หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ข้อดีและข้อเสียของการปกครองระบอบสังคมนิยม
ต้องการรู้มากๆๆ
สังคม | ปัญหาสังคม 16/6/53 โพสต์โดย รักเธอชั่วนิรันดร์
คำตอบ
1 จาก 1
ระบบสังคมนิยม
ข้อดี
- สังคมโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์
- แก้ปัญหาการเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคม
ข้อเสีย
-  ขาดแรงจูงใจในการผลิต
-  สินค้าอาจไม่มีคุณภาพ
-  ขาดแรงจูงใจในการลงทุนของเอกชนเพราะความเสี่ยง ความไม่แน่นอนของรัฐ (นโยบาย)
-   สิ้นเปลืองทรัพยากรหากวางแผนผิด
16/6/53 โพสต์โดย ชอบฟิสิกส์คร้าบ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คอมมิวนิสต์
ข้อดีของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เหมาะกับประเทศไทยจริงหรือครับ
ระบบแตกต่างกับระบอบอย่างไร
คุณว่าระบบการปกครองระหว่างประชาธิปไตยกับระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ระบบไหนดีกว่ากัน?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู