แต่ถ้าเป็นกรณีเป็นที่ปรึกษา หัก 5% ผู้ว่าจ้างต้องนำภาษีที่หัก ส่งให้กรมสรรพากรในเดือนถัดก่อนวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

พอขึ้นปี 56 ก่อนเดือนมีนาคม นาย A ต้องยื่นเงินได้บุคคลโดยนำ เอกสารภาษี ณ ที่จ่าย 3% มาแนบพร้อมจำนวนรวมของรายรับทั้งสิ้น และคำนวณค่าลดหย่อน

อีกทั้งถ้าเป็นการรับจ้างทำของ สามารถหักค่าใช้จ่ายตามจริง หรือหัก 40% ของยอดรายได้ ถ้าในกรณีหักตามจริง ต้องมีเอกสารค่าใช้จ่าย โดยมีใบเสร็จในการซื้อวัตถุดิบ หรือสินค้าที่นำมาใช้ประกอบ หรือรับจ้าง หรือเอกสารการว่าจ้างค่าแรงคนงานมาแนบ (คือเอกสารรับเงินจากคนงาน โดยต้องแนบบัตรประชาชนของผู้รับเงิน)


ถ้านาย A มีการทำงานประจำควบคู่ไปด้วย นาย A ต้องนำเอกสาร ภงด 5x (ผมจำไม่ได้ว่า 51 หรือ 52 ขอไม่ระบุ) จากบริษัท เพื่อรวบรวมรายได้ เพื่อยื่นภาษี

แต่ส่วนใหญ่แล้วต้องมีการจ่ายภาษีเพิ่ม ถ้างานที่รับได้กำไรจริง แต่ถ้าขาดทุน ก็สามารถยิ่นได้ตามจริงครับ
1/4/56 โพสต์โดย Siwakorn Apichitsopa
2 จาก 2
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีจ่ายล่วงหน้า ส้ินปีตอนยื่น ภงด.90,91 สามารถนำมาหักออกจากจำนวนภาษีที่ต้องเสีย ถ้าหักไว้เกินสามารถขอคืนได้
6/8/56 โพสต์โดย KungTax Fin
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำงานไม่ถึงปีเสียภาษีไหม
หมดกำหนดยื่นแบบขอคืนภาษีเมื่อไหร่
เงินปันผล เบี้ยประชุม เสียภาษีไหม
ใครทำลดหย่อนภาษีมั่งคะ ถามหน่อยคะ
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คือ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู