หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เอกเทศสัญญา 1
เอกเทศสัญญา 1 เริ่มต้นจาก มาตราไหน ถึงไหนคับ
และถ้ารู้ว่า จะ มีตราถึงอื่นๆที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างคับ
การศึกษา | ความรู้สึก | กฎหมาย | ปัญหาคาใจ 11/3/55 โพสต์โดย wattana2211
คำตอบ
1 จาก 1
เอกเทศสัญญา หรือสัญญามีชื่อ (กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
เอกเทศสัญญา ๑ คือ
ซื้อขาย ๓๔๒ ถึง ๕๑๗
แลกเปลี่ยน  ๕๑๘ ถึง ๕๒๐
ให้ ๕๒๑ ถึง ๕๓๖
เช่าทรัพย์ ๕๓๗ ถึง ๕๗๑
เช่าซื้อ ๕๗๒ ถึง ๕๗๔

แต่ก็ยังอยู่บนหลักนิติกรรมสัญญา หนี้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น
11/3/55 โพสต์โดย Delphi Hermit
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เอกเทศสัญญา
วิธีตอบข้อสอบเอกเทศ
สัญญาซื้อขาย
การเขียนสัญญายกเว้น กฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งฯ มาตรา 733 หมายความว่าอย่างไร ???
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู