หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การกระทำความผิดทางแพ่งและอาญาแตกต่างกันอย่างไร
การกระทำความผิดทางแพ่งและอาญาแตกต่างกันอย่างไรคะๆ
กฏหมาย | กฏหมายอาญา 4/6/55 โพสต์โดย Nutdora
คำตอบ
1 จาก 1
.....ดังนี้ครับ

- ทางแพ่งฯ เป็นเพียงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่มีการลงโทษกับตัวบุคคล (กฎหมายเอกชน)

- ทางอาญา มีการลงโทษต่อตัวบุคคล และกำหนดโทษไว้อย่างชัดแจ้ง (กฎหมายมหาชน)

ปล. อย่าลืมนะครับว่ากฎหมายแพ่งฯเมื่อศาลพิจารณาไม่มีในประมวลกฎหมาย ศาลจะไม่พิจารณาหาได้ไม่

จะต้องหากฎหมายอื่นมาพิจารณา คือ กฎหมายจารีตฯ กฎหมายใกล้เคียง กฎหมายทั่วไป เมื่อเห็นว่ายัง

ไม่มีศาลจึงจะใช้ดุลยพินิจของศาลเองตัดสินโทษ

ต่างจากอาญา เมื่อศาลจะพิจารณาต้องตีความตามตัวอักษรตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างเคร่งครัด

หากมีกฎหมายใหม่ซึ่งเป็นผลดีกว่าต่อผู้กระทำความผิด ให้ใช้กฎหมายใหม่นั้นพิจารณาไซร้
5/6/55 โพสต์โดย ละม้อม
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หมิ่นประมาททางแพ่งแตกต่างกับทางอาญาอย่างไร
กฎหมายเกี่ยวกับตัวเรา
ประเภทของกฏหมายอาญามีอะไรบ้าง
แพ่งกับอาญาต่างกันยังไง??? ??
แผนผังวิธีพิจารณาความอาญา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู