หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากทราบยศ ตำรวจ
คือที่เขาเรียกว่า ผู้หมวด ผู้กอง สารวัตร น่ะถ้าเทียบกับยศจริงๆแล้วท่านเหล่านี้เขามียศยังไงครับ
กูรู | การศึกษา | ข้อมูล | ปัญหาคาใจ | ทั่วไป 24/2/53 โพสต์โดย maesai
คำตอบ
1 จาก 5
ผู้หมวด - ร้อยตำรวจตรี   ร้อยตำรวจโท
ผู้กอง   -  ร้อยตำรวจเอก
สารวัตร -  ร้อยตำรวจเอก -พันตำรวจตรี ถึงพันตำรวจโท
รองผู้กำกับ  -  พันตำรวจโท
ผู้กำกับ ถึง รองผู้บังคับการ  - พันตำรวจเอก  ฯลฯ
24/2/53 โพสต์โดย ทองดำ
2 จาก 5
ผู้หมวด -  ร.ต.ต.  ร.ต.ท.
ผู้กอง -  ร.ต.อ.
สารวัตร -  ร.ต.อ.  พ.ต.ต.  พ.ต.ท.
ผู้การ - พ.ต.อ.  พล.ต.ต.
รอง ผบ. - พล.ต.ต.   พล.ต.ท.
ผบ.(ผู้บัญชาการ) - พล.ต.ท.
24/2/53 โพสต์โดย จาน อู๋
3 จาก 5
มารู้ด้วยคน..........อ่ะนะ
24/2/53 โพสต์โดย ลงแดง
4 จาก 5
ถูกต้องและครับ

เสริมให้เพิ่มครับ ไปดูตรงนี้


http://www2.bpp.go.th/bpp236/pol4.pdf
24/2/53 โพสต์โดย woodmemory
5 จาก 5
ละเอียดๆนะครับ

ตำแหน่งผู้บังคับหมู่(ผบ.หมู่) = สิบตำรวจตรี-ดาบตำรวจ
ตำแหน่งผู้บังคับหมวด(ผบ.มว.) สำหรับ ตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยคุมกำลัง ,และตำรวจแหน่งรองสารวัตร (รอง สว.)= ร้อยตำรวจตรี-ร้อยตำรวจเอก (สบ1;จะอธิบายความหมายของ "สบ"ในตอนท้ายครับ)
ตำแหน่งผู้บังคับกองร้อย(ผบ.ร้อย) สำหรับตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยคุมกำลัง ,และตำแหน่งสารวัตร(สว.)= พันตำรวจตรี-พันตำรวจโท (อาจมีร้อยตำรวจเอกบางกรณี)(สบ2)
ตำแหน่งรองผู้กำกับการ (รอง ผกก.) = พันตำรวจโท (แต่ระดับชั้นจะสูงกว่าพันตำรวจโทที่เป็นสารวัตร)(สบ3)
ตำแหน่งผู้กำกับการ (ผกก.) = พันตำรวจเอก(สบ4)
ตำแหน่งรองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) = พันตำรวจเอก (แต่ระดับชั้นจะสูงกว่าพันตำรวจเอกที่เป็นผู้กำกับการ)(สบ5)
ตำแหน่งผู้บังคับการ (ผบก.) = พลตำรวจตรี(สบ6)
ตำแหน่งรองผู้บัญชาการ (รอง ผบช.) = พลตำรวจตรี (แต่ระดับชั้นจะสูงกว่าพลตำรวจตรีที่เป็นผู้บังคับการ)(สบ7)
ตำแหน่งผู้บัญชาการ (ผบช.) = พลตำรวจโท(สบ8)
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย.ผบ.ตร.) = พลตำรวจโท (แต่ระดับชั้นจะสูงกว่าพลตำรวจโทที่เป็นผู้บัญชาการ)(สบ9)
ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) = พลตำรวจเอก(สบ10)
ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) = พลตำรวจเอก (แต่ระดับชั้นจะสูงกว่าพลตำรวจเอกที่เป็นรอง ผบ.ตร.)(สบ11)

อันที่จริงตำรวจเรามีตำแหน่งอื่นๆที่ไม่ใช่ตำแหน่งหลักตามนี้ แต่จะใช้ระบบ "สบ"(อ่านว่า “สอ-บอ” ย่อมาจาก สัญญาบัตร) มาเทียบเคียงตำแหน่งเหล่านี้ครับ อาทิเช่น

พนักงานสอบสวน(สบ2) หมายถึง พนักงานสอบสวนที่มียศพันตำรวจตรี-พันตำรวจโท ซึ่งจะเทียบเท่ากับตำแหน่งสารวัตร
นักบิน(สบ3) หมายถึง นักบินตำรวจที่มียศพันตำรวจโท ซึ่งจะเทียบเท่ากับตำแหน่งรองผู้กำกับการ
ศาสตราจารย์(สบ6) หมายถึง อาจารย์ตำรวจที่มียศพลตำรวจตรี ซึ่งจะเทียบเท่ากับตำแหน่งผู้บังคับการ

เช่นนี้เป็นต้นครับ

พอเข้าใจตรงนี้แล้ว ผมก็จะขออธิบายการเรียกตำแหน่งแบบไม่เป็นทางการตามคำถามนะครับ

โดยทั่วไปแล้วระบบการเรียกชื่อตำแหน่งแบบไม่เป็นทางการของตำรวจนี้จะคล้ายคลึงกับของทหารมากครับ

ของทหารจะมี “ผู้หมวด” “ผู้กอง” “ผู้พัน” “ผู้การ” “เสธ.” ประมาณนี้ครับ ซึ่งวัฒนธรรมตำรวจเราก็จะคล้ายคลึงกัน

คำว่า “ผู้หมวด” นั้น แท้จริงแล้วย่อมาจากคำว่า “ผู้บังคับหมวด” ครับ ซึ่งตำแหน่งนี้ก็ต้องเป็นนายทหารระดับยศร้อยตรี-ร้อยโท ซึ่งสำหรับตำรวจนั้นจริงๆแล้วเราจะสามารถเรียกผู้หมวดกันได้ถึงยศร้อยตำรวจเอก ด้วยเหตุเพราะว่าตำแหน่ง “ผู้บังคับหมวด” ของตำรวจตระเวนชายแดนหรือหน่วยตำรวจที่เป็นหน่วยกำลังนั้นจะเป็นนายตำรวจยศร้อยตำรวจตรีถึงร้อยตำรวจเอกเลย ไม่เหมือนทหารที่ยศร้อยเอก จะกลายเป็น “ผู้บังคับกองร้อย”
ครับ...เมื่อคำว่า “ผู้หมวด” เข้ามาสู่วัฒนธรรมของตำรวจแล้ว ตำรวจเราก็มักนิยมเรียกตามอย่างทหารคือเรียกร้อยตำรวจตรี-ร้อยตำรวจโทว่า “ผู้หมวด” เช่นเดียวกัน

ทีนี้มันก็เกิดปัญหาตามมาสิครับ เมื่อถึงคำว่า “ผู้กอง” เพราะของทหารนั้น ร้อยเอกจะเป็น “ผู้บังคับกองร้อย” ซึ่งเรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่า “ผู้กอง” (ไม่ใช่ “ผู้ร้อย”นะครับ -_-‘) แต่ตำรวจเราตำแหน่ง “ผู้บังคับกองร้อย”ต้องมียศพันตำรวจตรี-พันตำรวจโท ครั้นจะเรียกร้อยตำรวจเอกว่า “ผู้หมวด” มันก็ดูต่ำศักดิ์กว่าทหาร ซึ่ง 3 ดาวเหมือนกันแต่ตำรวจเป็นแค่ “ผู้หมวด” ในขณะที่ทหารเป็น “ผู้กอง” ไปแล้ว วัฒนธรรมตำรวจก็เลยเรียกร้อยตำรวจเอกอย่างให้เกียรติว่า “ผู้กอง” เช่นเดียวกับทหารครับ แต่สำหรับตำแหน่ง “ผู้บังคับกองร้อย”ของตำรวจตระเวนชายแดนหรือหน่วยกำลังนั้น เรามักจะเรียกเลี่ยงๆกันว่า “ผบ.ร้อย” ไปเลย ไม่ใช้คำว่า “ผู้กอง” เพราะดูเหมือนจะไม่ให้เกียรตินายตำรวจยศนายพันเท่าไหร่นักครับถ้าไปเรียกเขาว่า “ผู้กอง”

คำว่า “ผู้พัน” ตำรวจไม่มีใช้เรียกครับ” เราจะเรียกนายตำรวจระดับ “สบ2” ว่า “สารวัตร” ไม่ว่าท่านจะมีตำแหน่งเป็นสารวัตรจริงหรือไม่ อาทิ นักวิทยาศาสตร์(สบ2) เราก็เรียกท่านว่า “สารวัตร”ครับ

พูดง่ายๆคือเราดูที่ “สบ” กัน

เรียก “สบ3” ว่า “รองผู้กำกับ”
เรียก  “สบ4” ว่า “ผู้กำกับ”
เรียก “สบ5” ว่า “รองผู้การ”
เรียก “สบ6” ว่า “ผู้การ”  (ย่อมาจากคำเต็มๆว่า “ผู้บังคับการ” ไงครับ)
เรียก “สบ7” ว่า “รอง ผบ.” หรือ “รอง ผบช.”
เรียก  “สบ8” ว่า “ผบ.” หรือ “ผบช.”
เรียก “สบ9” ว่า “ผู้ช่วย”
เรียก “สบ10” ว่า “รอง ผบ.” หรือ “รอง ผบ.ตร.”
เรียก “สบ11” ซึ่งมีคนเดียวว่า “ผบ.ตร.”

โดยทั่วไปแล้วท่านที่มีตำแหน่ง “รอง” ทั้งหลาย เราก็จะเรียกกันว่า “รอง”เฉยๆครับ แต่ตามด้วยชื่อท่าน เพื่อจะได้รู้ทันทีว่าหมายถึงใคร ตำแหน่งใด  แต่ตำแหน่ง “รองสารวัตร” เราไม่เรียก “รอง” นะครับ เราจะเรียก “ผู้หมวด” หรือ “ผู้กอง” ไปเลย

สำหรับตำแหน่ง “เสธ.” ตำรวจไม่มีนะครับ

ถ้าไม่พูดถึงตำรวจชั้นประทวนเดี๋ยวจะน้อยใจ

ตำแหน่งตำรวจชั้นประทวนมีตำแหน่งเดียวครับคือ “ผู้บังคับหมู่” แต่เราไม่นิยมเรียกกันว่า “ผู้หมู่” แล้ว ในสมัยนี้ ถ้าเป็นสมัยก่อนพอมีบ้างครับ

จริงๆเราจะเรียก “สิบตำรวจตรี” ถึง “สิบตำรวจเอก” ว่า “ผู้หมู่” ครับ แต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่นิยมแล้วครับ
แต่สมัยนี้ก็ยังคงมีการเรียก “จ่าสิบตำรวจ” ว่า “จ่า” และเรียก “ดาบตำรวจ” ว่า “ดาบ” กันอยู่โดยทั่วไปครับ
7/3/53 โพสต์โดย Benz Cadet LXIV
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครมีความรู้เรื่องยศตำรวจบ้างคะ?
ใครดูยศตำรวจเป็น เชิญทางนี้ครับ
รูปปั้นตำรวจที่อยู่หน้ากรมตำรวจ...
เรื่องการสอบตำรวจครับ
งานของทหาร ยศร้อยเอก ร้อยโท ในค่าย ต้องทำอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู