หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อนาล็อก และ ดิจิตอล
อยากทราบคำจำกัดความ ของทั้ 2 คำครับ
ถ่ายวีดีโอ | กล้องถ่ายรูป 16/3/54 โพสต์โดย cati28
คำตอบ
1 จาก 3
ระบบอนาล็อก   คือ ระบบ บันทึกภาพ ในรูปแบบของม้วนเทปวีดีโอ ซึ่งเป็นระบบแรกๆ ของ กล้องวงจรปิด CCTV  ที่นิยมใช้ในสมัยก่อน โดยภาพจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของม้วนวีดีโอ และต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงมากมาย เพื่อให้ได้ภาพหลายๆ กล้องรวมกัน ที่สำคัญจะต้องทำการเปลี่ยนม้วนเทปทุก 12-24 ชั่วโมง อาจทำให้เราพลาดเหตุการณ์ บางช่วงเวลาได้ ในกรณีที่เราลืมเปลี่ยนเทป


ระบบดิจิตอล   คือ ระบบการจัดเก็บภาพในรูปแบบของดิจิตอล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ให้ทำการ บันทึกภาพ ลงใน Hard disk ซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ต้องห่วงเรื่องการเปลี่ยนม้วนเทปวีดีโอเหมือนระบบอนาล็อก เพราะระบบดิจิตอลสามารถทำการบันทึกได้นาน และสามารถเรียกดูภาพได้ตลอดเวลา ทำให้เราไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญแน่นอน

คือ สัญญาณมันต่างกันอ่าคะ
16/3/54 โพสต์โดย คิกคาปู้ ซู่ซ่า
2 จาก 3
สัญญาณอนาล็อก
สัญญาณอนาล็อก(Analog Signal) หมายถึง สัญญาณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบต่อเนื่อง(Continuous Data) ที่มีขนาดไม่คงที่ มีลักษณะเป็นเส้นโค้งต่อเนื่องกันไป โดยการส่งสัญญาณแบบอนาล็อกจะถูกรบกวนให้มีการแปลความหมายผิดพลาดได้ง่าย เช่น สัญญาณเสียงในสายโทรศัพท์ เป็นต้น
สัญญาณดิจิตอล
สัญญาณดิจิตอล(Digital Signal) หมายถึง สัญญาณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง(Discrete Data) ที่มีขนาดแน่นอนซึ่งขนาดดังกล่าวอาจกระโดดไปมาระหว่างค่าสองค่า คือ สัญญาณระดับสูงสุดและสัญญาณระดับต่ำสุด ซึ่งสัญญาณดิจิตอลนี้เป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการทำงานและติดต่อสื่อสารกัน
16/3/54 โพสต์โดย npn
3 จาก 3
สัญญาณอนาลอก (Analog Signal) หมายถึงสัญญาณข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuouse Data) มีขนาดของสัญญาณไม่คงที่ การเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณแบบค่อยเป็นค่อยไป กล่าวคือต้องแปรผันตามเวลา โดยทั่วไปคือสัญญาณที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้ เช่น แรงดันของน้ำ ค่าของอุณหภูมิ หรือความเร็วของรถยนต์ เป็นต้น  

               สัญญาณดิจิตัล (Digital Signal) หมายถึงสัญญาณข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) มีขนาดของสัญญาณคงที่ การเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณเป็นแบบทันที ทันใด กล่าวคือ ไม่แปรผันตามเวลา โดยทั่วไปคือสัญญาณที่มนุษย์ไม่สามารถสัมผัสได้ เช่น สัญญาณไฟฟ้า เป็นต้น
ที่มา สัญญาณอนาลอก (Analog Signal) หมายถึงสัญญาณข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuouse Data) มีขนาดของสัญญาณไม่คงที่ การเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณแบบค่อยเป็นค่อยไป กล่าวคือต้องแปรผันตามเวลา โดยทั่วไปคือสัญญาณที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้ เช่น แรงดันของน้ำ ค่าของอุณหภูมิ หรือความเร็วของรถยนต์ เป็นต้น  

               สัญญาณดิจิตัล (Digital Signal) หมายถึงสัญญาณข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) มีขนาดของสัญญาณคงที่ การเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณเป็นแบบทันที ทันใด กล่าวคือ ไม่แปรผันตามเวลา โดยทั่วไปคือสัญญาณที่มนุษย์ไม่สามารถสัมผัสได้ เช่น สัญญาณไฟฟ้า เป็นต้น
16/3/54 โพสต์โดย โลกกว้างใหญ่แต่เราตัวนิดเดียว
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โมเด็มทำหน้าที่อะไร
ISDN คืออะไร
ประวัติความเป็นมาของการส่งสัญญาณทางอนาล็อก
โทรทัศน์ดาวเทียม เป็นดิจิตอลหรืออนาล็อก
อนาล็อก คือ อะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู