หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ใครเป็นผู้ก่อตั้งลูกเสือ
ถาม 29/1/53 โพสต์โดย เทพวายุ
คำตอบ
1 จาก 3
รัชกาลที่ 6 ครับ
29/1/53 โพสต์โดย นิติธร
2 จาก 3
รัชกาลที่6
29/1/53 โพสต์โดย เทพพิรุณ
3 จาก 3
รัชกาลที่ 6 ลูกเสือไทย
เมื่อพระองค์เสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย ก็ได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่า (Wild Tiger Corps)
ขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2454 มีจุดประสงค์มุ่งหมายเพื่อเป็นการฝึกหัดให้ข้าราชการ
และพลเรือนได้เรียนรู้เรื่องวิชาทหาร เพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง รู้จักระเบียบวินัย
มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อจากนั้นอีก 2 เดือนจึงได้
พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ด้วยทรงมีพระราชปรารถ ว่าเมื่อฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือป่า เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแล้ว เห็นควร
ที่จะมีการฝึกเด็กชายปฐมวัยให้มีความรู้ทางเสือป่าด้วย เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่
และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

>>>วันลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

ผู้ก่อตั้งลูกเสือโลกคือ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ( บี.พี. ) ชาวอังกฤษ ( เกิด 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2400 )
29/1/53 โพสต์โดย สติง
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ระบบหมู่ลูกเสือคืออะไร
สถานะการณ์ตอนนี้...สงสารในหลวงครับ
ชุดลูกเสือครับ
ประวัติ ลูกเสือสามัญ
ถ้าได้ ม.ผ วิชาลูกเสือ-เนตรนารี จะได้ขึ้นชั้นมั้ยคับ ?? ช่วยทีผมกลัวไม่ได้ขึ้นชั้น T^T
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู