หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
แปลนารายณ์ปราบนนทก
บัดนั้นนนทกผู้ใจแกล้วกล้า

ไม่รู้ว่านารายณ์แปลงมาก็โสมนัสสาพันทวี

ยิ้มแล้วจึ่งกล่าวสุนทรดูก่อนนางฟ้าเฉลิมศรี

เจ้าจักปรารมภ์ไปไยมีพี่เป็นคนเก่าพอเข้าใจ

เชิญเจ้ารำเถิดนะนางฟ้าให้สิ้นท่าที่นางจำได้

ตัวพี่จะรำตามไปมิให้ผิดเพลงนางเทวีฯ
ตอบ 7/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
บัดนั้นนนทกผู้ใจแกล้วกล้า
ไม่รู้ว่านารายณ์แปลงมาก็โสมนัสสาพันทวี
ยิ้มแล้วจึ่งกล่าวสุนทรดูก่อนนางฟ้าเฉลิมศรี
เจ้าจักปรารมภ์ไปไยมีพี่เป็นคนเก่าพอเข้าใจ
เชิญเจ้ารำเถิดนะนางฟ้าให้สิ้นท่าที่นางจำได้
ตัวพี่จะรำตามไปมิให้ผิดเพลงนางเทวีฯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นนทกไม่รู้ว่าพระนารายณ์แปลงกายเป็นนางอัปสร นนทกรู้สึกหลงรักนางอัปสรเป็นอย่างมาก นนทกพูดกับนางอัปสรว่า “อย่าได้วิตกไปเลย พี่เป็นข้ารับใช้พระอิศวรมานาน เชิญเจ้าร่ายรำเถอะ ให้หมดทุกท่าที่เจ้าจำได้ พี่จะรำตามน้องหมดทุกท่าที่น้องรำมา”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/11/56 โพสต์โดย ปุจฉาท่านมหาหมื่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปรารมภ์เป็นคำสมาสหรือคำสนธิ ในนารายณ์ปราบนนทก
รามเกียรติ์มีตอนอะไรบ้าง
ทำไมต้องหอยสังข์ -รดน้ำสังข์
ช่วยผมตั้งชื่อทีเด้อ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยพระนารายณ์มหาราชมีอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู