หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
240 นิ้ว เท่ากับกี่เมตร
คณิตศาสตร์ | การบ้าน 15/2/54 โพสต์โดย ีbee
คำตอบ
1 จาก 5
(240 x 2.54) / 100 = 6.09600 เมตร
ใช้กูเกิลหน้าแรกคำนวญได้ครับ
15/2/54 โพสต์โดย ผมรวยแล้วไม่โกง
2 จาก 5
1นิ้ว = 2.54 ซม. 240นิ้ว=609.6 ซม.+=6เมตร9.6ซม.
15/2/54 โพสต์โดย เรโปเม็น
3 จาก 5
1 นิ้ว = 25.4 มิลลิเมตร
       = 240 x 25.4
       = 6096 มิลลิเมตร
แปลงเป็นเมตรได้เท่ากับ 6.096 เมตร
16/2/54 โพสต์โดย TONG25
4 จาก 5
240นิ้ว*30ซม.=7200 ซม.
7200ซม./100ซม.=72 ม.
18/2/54 โพสต์โดย ืnapas
5 จาก 5
คุณ  ืnapas
คุณเข้าใจผิดแล้ว

1 นิ้ว มีความยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตรครับ ไม่ใช่ 30  เซนติเมตร
ถ้า 30 เซนติเมตร มันเท่ากับ 1 ฟุต จ้า

คำตอบ ของคำถามนี้ ก็ประมาณ 6 เมตร ครับ
28/2/54 โพสต์โดย envtech
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
1เมตรเท่ากับกี่เซ็นติเมตร
3,000 ตารางเซนติเมตร เท่ากับกี่ตารางกิโลเมตร
750 เมตร เท่ากับกี่ตารางเมตร
1เมตรเท่ากับกี่ตารางเมตร
14.6/10 ตารางวา เท่ากับกี่ตารางเมตร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู