หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ว่าด้วยบุตร 3 ชนิด
อันว่าบุตรนี้ ขึ้นชื่อว่า บุตรคือ ดวงแก้วของ บิดา มาดา แท้
ไม่มีสิ่งใด ที่มาดาบิดา ไม่ปราถณาดีต่อบุตรของตน ประหนึ่งดั่ง หวงทรัพย์ แก้วมณี 7 เช่นนั้น
แต่บตรทั้งหลายมี 3 ชนิด
1. บุตรที่ต่ำกว่าบิดา มารดา คือ บุตรที่ ไม่รักจงรักภัคดี มิจิตที่ต่ำกว่า กล่าวคือ กระทำชั่วโดยสันดาร
2. บตรที่ เท่าเทียม กับบิดา มาดา คือ บุตรชนิดปลานกลาง ไผ่ รู้ รักดี แต่พอปลานกลาง ยึดอาชีพตามหลักที่ บิดามารดา กระทำประกอบอยู่
3. บุตรที่สูงกว่า บิดามารดา คือ บุตรไฝ่ดี  ไม่หลงทางอบาย ทั้งปํญญา กิริยา ความสำรวม การศึกษา และกระทำตนเป็นผู้ว่าด้วย การไม่ประกอบความชั่ว ทั้ง มโนกรรม วจีกรรม อ่อนน้อมทั้ง กาย วาจา ใจ ไฝ่ดี จนได้ดีกว่า บิดามารดา
ความรัก | ศาสนา 29/8/55 โพสต์โดย โฆษิตะ พุทธภูมิ
คำตอบ
1 จาก 3
-ขอบคุณครับ-
29/8/55 โพสต์โดย Nong Nano
2 จาก 3
อภิชาติบุตร
29/8/55 โพสต์โดย Rakcast
3 จาก 3
ประเภทของบุตร ในพระพุทธศาสนา
บุตร ๓
๑. อติชาตบุตร บุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดา, ลูกที่ดีกว่าเลิศกว่าพ่อแม่
๒. อนุชาตบุตร บุตรที่ตามเยี่ยงบิดามารดา, ลูกที่เสมอด้วยพ่อแม่
๓. อวชาตบุตร บุตรที่ต่ำลงกว่าบิดามารดา, ลูกที่ทราม
ประเภทของบุตรแบ่งโดยความดีในตัวได้เป็น ๓ ชั้นดังนี้
๑. อภิชาตบุตร คือ บุตรที่ดีมีคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดา เป็นบุตรชั้นสูง สร้างความเจริญแก่วงศ์ตระกูล
๒. อนุชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณธรรมเสมอบิดามารดา เป็นบุตรชั้นกลาง ไม่สร้างความเจริญแก่วงศ์ตระกูล แต่ก็ไม่ทำให้เสื่อมลง
๓. อวชาตบุตร คือ บุตรที่เลว มีคุณธรรมต่ำกว่าพ่อแม่ เป็นบุตรชั้นต่ำ นำความเสื่อมเสียมาสู่วงศ์ตระกูล

บุตรแบบใดทำให้พ่อแม่เจริญนั่นแลอภิชาติบุตรโดยแท้
ธรรมนำใจ นำความสุข ขอบคุณค่ะ
2/9/55 โพสต์โดย Nahathai
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พระคุณของมารดา บิดา
อภิชาติบุตร
ท้องแล้วพ่อเด็กไม่รับทำไงดี
ทำอย่างไรให้บิดามีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร โดยสมบูรณ์
- ผู้ใดนับถือบิดามารดา ผู้นั้นย่อมเป็นสุข (ปรัชญาจีน)..
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู